נגיף הקורונה

ההגדרה הטובה ביותר לקורונה // מאמר מאת רבי שלום ארוש שליט"א

כולנו עומדים משתוממים לנוכח המציאות החדשה שאנו עומדים בה. כבר שנים לא נראתה סערה כזאת בכל העולם כולו ואף אחד אינו יכול לומר מתי ואיך היא תיגמר.

ההגדרה הטובה ביותר לקורונה

כולנו עומדים משתוממים לנוכח המציאות החדשה שאנו עומדים בה. כבר שנים לא נראתה סערה כזאת בכל העולם כולו ואף אחד אינו יכול לומר מתי ואיך היא תיגמר.

זה ברור שיש כאן מסר גדול עבור כל העולם כולו בכלליות ועבור כל אדם בפרטיות, כמו שאומר רבי נחמן שהקדוש ברוך הוא שהוא אינסופי ואין קץ ואין חקר לגודלו ולתבונתו – הוא בכבודו ובעצמו “מצמצם אלוקותו מאין סוף עד אין תכלית, עד נקודת המרכז של עולם הגשמי,

ומזמין לכל אדם מחשבה דיבור ומעשה, לפי היום ולפי האדם ולפי המקום ומלביש לו בזאת המחשבה דיבור ומעשה שמזמין לו רמזים כדי לקרבו לעבודתו”.

האם יש הגדרה טובה מזו לנגיף הקורונה? האינסוף ברוך הוא צמצם את עצמו בתכלית הצמצום לסוג של ייצור קטנטן שהוא אפילו לא חיידק ובאמצעות הנקודה הקטנטונת הזאת הוא הופך את כל העולם כולו, משפיל גאים ומגביה שפלים, ומעמיד אותנו במציאות שלא היינו מעלים על דעתנו שהיא יכולה להיות רק כדי לרמז לנו רמזים ולקרב אותנו לעבודתו.

 

האם מותר לנו להבין את הרמזים?

אבל מי יכול לפרש את הרמזים? מי יודע חשבונות שמים? האם מותר לנו בכלל לנסות להבין? ובכן, ודאי שכן, שהרי אם בורא עולם מדבר אלינו הוא מצפה שנטה אוזן ונקשיב. אם רבי נחמן קורא להנהגת העולם “רמזים” פירוש הדבר שאנחנו צריכים להיות נרמזים ולחפש להבין את המסרים הנשלחים אלינו. מי שאינו מבין רמזים הוא שוטה כמו שאומרים חז”ל לחכימא ברמיזא ולשטיא בכורמיזא.

ואכן כותב רבי נחמן מיד: “בכן צריך להעמיק מחשבתו בזה, ולהגדיל בינתו, ולהבין מהו הרמיזות בפרטיות, שמלבש בזאת המחשבה דיבור ומעשה של זה היום, שהזמין לו ה’ יתברך, הן מלאכה או משא ומתן, וכל מה שמזמין לו ה’ יתברך בכל יום, צריך להעמיק ולהגדיל מחשבתו בזה, כדי להבין רמיזותיו של ה’ יתברך”.

כל סוג של ייסורים וכל שכן מחלות באים כדי לעורר את האדם להתבוננות ולחשבון נפש כמו שכתבתי בספריי “בגן האמונה” ו”השם רופאך”. כל מחלה מבודדת את האדם וגודעת לו את שגרת החיים ומכניעה אותו כדי להביא אותו למקום של חשבון נפש ותשובה, גם מחלות שלרפואה הרגילה יש דרך טיפול בנוגע להן.

כל שכן נגיף הקורונה שגודע את שגרת החיים של כל העולם כולו בגשמיות וברוחניות ולאף אחד אין באמת תשובות ברורות או דרך התמודדות יעילה באמת כנגדו. זה ברור שכולנו נדרשים כיום לחשבון נפש גדול בכלל ובפרט.

 

הבנה מקדימה

אבל עוד לפני חשבון הנפש צריכים הרבה עידוד והרבה תקווה שבתוך כל הצער והפחד רואים חסדים גדולים והשגחות פרטיות נפלאות וחייבים לחפש רק את הטוב ורק את ההשגחה ואת האמונה שבתוך ההתרחשויות. חייבים לדעת ולהאמין שה’ חלילה לא מפקיר את העולם אלא הוא משגיח על העולם תמיד בעין החמלה והחנינה והוא לעולם לא עזב ולא יעזוב את בניו, וגם את כל בני העולם שהם יצירי כפיו. כל רצונו ומגמתו היא רק לקרב את כל בני העולם לתכליתם ולאושרם שהוא להמליך את הבורא עליהם ולעבוד אותו באמת. רק מתוך ההבנה הזאת אפשר להתקדם לשלב חשבון הנפש.

 

אקטואליה בפרשת השבוע

אז זה נכון שבידוד וסגר יכולים להיות מתסכלים מאוד אבל מצד שני הם מעמידים אותנו מול עצמנו באמת. זו הזדמנות פז להכיר את עצמנו, להכיר את הרצונות שלנו, ולהביא לידי ביטוי את האמונה, את הרצונות, את השאיפות, ואת המהות שלנו.

וזה ממש העניין של הפרשה שלנו שבה אלה שהורסים את העולם והחברה ומדברים לשון הרע – הם לוקים במחלות שמיימיות חשוכות מרפא גשמי שפוגעות בהם בהתחלה בבתים ולאחר מכן בבגדים ולבסוף גם בגוף. מעגל הרמזים הולך ומתקרב.

וכאשר האדם נשאר בעקשנותו ובסרבנותו להפיק לקחים, הוא נאלץ להיות מבודד בהדרכת ובהנחיית הכהנים נושאי דגל ההתקרבות לה’. הכהן שהוא איש החסד שולח את האדם לבידוד מוחלט מחוץ למחנה ומגיע לבקר ולעקוב אחר התקדמותו.

התורה אומרת שצריכים ללכת אל הכהן והשופט “אשר יהיה בימים ההם” – כלומר למנהיגי הדור. והכהן של ימינו הוא רבי נחמן שהדרכותיו הם אבן הדרך לכל מבקשי ה’ בימינו, והוא זה שהעלה על נס את החובה והזכות הקדושה של ההתבודדות והנהיג וממשיך להנהיג את כל החפץ בחיים לבודד את עצמו באופן יזום גם בשגרה למשך שעה אחת לפחות בכל יום וליצור קשר אישי עם הבורא, לדבר אתו בשפה פשוטה ולהתבונן פנימה לתוך עצמו ולתוך סדר יומנו ולשפוט את עצמו ולערוך חשבון על כל מעשיו דיבוריו ומחשבותיו.

 

כשמדברים מתחילים להקשיב

וזה המסר הכללי לכל אדם במציאות שבה בורא עולם מעמיד אותנו. ונכון שיש הרבה מאוד מסרים לכל אדם בכל יום ויום, וישנם מסרים מיוחדים לכל ציבור וציבור בעם ישראל ובעולם. אבל המסר הכללי שיביא אותנו להבנת כל המסרים הפרטיים הוא רק לקבוע לעצמו זמן לשעה של התבודדות בכל יום ויום.

צריכים לעמוד לפניו יתברך בתמימות ולומר לו: “אבא שבשמיים, אתה לא עושה שום דבר לחינם, אתה עושה לטובה בחסד וברחמים כדי לקרב אותנו אליך. אתה רוצה בתשובה ואתה מתקרב לכל מי שמתקרב אליך. אני רוצה להתקרב אליך, אני רוצה להבין איך להתחזק, איך להתקדם, איך לשפר את עצמי, איך להשתנות לטובה. עזור לי לדבר איתך, עזור לי לעשות חשבון נפש אמתי, עזור לי לספר לך בכל יום מה עשיתי מאתמול ועד היום, עזור לי להרבות בתפילות אישיות בכל יום על כל נקודה בחיים שבה אני צריך להשתפר ולהשתנות בה”.

שעת ההתבודדות היא שעה של הקשבה לרמזים ולמסרים של ה’. שעת ההתבודדות היא ההזמנות שלנו לדבר עם הבורא וההזדמנות שלנו גם לשמוע את הבורא מדבר אלינו.

 

מוצאים את האפיקומן

בכל סוג של ייסורים בחיים הבורא מחביא לנו מתנות גדולות. גם במציאות שלנו ישנן מתנות גדולות מאוד. והמתנה הגדולה מכל המתנות בעולם היא הזכות לעשות שעה התבודדות בכל יום ויום. המציאות של הסגר והבידוד זו ההזדמנות שלנו לקבל את המתנה הגדולה ביותר בעולם וליצור קשר אמתי עם בורא עולם ולהתקרב אליו באמת. כל מי שיקיים את העצה הזאת מובטחת לו סייעתא דשמיא גדולה בהתקרבות לבורא כי הוא ברחמיו פותח פתח לכל דופקי בתשובה והוא מצפה לכל אחד ואחת מאתנו יותר משהאב מצפה לבנו והאישה לבעלה.

וכאשר נזכה לחדש ולחזק את הקשר האישי שלנו עם בורא העולם מובטח לנו שהחיים שלנו יהיו איכותיים ומאושרים יותר, שהרי אין טוב ועונג ואושר בעולם יותר מאשר קרבה אמתית לבורא.

תגובות

No comments found.
834
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
ט' שבט ה'תשפ"א
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.