תופעה: פוקדים את קברו של המשכיל הירש בער הורביץ ואומרים ‘תיקון הכללי’

תופעה חדשה: פוקדים את קברו של המשכיל והאפיקורס הנודע הירש בער הורביץ מאומן ואומרים על קברו את ה’תיקון הכללי’, לא מדובר במקרה אחד או שניים אלא בתופעה שמושכת אליו גם רבנים בברסלב

ציור דיוקן של הירש בער הורביץ כפי שנמצא בספרייה הלאומית באנגליה 1862

תופעה חדשה: חסידי ברסלב פוקדים את קברו של המשכיל והאפיקורס הנודע הירש בער הורביץ מאומן ואומרים על קברו את ה’תיקון הכללי’, לא מדובר במקרה אחד או שניים אלא בתופעה שמושכת אליו גם רבנים ומשפיעים בברסלב. ל’אומן שלום’ הגיע תיעוד של שני רבנים חשובים בחסידות ברסלב שהגיעו לקברו בבית קברות העתיק בקיימבריטש שבאנגליה ואמרו ‘תיקון הכללי’ לעילוי נשמתו.

 

קברו שבבית קברות העתיק בקיימבריטש – אנגליה

 

ב’אומן שלום’ ניסו לבדוק את התופעה שהולכת ומתעצמת עד כדי ניסיון לקבוע את ציון יום פטירתו כיום הילולא חשוב במטרה למשוך לקברו עוד יהודים שיגידו תיקון הכללי לעילוי נשמתו.

הירש בער הורביץ היה בין המשכילים שבאו להתפלל עם רבי נחמן מברסלב בראש השנה בשנת תקע”א ואף סייע בידי רבי נתן מברסלב לשחזר את דרשת רביה”ק שנאמרה באותה שנה כדי שאפשר יהיה לרשום אותה ולאחר מכן לכלול אותה בתורה ח’ בספר ליקוטי מוהר”ן. ברבות הימים היגר הירש בער הורביץ לאנגליה והיה לפרופסור באוניברסיטת קמברידג’, הוא שינה את שמו להרמן ברנד והתנצר באופן רשמי.

אותם חסידי ברסלב המנסים לעודד יהודים נוספים לעלות לקברו של הירש בער, אומרים כי מטרתם היא להוקיר טובה לנשמתו, עקב כך שעשה בחייו פעולות רבות לטובת רבי נחמן מברסלב, בין השאר, לאחר פטירת רבי נחמן מברסלב, הירש בער, היה היחיד שדאג לאישורים בכדי שיוכלו לקוברו בבית הקברות הישן כפי בקשתו.

הירש בער הורביץ נפטר בתאריך 17 לנובמבר 1857 (כ”ח מרחשון) 13 שנה אחרי פטירת מוהרנ”ת מברסלב, על פי עדות בתו סמוך לפטירתו היא שמעה אותו אומר הרבה ‘אוי דער רבה’, אוי דער רבה’, במשך השנים לפני פטירתו היה שומר על קשר הדוק עם ר’ נחמן מטולטשין כפי שסיפר בנו ר’ אברהם ב”ר נחמן זצ”ל באומן, והיה שולח אליו מכתבים, ר’ לוי יצחק בנדר זצ”ל סיפר שממכתבים אלו ידעו חסידי ברסלב באומן שהירש בער חזר בתשובה לפני מותו.

באומן חיו שלושה משכילים, ששמם היה ״חייקל הורביץ״ ושני חתניו הירש בער הורביץ וד״ר משה לנדא, ועמם עסק רבי נחמן מברסלב בכדי להחזירם בתשובה, ולצורך כך שוחח עמהם הרבה, ואף בדברי חולין, ואף טייל ושיחק עמהם, הכל בכדי להחזירם למוטב, ובכדי להציג את התמונה המלאה נציג תיכף את סיפור הדברים במלואם, ויוכל כ״א להסיק בעצמו במה דברים אמורים.

 

ציור דיוקן של הירש בער הורביץ כפי שנמצא בספרייה הלאומית באנגליה 1862

 

להלן סיפור הדברים, כפי שמופיע בספר באש ובמים:

גלגולים שונים ומשונים עברה העיר אומן. אם עד שנות הפוגרומים הנוראים – היתה עיר ואם בישראל, המושתתת ברובה ככולה על טהרת הקודש, ששיאה הגיע עם הקידוש השם הגדול והנשגב בתולדות ישראל שאירע שם – הרי שלאחר חלוקתה בשנות התק״ן (1790) לערך, בעברה משלטון פולין לשלטון רוסיה – הפכה העיר את פניה.

רוחות זרות החלו לנשב בעיר, ההשכלה הארורה חדרה אט אט לאיזור, ואומן הפכה והיתה לאחד המרכזיים הרוסים הראשונים לתנועה מושחתת זו, כאשר גם מכת ההתבוללות, רח״ל, חדרה לעיר ועשתה בה שמות. תנועה זו הונהגה על ידי המשכילים: חייקל הורביץ, ששמו היה ״חייקל אפיקורס״, ושני חתניו הירש בער הורביץ וד״ר משה לנדא.

הירש בער היה ״הגדול״ ביניהם, ומחמת שהרבה להרשיע ולהחטיא את הרבים כונה ע״י מוהר״ן ״מצח הנחש״ (עיין ליקוטי מוהר״ן תנינא סימן ד׳ בביאור מושג זה). כל אלו נתלכדו יחד להפיץ דעותיהם הקלוקלות בעולם ולרחק את עם כני ישראל מצור מחצבתם.

שמם נישא בכל רחבי המדינה בהיותם אנשים מלומדים מאד וחכמים גדולים בחכמות העולם. השפעתם ניכרה גם בחצרות השלטון. הם קשרו קשרים הדוקים עם הצאר הרוסי, ולאות הוקרה, העניק להם חרבות זהב – אות להערצה מיוחדת. הללו התדרדרו מטה מטה עד שקבלו עליהם בשבועה חמורה שלא להעלות על דל שפתותיהם את שם ה׳, כדי שלא יבואו לידי הרהור תשובה לעולם, רח״ל.

השפעתם רבה היתה גם על קהילת החרדים בעיר, אימתם היתה מוטלת עליה. כי אלו לא בחלו בשום אמצעי כדי לכפות את שלטונם, ולא בושו לנקוט באמצעים חריפים, כמו הלשנה למלכות.

במיוחד הבליטו את שנאתם העזה, המפעפעת כנחש כלפי תלמידי הבעל שם טוב והמגיד זי״ע״א בעת ההיא שאפו כמה מגדולי הצדיקים ביניהם הרה״ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב והרה״ק רבי יעקב שמשון משפיטובקא זיע״א לקבוע את חצירם באומן כדי לסובב את הגלגל ולהשיב עטרה ליושנה. אך כאן קמו שלושת העריצים ומנעו את כניסתם של הצדיקים לעיר ולהשפיע בה מקדושתם. חייקל, שהכתיר עצמו ל״ראש הקהל״ ניצל את השפעתו, וכל אימת שרב מפורסם מגיע היה לעיר, היו הוא וחתניו הולכים לקראתו, מבזים אותו ועושים אותו ללעג ולקלס עד שנאלץ לצאת מן העיר בבושת פנים.

 

העסק עם שלושת האפיקורסים באומן

כזכור, שהה מוהר״ן באומן בעת עקרו מזליטיפולי לברסלב. מספר שנים לפני כן, הוא שבת אז שבת אחת באומן. כאשר נודע לחייקל על ביקורו של רבי נחמן מברסלב בעיר, שנודע בכל הסביבה כצדיק וחכם גדול – פנה הלה אל חתניו ואמר: אלך נא אל אותו אדם מפורסם ואתהה על קנקנו, ואם אמצא בו דבר מעלה וחכמה, תצטרפו אף אתם אלי ונראה מה נעשה עמו.

באותה שעה שרבי נחמן מברסלב הגיע לעיר, הגיע אף אחד מגדולי שרי המלוכה והתאכסן ממול לאכסניית רבי נחמן מברסלב. מיד בהכנס חייקל למוהר״ן, בעודו פותח את הדלת, קרא רבי נחמן לעברו:

״מה רוצה יהודי?״

שמעתי שאדם גדול הגיע הנה, ורציתי לערוך אצלו ביקור נימוסין״ – השיב חייקל. ״אדם גדול ?״ תמה מוהר״ן ״והרי ממול ביתי גם כן הגיע אדם גדול, ומדוע איפוא לא תלך לבקר אצלו?״… הדברים הברורים והאמיצים שניתכו על חייקל, שלא היה רגיל במעין

אלה, נחתו על ראשו כרעם. הוא נשאר עומד על עמדו כאילם. כשחזר חייקל מרבי נחמן מברסלב אמר לחתניו: הגם שלא דברתי עמו אלא מילים ספורות, והוא גם פגע בי – אף על פי כן נוכחתי כי יש עם מי לדבר…

חייקל חזר מאוחר יותר עם חתניו, ובהכנסם למוהר״ן (רבי נחמן מברסלב) מצאו אותו באמצע אמירת תורה בפני החסידים. בראותו אותם, סובב מוהר״ן מיד את ענין התורה והגיע לניתוח חשבון מעמיק ומסובך (ממסכת סוכה דף ח׳ ״כל אמתא בריבועא, אמתא ותרי חומשא באלכסוני״ – ראה תוס׳ שם שכתב לא דק״). בשמוע המשכילים את החשבון העמוק ואת ניתוחו של מוהר״ן, נענו זה לזה בלחישה: חשבון זה מכוון אלינו ולא לחסידיו, הוא רצה להעמידנו במבחן אם נוכל לפתור אותו…

הללו התעמקו בדברי החשבון, וכל מה שייגעו את מוחם לא הגיעו לפתרונו הסופי, עד שרבי נחמן מברסלב נענה להם והסביר להם את החשבון בפרוטרוט, בבהירות ובטוב טעם ודעת. הם נדהמו מרוב חכמתו ומעומק גאונותו גם בחכמת המטמטיקה וההנדסה.

״אנא ישאר מוהר״ן בעירינו!״ – קראו שלשתם פה אחד.

רבי נחמן מברסלב השיב להם כי עדיין לא הגיע הזמן, והוא יגיע ברגע שישלחו לו את הספר ״יין לבנון״ (שחיבר מורם המשכיל הנודע נפתלי הירץ ויזל. כתב יד מאותו ספר היה בביתו של הירש בער).

בצאת השבת עזב רבי נחמן את אומן והמשיך לברסלב. כמסופר, כעבור כשמונה שנים לאחר השריפה הגדולה בברסלב, באותו יום ראשון בו עזב את העיר, הגיע השליח מטפליק, ולמרבית הפלא הביא עמו את הספר ״יין לבנון״ בצירוף בקשה מהמשכילים, מנהלי העיר שמוהר״ן יבא לדור באומן.

 

בדירת האפיקורס נחמן נתן

בתחילת בואו לאומן – עד שסידרו לו דירה קבועה – ישב מוהר״ן בביתו  של נחמן נתן רפפורט, אחד ממשכילי אומן שמת שנה לפני כן. שם דר מוהר״ן מה׳ אייר עד איסרו חג של שבועות. מוהרנ״ת מציין כי הוא שהה עמו שם כל העת. כשאמרו החסידים למוהר״ן שלנחמן נתן טוב בוודאי על שהוא שוכן

בדירתו – השיב להם מוהר״ן בניחותא: ״אכן כן, נחמן ונתן טוב מאד״ (כלומר מוהר״ן ומוהרנ״ת)

כשמוהר״ן קידש בשבת קודש בבית נחמן נתן, אמר שהקידוש והברכה על היין נזכרים עתה בבית שמעולם לא הזכירו בו את שם ה׳ … מוהרנ״ת התעסק כל העת, על פי בקשת מוהר״ן, בהשגת דירה ראויה עבורו. ובסוף עבר מוהר״ן לגור בדירתו של ר׳ יוסף שמואל.

 

בעניין האפיקורסים

רק מוהר״ן הצליח עם המשכילים האיומים הללו. בידעו היטב וברדתו עמוק לסוף דעתם הנלוזה, השתמש בגישה שונה עמם הוא קרב אותם, ובאותה עת החדיר בהם אמונה ותורה. וזאת יש להדגיש כי את אנשיו הזהיר מאד שלא יתקרבו אליהם כלל, ואלו למוהרנ״ת התיר מוהר״ן לדבר עם הירש בער, ולר׳ נפתלי עם לאנדא, אך הזהירם לא לשוחח עמם בדברי תורה.

אולם מוהר״ן עצמו הקדיש שעות רבות לדבר עמם, אך למרבית הפלא נמנע מוהר״ן לשוחח עמם בדברי תורה, אלא בדרך עקיפה ורחוקה השפיע עליהם השפעה טהורה הוא לא דיבר עמם בתורה ויראה, כדי שלא יבואו לעקם ולשבש את דבריו, ולא יצא מכשול מתחת ידיו. כדאי לתאר את המשך הקשר של מוהר״ן עם המשכילים ובכך נעמוד מעט על קדושתו הרבה, שהכניע אף את הטומאה הגדולה ביותר, את ״מצח הנחש״ ממש, כפי שהגדיר את המשכיל הירש בער, שלבסוף, אדם זה שנשבע לא להזכיר את שם ה׳ – אמר: כשאני עובר את מפתן מוהר״ן ״רייסט מען מיר ביי די פאלעס שיש אלוקים בארץ…״ ביטוי שמשמעותו שתופסים אותו בכח ומוכיחים לו שיש אלקים בארץ.

 

ללעג ולקלס

זה זמן רב שהירש בער ולנדא התהלכו מוטרדים מקושיה מסויימת שגם מנהיגם המשכיל ויזל לא הצליח לפותרה. הם החליטו להציע את הקושיא לפני מוהר״ן. מה מאד השתוממו שמיד בהכנסם למוהר״ן לדון עמו בדבר אותה קושיה, פתח הוא ושאל אותם אותה שאלה בה הם כה מתחבטים, כאשר תוך כדי דיבור השיב תשובה קולעת שהניחה את דעתם לגמרי.

מרוב השתוממותם והתפעלותם נפלו הללו לרגלי מוהר״ן וקראו בהתרגשות: אכן בזאת נוכחנו מיד כי חכמתכם עולה על חכמתו של ויזל, היות שאתם השבתם תשובה שאף מורנו לא ידע עליה תירוץ – אך מהיכן כוונתם למחשבותינו….

״אין זה אלא דבר של מה בכך – הסיח מוהר״ן את דעתם – כי מי שיש לו דעת טהור ומוח זך וצלול, יכול לקרא את מחשבות הזולת דרך שערות ראשו..״.

הללו קבלו משום מה את התירוץ, אולם מיד לאחר צאתם החוצה – התביישו בינם לבין עצמם: עלינו.! על חכמים גדולים כמונו, הצליח הרבי להערים ולעשותנו ללעג ולצחוק? כיצד קיבלנו את התירוץ על היותו יודע מחשבות? הלא לא יתכן כזאת בשכל האנושי! אין זה אלא שכוח אלוקים שוכן בקרבו.

 

עמכם אני מנהיג מדינות

כאמור נהג עמם מוהר״ן מנהג ריעות והראה להם פנים מסבירות. פעם ישבו הללו אצל מוהר״ן, ושיחקו עמו משחק ״שח״. בתוך להט המשחק זלזלו המשכילים בגינוני הכבוד והיראה כלפי מוהר״ן. תוך כדי כך נכנסו מוהרנ״ת ורבי נפתלי אל מוהר״ן בחרדת קודש, כנהוג. בראותם את הנעשה, חלשה מעט דעתם. מוהר״ן הרגיש מיד בחלישות דעתם, ופנה אליהם אספר לכם סיפור:

מלך אחד גדול נהג לשחק עם אחד מידידיו במשחק השח, וכמובן, בעת המשחק נשכחה מעט יראת הכבוד, עד שהמלך שכח שהוא מלך, וידידו שכח שהוא יושב לפני המלך והמשחק התנהל כאילו בין שני אנשים מהשורה, כאשר פעם מנצח המלך ופעם ידידו. תוך כדי המשחק נכנסו אל המלך שרי המלוכה כשעל פניהם נסוכה יראת הכבוד ואימת המלכות. ידידו של המלך נזכר מיד במעמדו, והחל לשחק ברמה נחותה יותר בכדי לא להביך את המלך ולא לנצחו לעיני שריו. המלך שהבין זאת – פנה אל ידידו: מה זאת שאינך משחק כראוי?

אין זה מעניינך כלל, כי זאת תדע כי עמם אני מנהיג מדינות ועמך אני משחק שח…

מוהר״ן הצביע על שני תלמידיו הגדולים העומדים לפניו וכה אמר ״עמכם מנהיג אנכי מדינות, ואיתם אני משחק שח..״.

 

מכופפים את כל העולמות

הרשעים הגדולים הללו – היה אומר מוהר״ן – כשנכנסים אל הצדיק, אזי מעצם הכניסה אליו וההכנעה המעטה המתלוית לכך – נעשה תיקון גדול מאד בעולמות העליונים. ובלשון אחרת התבטא מוהר״ן אודותם: כשאחד מהם מכופף עצמו לצד הקדושה מעט – מתכופפים עמו כל הרקיעים!

 

אין אוכלים לפני התקיעות

במשך הזמן החלו המשכילים להראות סימנים של חזרה בתשובה. הקליפה העבה שהקיפה אותם – החלה להתפורר מעט. היה זה בראש השנה האחרון לימי חייו של מוהר״ן. מוהר״ן כבר עסק עם המשכילים כל הקיץ, ובראש השנה הצטרפו לתפילה עם הציבור. התפילה נמשכה שעות רבות, והירש בער ועמיתיו לא עזבו את בית הכנסת. בתוך כך באה שפחתו של הירש בער לבית הכנסת לקרא לו שיבא לשתות ספל קפה כדי לחזק את לבו. אולם הירש בער לא נענה לה בשום פנים ואופן לא אכניס דבר לפי לפני התקיעות- אמר. כמו כן החל לגדל מעט את זקנו.

 

לעזרתו של מוהרנ״ת

ועוד דבר פלא יסופר מאותו ראש השנה. עקב הדוחק הרב שהיה בעת אמירת התורה, לא הצליח מוהרנ״ת לקלוט את כל הנאמר. אולם הירש בער, מחמת האימה שהטיל על הציבור, נזהרו שלא לדחפו, וכך עמד סמוך למוהר״ן ושמע את כל התורה מבלי לאבד מילה… מוהרנ״ת חזר עמו על התורה לפני שהכינה בכתב להגהת מוהר״ן… לנו חסר הרבי…

כעבור שמונה עשר יום מאותו ראש השנה, ומוהר״ן עלה בסערה השמימה, עמד מוהרנ״ת ובכה מרורות. הוא הזיל דמעות כמים על גודל האבידה שאין לה תמורה. נגשו אליו המשכילים ומלבם פרצה אנחה עמוקה שוברת לב וזעקו למוהרנ״ת: וכי לכם חסר הרבי?! לנו הוא חסר! אילו היה נשאר בחיים – היינו הופכים לבעלי תשובה וצדיקים גמורים…

עד כאן סיפור הדברים מהמקורות.

 

תגובות

השעמום מייצר הרבה גימיקים. אחר כך באה עוד מסה של משועממים שטוחנים את הגימיק העכשווי...

9

למה לפרסם תמונ של רשע??????????????

8

כי לא ידח ממנו נידח!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

7

בכל אופן צריכים להבין שהירש בער הורביץ היה משכיל. היה לו הרהור תשובה ודאי לפני הפטירה. אבל היה כל כך רחוק, וניסה לגרום להחרבת כל היהדות החרדית ברוסיה הצארית. רבינו פגש אותו ועצר את המהלך ובכך הציל את היהדות מרדת שחת. אבל להגיד שזה קבר של צדיק.... אבל דבר אחד העיניים שלו ראו את רבינו.

6

רבני צעצוע אולי

5

ספוור מדהים רבנו הספיק כל כך הרבה לכל כך הרבה נשמות בחייו הקצרים. זכותו תגן עלינו

4

נראה לי רבנים שיש להם קו תעופה ישיר... עוד מעט יגידו לטוס ללונדון לראש השנה במקום לאומן

3

אךךך איזה רבי יש לנו... מטורף , ישתבח שמו לעד תודה רבה לבורא עולם על רבנו הנורא!

2

‏איזה רבני ברסלב ?

1

הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
כ"ז אב ה'תשפ"א
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.