גלרייה מורחבת

מעמד סיום עמוד היומי בליקוטי מוהר”ן בהשתתפות זקני וחשובי משפיעי ברסלב

זקני וחשובי אנ”ש דחסידי ברסלב שליט”א חגגו יחד עם מאות רבות מאנ”ש, ברוב פאר והדר את סיום הספר הק’ ליקוטי מוהר”ן מחזור כ”ה, והתחלת מחזור כ”ו במסגרת העמוד היומי // גלרייה מורחבת

הרה"צ ר' שמעון שפירא נואם במעמד // צילום: ז.ב.

מעמד נורא הוד בסיום הספה”ק ליקוטי מוהר”ן בסדר העמוד היומי התקיים בביהמ”ד אנשי הצדיק בבית שמש.

זקני וחשובי אנ”ש שליט”א חגגו יחד עם מאות רבות מאנ”ש, ברוב פאר והדר את סיום מחזור כ”ה, והתחלת מחזור כ”ו במסגרת העמוד היומי. המעמד אורגן ע”י חברי השיעור הקבוע בעמוד היומי המתקיים מידי יום בין מנחה למעריב בביהמ”ד הנ”ל ונמסר ע”י הרה”ח ר’ אשר זעליג מרגליות שליט”א, הוצאות הסיום התנדבו לע”נ הרה”ח ר’ שלמה אהרן גוטליב זצ”ל ע”י תלמידיו ושומעי לקחו.

האירוע החל בזמירות למלווה מלכה, אותם הנעים בקולו הרה”ח ר’ שרגא לוי שליט”א מחשובי וותיקי בעלי התפילה של אנ”ש.

את המעמד הנחה בטוב טעם הרה”ח ר’ יוסף צבי קעניג שליט”א בנו חביבו של הגה”צ ר’ אלעזר מרדכי קעניג זצ”ל, שהוסיף להטעים בין השיטין את נפלאות המעמד אשר נראה בו האחדות הנפלא בין אנ”ש, מכל הגוונין והסוגים, כאשר בשיא האירוע הודיע והכריז על הקמת ארגון “בחביבותא”, אשר יפעל למען קירוב וגיבוש אנשי שלומינו.

בדברי פתיחה כובד זקן אנ”ש הרה”ח ר’ יצחק אנגל שליט”א שהביע התפעלות רבה מההתפתחות של חסידות ברסלב בימינו, הן בתי המדרש הרחבים אשר עדיין צרים מלהכיל, והן התפשטות אור רביה”ק בעולם, למעלה מכל שכל והגיון טבעי.

רגע לפני הסיום עצמו, כובו מאורי האש, והציבור יחד עם מקהלת הילדים של ילדי הקהילה פצחו בניגוני התעוררות וכיסופים לרביה”ק ותורתו הק’, כי עזה כמוות אהבה, אין ברסלב ברענט א פייער…”

את הסיום עצמו ערך הרה”ח ר’ שמעון ישראל שפירא שליט”א, כאשר בתוך דבריו פרץ בבכי על בני ציון היקרים, נערי ישראל היורדים מן הדרך – רק מחמת שלא טעמו את נועם הקדושה, טעם שבת קודש ואור רביה”ק.

לאחר אמירת קדיש הציבור פתחו בריקודים סוערים משך שעה ארוכה על טוב חלקנו ונעימות גורלינו, כשברקע מנעים בקולו הבעל מנגן המופלא הר”ר יואלי קליין הי”ו בליווי תזמורת ענפה של קלידים, קלרינט, כינור, גיטרה חשמלית, וכמובן – מקהלת ילדי החמד מילדי הקהילה, עליהם ניצח הבעל מנגן החשוב מחברי הקהילה הר”ר יואל בריזל הי”ו.

במשא המרכזי כובד הרה”ח ר’ ניסן דוד קיוואק שליט”א שעורר את הציבור ברשפי אש שלהבת, להכניס אל תוככי המוח את דיבורי ותורות רביה”ק, לחשוב מזה תמיד, ולחיות לאור רביה”ק.

בסוף דבריו הזכיר בהרחבה זכרונות מהרה”ח ר’ שלמה אהרן גוטליב זצ”ל ידידו רבות בשנים, ואף היה לו חלק בהתקרבותו, סיפר על דביקותו בכל דיבור ודיבור של רביה”ק, ועל היראה בה הסתכל על תורות רביז”ל, מה שהביא אותו לשים כל כוחותיו בעיון בליקו”מ.

את דבריו חתם בהוקרה לבנו הר”ר מרדכי שליט”א הממשיך הלאה את מורשתו בלימוד העיון בליקו”מ ע”י הקמת רשת כוללים בו הוגים ומעיינים בתורותיו של רביה”ק זיע”א.

בנוסף, נשא את דבריו הרה”ח ר’ אליעזר שלמה כרמל שליט”א, שהיה משומעי לקחו של ר’ שלמה אהרן זצ”ל, והעלה את זכרונותיו מהשנים בהם שהה לצדו, בהם קיבל ממנו רבות במסילות לימוד תורות רביה”ק.

בהתחלת ספר ליקוטי מוהר”ן ‘לכו חזו’ כובד הגה”ח ר’ יצחק מאיר ברלב שליט”א, בעמח”ס ‘אורח מישור’ על ליקו”מ, שהנעים את אזני השומעים בנועם צוף אמריו.

דברי סיום נשא הרה”ח ר’ דוד מרדכי גולדנברג שליט”א, מחשובי משפיעי אנ”ש בבית שמש, שנתן צידה לדרך, וחיזק את המשתתפים לקבוע זמן ללימוד בספרי רביז”ל, דאז ייטב לו בזה ובבא.

לאחר שנקנה זכות ברכת המזון בדמים מרובים, נתכבד המג”ש הקבוע הרה”ח ר’ אשר זעליג מרגליות שליט”א המוסר נפשו להפיץ אור תורתו הק’, ובפרט בשיעורים תמידין כסדרן בלימוד העמוד היומי המתקיים זה שנים רבות, בדיבורים נפלאים המשיבין את נפש השומעים.

בנוסף להנ”ל, השתתפו במעמד: הרה”ח ר’ אליעזר ליפא בורשטיין שליט”א, משפיעי ביהמ”ד הרה”ח ר’ שמעון אליהו ברוין שליט”א, הרה”ח ר’ יצחק אייזיק שיף שליט”א והרה”ח ר’ אברהם ישעי’ פוקסברומר שליט”א, הרה”ח ר’ צבי לודמיר שליט”א – ראש ישיבת מאירת עיניים. כמו”כ כיבדו את המעמד בהשתתפותם הרה”ג ר’ נתן קופשיץ שליט”א מרא דאתרא בבית שמש, והרה”ג ר’ יחזקאל כהן שליט”א, מרא דאתרא שכונת קנה בושם. כמו כן ביקש הרה”ג ר’ יהושע ראזנבערגער שליט”א – אשר נמנע מלהשתתף עקב אבילותו – למסור את ברכתו לסעודת המצווה,

אחר ברכת המזון, הציבור פצח בשמחה וריקודין, על שזכינו להתקרב לרביה”ק בדור שכזה, וכן להודות להשי”ת על שזכינו לסיים ולהתחיל מחדש את ספה”ק ליקוטי מוהר”ן.

הציבור הרחב הביע למארגנים בפה מלא את תודתו והוקרתו למעמד המרומם, כאשר כלל גווני הציבור העידו כי קיבלו תועלת רבה מהמעמד, אשר חיזק את רוחם וליבם להמשיך כאיש אחד ללמוד תורתו הק’ ולקיים עצותיו הנוראות, ולחיות חיים טובים, השם יזכינו.

 

 

תגובות

כל הכוביד.. החן והחשיבות אצלם כנראה..

2

ממש יפה . כל הכבוד

1

הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
ט"ו חשון ה'תשפ"ב
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.