היום כ’ כסלו חל יום היארצייט של החסיד ברסלב החסיד רבי אליהו חיים רוזין זצ”ל

בעשר אצבעותיו ובמסירות נפש עילאית, לאחר מאמצים רבים וגיוס כספים בחו”ל הצליח לבנות את ביהמ”ד הגדול ‘ברסלב שול’ במא”ש, שם הקים כולל אברכים ‘אור הנעלם’ והיה מוסר בו שיעורים קבועים

רבי אליהו חיים רוזין זצ"ל

יארצייט הרב החסיד רבי אליהו חיים רוזין זצ”ל

היום, כ’ כסלו חל יום היארצייט של הרב החסיד רבי אליהו חיים רוזין זצ”ל. רבי אליהו חיים היה איש של חזון, כזה שציוויו של רבינו הקדוש בער בו בכל עצמותיו. הוא חזה בה בברסלב בימי ההוד הזעם והתקומה, וכשניצל מרגלי מגף הברזל ממאסר וממוות, עמדה לנגד עיניו מטרה אחת: לפאר את שם רבנו בעולם, לבנות לו בית לדור בו.

הביטו עליו על רבי אליהו חיים רוזין זצ”ל כחולם, אך הוא לא שת ליבו לכך. בעשר אצבעותיו ובמסירות נפש עילאית כונן את חסידות ברסלב לתפארתה והעמידה על רגליה. רבי אליהו חיים זצ”ל נולד ביום י’ בשבט תרנ”ט, בעיירה קאמראווע בפלך לומז’ה שעל גבול ליטא־ פולין, לאביו רבי קלונימוס קלמן. הוא למד בחיידר בעיר אוסטרובה, ואהבת התורה שיקדה בליבו הצעיר לא ידעה גבולות. ילד בן חמש שנים בלבד היה כאשר התייתם מאביו. אליהו חיים היתום קיים בנפשו “הוי גולה למקום תורה”. כשהיה אך בן שתים־עשרה שנים נתקבל לישיבת לומז’ה המפורסמת, שם התגלה כחריף ומתמיד, ובלימודיו בישיבה חבר לבחורים גדולים ממנו בהרבה. כיון שימי נעוריו עברו עליו מתוך יתמות, היה מהרהר לעיתים קרובות על תכליתו בעולם, ומשתוקק לקרבת אמת לאביו שבשמים.

התקרבותו לחסידות ברסלב התחילה כאשר נהג מפעם לפעם להרוות את צימאון נפשו בספריית בית המדרש בלומז’ה, שהייתה עשירה בספרים רבים, וביום מן הימים, בעודו מעיין בסקרנות בכרכים הישנים, צדו עיניו ספר בלתי מוכר שאת שם מחברו לא ידע, כיון שדף השער היה חסר. עיניו החלו להלך על פני השורות, ומרגע לרגע חש כאילו נכנס אל עולמות אחרים. לשון כזו לא פגש מימיו בשום ספר אחר! המחבר דיבר ישר לליבו, והוא לא ידע את נפשו מהתרגשות – עצות עמוקות מני ים, מאירות עיניים, נכתבו שם בפשטות שכזו, עד שגם ילד יכול להבינם. לפליאתו הרבה, מגלה אליהו חיים כי רבים מן הדברים שנוהג המשגיח הנערץ לשאת בפניהם, לקוחים מספר זה… הנער, שהספר כבש את כל כולו, חש חובה לדעת את שם מחברו. לאחר שהתעניין ובירר בקרב יודעי דבר, התגלה לו הסוד: אין זה אלא אחד מספרי הרבי הקדוש רבי נחמן מברסלב זיע”א! מאותו יום לא מש הספר מתחת ידיו. לאחר מכן נסע לאומן, ואף נאסר ונשלח לסיביר, ונגזר עליו גזר דין מוות, ובחסדי השם ורחמיו המרובים ניצל מגזר דין זה, זכה לעלות לארץ־הקודש ולכונן מחדש את חסידות ברסלב כולה.

מסופר, כי פעם בליל חורף ירושלמי צעד כ”ק האדמו”ר ה’בית ישראל’ מגור ברחוב המנומנם, גוו זקוף ועיניו המפלחות תרות מרצדות. גבאו ומשמשו הלך מרחק מה אחריו. אלו שעותיו הנעלות של האדמו”ר, השעות בהם הוא תר ובולש באישון ליל אחרי עובדי ה’, צדיקים נסתרים ו’טיפוסים’ ירושלמים הנחבאים אל הכלים – ‘סיורים’ ליליים של חיפוש אחר מבקשי השם. תוך כדי הילוכו הגיע האדמו”ר לפאתי השכונה. בתחילתו של מעלה רחוב סלנט ניצב עומד בגאון בניין בית מדרשנו המפואר, אשר זה עתה נסתיימה בנייתו, והוא עומד על תילו עם היכל מפואר, בניין בן שלוש קומות וחזית מרשימה מאוד, כזו שבירושלים דאז הייתה נדירה ביופייה וגודלה. הרים ה’בית ישראל’ את עיניו הקדושות ותמה בקול: “למי בנו הברסלבר’ס בניין כה גדול…?!”. אבל היה מי שחשב אחרת, מי שהאמין בכל כוחו בדברי רבינו שאמר: “שלעתיד יהיה כל העולם אנשי ברסלב”. הוא ראה אותה, הוא חווה אותה, את ברסלב, בימי ההוד הזעם והתקומה, וגם כשכמעט הוצא להורג, המשיך להאמין כי חובתו היא להדליק את הניצוץ מחדש. לא היה בו ספק כי ההיכל שבנה, הגדול לימים ההם, עוד צפוי להיות צפוף מחסידים שמרחוק וקרוב יבואו, ותוך שנים בודדות יבצעו את המהפכה – הפצת אורו של הצדיק בכפלי כפליים!

רבי אליהו חיים היה שרוי תמיד בשמחה פנימית, לרמת היישוב הדעת שלו לא היה תקדים. כיון שנחלש גופו על ידי טיפוס ושאר המחלות שסבל מהם בשנותיו הצעירות, הוא היה חלש למדי לקראת סוף חייו. אולם, כחסיד ברסלב של אמת, לא דילג על הקימה בלילה ואמירת “תיקון חצות” וקיום פרקי התבודדות. כאשר נשאל כיצד מצא את הכוח לעסוק בעבודת ה’ מסוג זה, השיב: “כשמתרגלים לדבר בצעירותך, אתה עושה אותו בצורה אוטומטית גם אחרי שנים רבות כל כך”. הוא לימד שוב ושוב, שלא לעשות דבר ללא התבודדות. בשנתו האחרונה, כאשר שכב רוב הזמן על מטתו, אמר: “מה הייתי יכול לעשות עתה, לולי עצת ההתבודדות של רבינו!”.

נפטר ביום שבת קודש לפנות בוקר, בכ’ בכסלו תשד”מ. נטמן ונקבר בהר הזיתים ליד קברו של ר’ נחמן ב”ר ברוך אפרים מטפליק.

ת.נ.צ.ב.ה.

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
כ"ד אדר ה'תשפ"א
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.