טבילת כלים

קניתם כלי מטבח בשוק? הכלים צריכים טבילה כדת וכדין לפני השימוש בהם. איך עושים זאת?

טבילת כלים

בעלות הגוי המחייבת את הכלי בטבילה

יסודות המצווה – מצוות עשה להטביל במקווה טהרה כל כלי שנקנה מגוי. חיוב הטבילה קיים אפילו אם הקנייה הייתה דרך כמה ‘ידיים’, כגון שהיבואן קנה מהגוי ומכר לחנות ואנחנו קנינו בחנות. החיוב אינו תלוי בייצור דווקא, אלא בבעלות הגוי. לפיכך כלי שיוצר על ידי יהודי ונקנה על ידי גוי, אם קונים אותו מן הגוי צריך לטובלו. אם ברור שהכלי היה בשלב כלשהו בבעלות גוי, יש להטבילו עם ברכה. במצב של ספק טובלים ללא ברכה.

א. קנייה מבעלות משותפת של גוי ויהודי – כלי שהיה בבעלות משותפת של יהודי וגוי, ונקנה על ידי יהודי, חייב בטבילה.

ב. כלים של גוי – כלים של גוי שלא עברו לבעלות של יהודי, אין עליהם חיוב טבילה. לפיכך, אין איסור ליהודי להשתמש בכלים של גוי, כמובן בתנאי שהם כשרים.

ג. כלים של שותפות גוי ויהודי – גוי ויהודי שרכשו ביחד כלים לשימוש בשותפות, אין הכלים חייבים בטבילה. הדבר מצוי במקומות עבודה, ביחידות צבאיות וכדומה, שבהם רוכשים כלים לשימוש משותף. אם בין הרוכשים יש גם גוי, אין צריך לטבול את הכלים. אם לאחר מכן הכלים עברו לבעלותו של יהודי בלבד, הם מתחייבים עכשיו בטבילה.

חומרי הגלם המחייבים את הכלי בטבילה.

א. אין חייבים בטבילה, אלא כלי מתכת וכלי זכוכית (כל סוגי הזכוכית – גם דורלקס, יינה גלס, קוראל, פיירקס וכדומה). כלי חרס, עץ ואבן אינם צריכים טבילה. בסוגים שונים של כלים נחלקו הפוסקים אם הם טעונים טבילה, ונראה להכריע כדלהלן: כלי חרס המצופים בגלזורה (ציפוי זכוכית), ובכלל זה גם כלי חרסינה ופורצלן – יש להטבילם בלי ברכה, אם כי מעיקר הדין ניתן להקל בדבר. כלי פלסטיק – אינם צריכים טבילה (גם אותם יש הנוהגים להחמיר ולטבול בלי ברכה).

סוגי הכלים החייבים בטבילה.

א. כל הכלים שנועדו לאכילה או לתיקון המאכל ובאים במגע עם האוכל, טעונים טבילה. לכן צלחות, סכו”ם, כוסות, סירים ותבניות אפייה צריכים טבילה. לעומת זאת, התנור עצמו אינו צריך טבילה, כי הוא לא בא במגע עם האוכל. (יש להדגיש – אין איסור שהאוכל ייגע בתנור, אלא שכיוון שהתנור אינו מיועד לנגוע במאכל, דין הטבילה לא חל עליו כלל). הוא הדין למקרר וכן גוף המיקסר וכדומה, שאינם טעונים טבילה. לעומת זאת, חלקי המיקסר הבאים במגע עם האוכל – הקערה והמערבלים וכדומה העשויים מחומר החייב בטבילה, צריכים טבילה. הרשת שבתנור – אם היא מיועדת להחזקת התבניות, אינה טעונה טבילה, אך אם היא מיועדת לצלייה, טעונה טבילה. הוא הדין לגבי הצלחת שבמיקרוגל – אם רגילים להניח מאכלים במישרין עליה, הרי היא טעונה טבילה. כלים הבאים במגע עם האוכל רק בשלב מוקדם, לפני שהוא ראוי לאכילה, טעונים טבילה ללא ברכה. פותחן לבקבוקים או של קופסאות שימורים אינו טעון טבילה, כיוון שאין מטרתו לתיקון המאכל עצמו (ואין איסור בכך שהפותחן ייגע במאכל או במשקה בזמן הפתיחה).

ב. כלים חד פעמיים – אפילו אם הם עשויים ממתכת, כגון תבניות אלומיניום וכדומה, לדעת רוב הפוסקים אינם חייבים בטבילה. אם מתכוון להשתמש בהם מספר פעמים, נחלקו הפוסקים אם הם מחויבים בטבילה, וניתן להקל בדבר, כיוון שהם אינם מיועדים לשימוש קבוע ואינם מסוגלים לעמוד בשימוש כזה.

ג. אריזות אוכל שהפכו לכלים – מאכלים הנמכרים באריזות, כמו: צנצנות, בקבוקים, קופסאות פח וכדומה, ואותן אריזות יוצרו בחו”ל, אין חובה להטבילן כל עוד המאכל המקורי נמצא בתוכן. לאחר ריקון המאכל, אם מעוניין להשתמש בכלי למאכלים אחרים – נחלקו הפוסקים אם הכלי טעון טבילה, ונראה שבכלי זכוכית ניתן להקל, ואילו כלי מתכת יטבול בלי ברכה. קופסאות שימורים בכל מקרה אינן טעונות טבילה, משום שבפתיחת הקופסה היהודי הוא זה שהפך אותן לכלי.

ד. כלים חשמליים העלולים להתקלקל בטבילה – כאמור לעיל, חלק ממכשירי החשמל אינם באים במגע עם האוכל וממילא הם אינם זקוקים לטבילה, כגון: תנור, מיקרוגל וכדומה. בחלק מן המכשירים ניתן להפריד את החלק הבא במגע עם האוכל, ולטבול אותו בפני עצמו, כגון חלקי המיקסר, הפלטות בסוגים מסוימים של טוסטר לחיצה וכדומה. לעומתם, ישנם כלים שבהם החלק הבא במגע עם האוכל מחובר אל המנגנון החשמלי, מבלי שניתן להפרידם, כגון: קומקום חשמלי, סיר חשמלי שהמנגנון בתוכו וכדומה. כלי כזה, טעון טבילה, אך כמובן הטבילה עלולה לקלקל אותו. ישנן שתי אפשרויות להתירו בשימוש ללא טבילה:
1. להביאו לחשמלאי ולבקשו שיפרק את הכלי בצורה כזו שלא ניתן יהיה להשתמש בו (די בפירוק המגע החשמלי שבתוך הכלי, כך שלא ניתן כעת להפעיל אותו; אולם פירוק התקע שהוא חיצוני לכלי אינו מועיל). לאחר הרכבתו, הכלי ייחשב
2. לתת את הכלי במתנה גמורה לגוי, ולשאול לכלי חדש שנוצר בבעלותו של היהודי. ממנו את הכלי לשימוש, כאשר הגוי יישאר תמיד הבעלים של הכלי. הפתרון הראשון עדיף, אך לא תמיד הוא ניתן לביצוע. מי שמעוניין להשתמש בדרך זו, כדאי שיבדוק לפני קניית הכלי אם הוא ניתן לפירוק או שהוא עשוי מקשה אחת.

הטבילה

א. הכנה לקראת הטבילה – דיני חציצה הנוהגים בטבילת אדם נוהגים גם לגבי טבילת כלים. לכן צריך לנקות ולהסיר מהכלי כל לכלוך או מדבקה שאינם מגוף הכלי. לעומת זאת חציצה שהבעלים אינם מתכוונים להסירה, כגון תווית המציינת את מותג המפעל, מדבקה שנועדה לקישוט או מדבקה המכילה הוראות שימוש, אינה חוצצת.

ב. כלי המורכב מכמה חלקים – ניתן להטבילו כמות שהוא ללא פירוק.

ג. מי רשאי להטביל כלים – גם אם הטבילה נעשתה על ידי גוי או יהודי קטן שעדיין לא הגיע לגיל מצוות, הרי היא כשרה; אולם יש לגביהם שאלה של נאמנות, אם אכן טבלו כראוי, ולכן הדין הוא שצריך שיהודי גדול (בן מצווה או בת מצווה) יעמוד שם ויראה שהטבילה נעשתה כדין.

ד. המקווה הכשר לטבילת כלים – כל מקווה מים הכשר לטבילת אשה לטהרתה כשר גם לטבילת כלים: מקווה טהרה, מעיין, בור מי גשם, ים וכדומה. נחל זורם כשר לטבילה רק אם מימיו הם ממעיין ולא ממי גשמים, שכן מי גשם כשרים לטבילה רק אם המים עומדים. לכן בשעה שזרימת המים בנחל רובה ממי גשמים, אי אפשר להטביל כלים במקום הזרימה, אולם ניתן להטביל בפינות שבהן המים עומדים. בחלק מהמקוואות כיום מצוי בור מיוחד לטבילת כלים. בור זה ניזון אף הוא ממי גשם על פי דיני המקוואות.

ה. הברכה – כאשר טובלים כלי המחויב בטבילה בוודאי, יש לברך תחילה. נוסח הברכה הוא:
“ברוך אתה א-דוני א- לוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על טבילת כֶּלי”,
ובטבילה של כמה כלים: “על טבילת כלים”.

ו. כיצד טובלים – כבדיני טבילת האדם, צריך שהכלי כולו יהיה בתוך המים בבת אחת, ללא חציצה בין הכלי למים. ניתן להחזיק את הכלי בשעת הטבילה, אם האחיזה היא רפויה, כך שהמים מגיעים לכל מקום. לחילופין, יכול להרטיב את ידיו במי המקווה, ואז יכול לאחוז בכלי ולטובלו, אף שהאחיזה אינה רפויה. אפשרות נוספת – להטביל את הכלים בתוך סל וכדומה, או להניח סל רחב בתוך המים, ולהטביל את הכלים כך שיצללו אל קרקעית הסל. המים צריכים לעטוף את הכלי מכל הצדדים, מבחוץ ומבפנים. אם יש לכלי בית קיבול, צריך להקפיד שהוא יתמלא במים, ולא תהיינה בועות אוויר המונעות את חדירת המים.

שימוש בכלים שלא נטבלו

א. האם כלים שלא נטבלו אוסרים את האוכל שבתוכם? גם אם הכלים מחויבים בטבילה ולא נטבלו, האוכל שהונח בתוכם לא נאסר, ואפילו אם נתבשל בתוכם. אך יש חובה על בעל הכלים להטבילם (גם אם השתמש בהם כבר זמן רב), ואסור לאכול בהם ללא טבילה.

ב. המתארח אצל אדם שלא טבל את כליו – כאמור לעיל, אף שבעל הבית בישל בכלים שאינם טבולים, אם האורח משתמש בכלים שאינם חייבים טבילה (כגון כלים חד פעמיים או כלי פלסטיק), ודאי שהדבר מותר. השאלה עולה כאשר המזון מוגש לאורח בכלים החייבים טבילה. רבים מן הפוסקים אסרו את הדבר, ולדעתם מותר לאורח לאכול רק בכלים שאינם טעונים טבילה. אך יש שהקלו בכך מטעמים שונים.

ג. כלים בבתי האכלה – יש המקילים וסבורים שאין לחייב את הבעלים של מסעדות, בתי מלון ושאר בתי אוכל בטבילת הכלים. לכתחילה ראוי להחמיר בכך, אך יטבלו בלי ברכה. 70 מכיוון שהחיוב שנוי במחלוקת, הבא לאכול בבית האכלה אינו חייב לבדוק אם הטבילו את הכלים, והוא יכול לאכול בהם גם אם הוא יודע שלא הוטבלו.

בשבת ויום טוב

ד. אין מטבילים כלים בשבת וביום טוב, מפני שהדבר נראה כתיקון לכלי. אם הוא זקוק לכלים אלו, ייתן אותם לגוי במתנה, וישתמש בהם במשך השבת כשואל מהגוי.

קרא עוד

תגובות

No comments found.

add comment

הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
כ"ד אדר ה'תשפ"א
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.