קבר בעל התניא • האדיטש

רבי נחמן מברסלב זיע"א העריך מאוד את בעל התניא ושיבח אותו בשבחים רבים, כשנפגשו השניים אמר לאנשיו: "תנו כבוד לשר האלף"

קבר בעל התניא - בהאדיטש

רבי שניאור זלמן מלאדי זצ"ל המכונה בעל התניא

רבי שניאור זלמן נולד לאביו ר' ברוך ולאמו רבקה בי"ח באלול ה'תק"ה (15 בספטמבר 1745), בליאזני שבמחוז ויטבסק בבלארוס, שהייתה בתקופה זו תחת שלטון פולין. לפי מסורת חב"ד, רבי שניאור זלמן הוא דור שביעי למהר"ל מפראג‏ שהיה צאצא לדוד המלך ע"ה. ישנם חוקרים המפקפקים בייחוסו למהר"ל, אך מציעים אפשרויות שונות לקיים את מסורת החסידים בדבר ייחוסו לדוד המלך‏.

כשנולד רבי שניאור זלמן, ערך הבעל שם טוב הקדוש רבו של אביו, סעודה גדולה ואמר, שנשמה חדשה ירדה לעולם, שתאיר את העולם בתורת הנגלה והחסידות, ומשכך נקרא "שני אור". מסופר כי הבעל שם טוב ביקש מהוריו של שניאור זלמן שלא יפרסמו את לידת בנם, בגיל 3 הובא שניאור זלמן לבעל שם טוב על פי בקשתו וגזז את שערותיו והניח לו את הפאות וברכו. כשהיה בן 5, הביאו אביו פעם נוספת אל הבעל שם טוב, וברכו שוב. בחזרם לביתם שאל הילד את אביו, מי היה האיש הזה? והשיבו כי זה היה "סבא", מאז היה נוהג לכנותו "סבא", אלו היו הפעמים היחידות שרבי שניאור זלמן ביקר אצל הבעל שם טוב הקדוש, משום שהבעל שם טוב הסביר לאביו של שניאור זלמן כי הוא צריך לקבל את עיקר תורתו מתלמידו הגדול, הלוא הוא המגיד ממעזריטש זצ"ל.

על פי המסורת המקובלת, בהיותו בן תשע שנים למד הנדסה ואסטרונומיה, ובהיותו בן 10 שנים כבר הכין לוח שנה עברי לחמש עשרה שנה, כשהיה בן שתיים עשרה שנים לימד ברבים הלכות קידוש החודש של הרמב"ם, והרבנים, שהיו באותו מעמד, התפלאו מבקיאותו בנושא הנדון "ולא מצאו את ידיהם ורגליהם".

בשנת ה'תק"י (1750), כשמלאו לו חמש שנים קיבלוהו כחבר בחברה קדישא של ליאזני, לבקשת העל שם טוב והצדיק הרב לייב שרה'ס מתלמידי הבעל שם טוב. בפנקס החברה קדישא של ליאזני נמצא כתוב: "היום יום ט"ו כסלו תק"י נתקבל הילד שניאור זלמן בן מורנו הרב ר' ברוך להחברה קדישא", בגיל שלוש עשרה החל לשמש בפועל בחברה קדישא ותיארו אותו כ"רב תנא ופליג".

בשנת ה'תק"כ (1760) כשהוא נער בן 15 בלבד, נשא לאישה את מרת סטערנא (בת יהודה לייב סגל מויטבסק). בשנת תקכ"ד (1764) נסע לראשונה ללמוד בבית-מדרשו של המגיד ממזריטש זיע"א שהיה ממלא מקומו של הבעל שם טוב לאחר פטירתו. המגיד ממעזריטש תיאר לו את גודל מעלת נשמתו בהיותה נשמה חדשה ואמר, כי תפקידו בעולם,  לגלות ולבאר את תורת הבעל שם טוב באופן של הבנה והשגה בדרך של חכמה בינה ודעת.

בשנת ה'תקל"ב נפטר המגיד ממעזריטש, רצו כל תלמידי המגיד שזכו לכינוי "החבריא קדישא" לזכות ולהתעסק בטהרתו, לצורך כך הטילו גורל, מי יזכה לאחוז בגופו הקדוש בשעת הטבילה והטהרה, על פי המסורת בחסידות חב"ד רבי שניאור זלמן זכה ועלה בגורל כשבידו הפתקה "ראשו כתם פז" ומשכך זכה לטבול את ראשו.

לאחר פטירתו נהיה רבי שניאור זלמן חסיד לבנו 'רבי אברהם המלאך'.

 

בעל התניא הפיץ את תורת החסידות לכל רוסיה וסביבתה, ואסף כספים לחזק את המתיישבים החסידים בארץ ישראל. בשנת ה'תקנ"ט מתנגדי החסידות הלשינו עליו שהוא שולח כספים בכדי לחזק את השלטון התורכי שהיו אויביהם של הרוסים, בעל התניא נאסר, 53 ימים היה בעל התניא במאסר, והוא נידון לתלייה. לאחר מאמצים הצליחו להוכיח את חפותו, וביום י"ט בכסליו ניצל ממוות בטוח ושוחרר מבית הכלא. יום זה הוא יום חג לחסידות חב"ד ונקרא בפיהם 'חג הגאולה'.

רבי נחמן מברסלב זיע"א העריך מאוד את בעל התניא ושיבח אותו בשבחים רבים, שני הצדיקים נפגשו פעמיים, בפעם הראשונה היה זה כאשר רבי נחמן מברסלב חזר מנסיעתו לארץ הקודש ונסע מיד אל 'בעל התניא', זאת מאחר שבעת ביקורו בארץ ישראל הבטיח לתלמידי המגיד ממעזריטש שיסדיר עם בעל התניא את חילוקי הדעות בענייני כספי הצדקה לארץ ישראל, ואכן פעל להשכנת השלום והאחדות.

כאשר ישב בעל התניא במאסר, נתגלו אליו הבעל שם טוב הקדוש והמגיד ממעזריטש, בעל התניא שאל אותם האם להפסיק לגלות ולפרסם את תורת החסידות בעולם. וענו לו,שימשיך ביתר שאת וביתר עוז, לגלות את תורת החסידות. לאחר מכן שוחרר מבית האסורים, וחיבר את ספר התניא, והיה מסתובב בעיירות עם צדיקי אותו הדור, לקבל מהם חיזוק, וכך הגיע גם לביקור אצל רבי נחמן מברסלב. כשבא לפגש בפעם השנייה את רבי נחמן מברסלב, יצא רבי נחמן לקראתו בלוויית רבים מחסידיו אל מחוץ לעיר, ואמר לאנשיו: "תנו כבוד לשר האלף", וקיבלוהו בכבוד גדול.

בעל התניא נכנס לביתו של רבי נחמן מברסלב, ובאותו מעמד פנה רבי נחמן למשה חינקעס שהיה הגביר שבאנשיו, ואמר לו: "תן צדקה לתלמיד חכם אמיתי", והלה הניח על השולחן מטבע זהב לבעל התניא, פנה אליו רבי נחמן בתמיהה: "זה מה שנותנים לתלמיד חכם אמיתי?!", והניח עוד מטבע זהב. כשהבחין שרבי נחמן מברסלב עדיין תמהה, הוסיף והניח מטבע נוסף, עד שנתן עשרה מטבעות זהב שאותם נתן רבי נחמן בידו של בעל התניא.

שנים לאחר פגישתם, השתדכו בעל התניא ורבי נחמן מברסלב בקשרי משפחה,נכדו של הבעל התניא ר' אהרן מקרימנטשוג, נשא בזיווג שני את הרבנית חיה ע"ה, בתו הקטנה של רבי נחמן מברסלב זיע"א.

 

קבר בעל התניא בהאדיטש אוקראינה ↓

 

סמוך לקברו של בעל התניא בהאדיטש קיים מקווה טהרה, בית מלון לאירוח המבקרים עם ארוחות כשרות. להזמנות ולבירורים ניתן לפנות לשליח שניאור זלמן דייטש ← יצירת קשר בישראל: 972-52-763-80-23+ – יצירת קשר באוקראינה: 380-96-485-26-68+

 

מדד מרחקים מערים באוקראינה ↓

 

• מאומן להאדיטש | 7 שעות | צפה במפה

מבוריספול קייב להאדיטש | 2 שעות 20 דקות | צפה במפה

ממרכז קייב להאדיטש | 3.5 שעות | צפה במפה

מויניצה להאדיטש | 7 שעות | צפה במפה

 מברדיטשוב להאדיטש | 7 שעות | צפה במפה

מדנייפר להאדיטש | 4 שעות 44 דקות | צפה במפה

מזפוריז'יה להאדיטש | 5 שעות 40 דקות | צפה במפה

 מז'יטומיר להאדיטש | 6 שעות 40 דקות | צפה במפה

 ברדיטשוב להאדיטש | 7 שעות | צפה במפה

 

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"א שבט ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.