מי מפריע לך? אנחנו רגילים לשמוע על 'מניעות' ולתאר אותן כהפרעות בשטח, אבל המניעות האמתיות נמצאות במוח – האפשרי והבלתי – אפשרי יכולים להתחלף ביניהם בקלות, מה שחשוב באמת זה רצון חזק ואמונה עמוקה

למי מאתנו אין רצונות טובים? אילו התבקשנו ליצור רשימה של יעדים ראויים וקדושים יכולנו בקלות למלאות דפים שלמים. אבל מול כל רצון טוב מסתבר שהיינו מוסיפים הערה קטנה, הסיבה שבגינה איננו מסוגלים להשיג את המטרה. אנחנו רגילים לקרוא להן 'מניעות', כלומר הפרעות שנבראות כביכול יחד עם הרצונות.

מקובל לחשוב על המניעות כמחסומים ממשיים, בשטח, רבי נתן מתאר אותן אחרת לגמרי. דבריו של מוהרנ"ת נסובים על הנסיעה לארץ ישראל אבל יכולים לשמש הדרכה כללית לכל דבר ועניין בעבודת הבורא. בשנים קדמוניות הנסיעה לארץ ישראל היתה מבחינות רבות על סף ההגדרה 'בלתי אפשרי', ואילו שאלת יהודי מדוע הוא אינו חושב לקום ולנסוע לארץ הקדושה מסתבר שהוא היה מונה בפניך שורה ארוכה של סיבות מוצדקות והגיוניות לגמרי.

המניעות הללו ידועות היו לרבי נתן היטב, אבל במקום להציע להן פתרונות הוא מציע על תופעה אחרת, אנשים שחוצים את האוקיאנוס כדי להגיע לאמריקה ומסתכנים בדרכים בדרכם למקומות אחרים בעולם, שם כפי שהובטח להם, ממתינים להם הררי זהב…

 

מניעות המוח

הנסיעה לארץ ישראל קשה ומסוכנת אבל היא לא פחות אפשרית מההגעה לכל מקום רחוק אחר שאנשים מצליחים להגיע אליו. המחסומים האמתיים, אומר מוהרנ"ת, אינם באוקיאנוס או בכיס הריק אלא במוח: 'כי כל מה שהאדם רוצה באמת יכול לגמור כרצונו ואין שום מניעה שתוכל למונעו ועיקר המניעה הוא רק מחמת שעדיין אינו מאמין בדעתו בשלימות כראוי שהוא צריך לעשות דבר זה, ושחייו הנצחיים תלויים בזה'.

ההגדרות 'אפשרי' או 'בלתי אפשרי' מגלות גמישות מפתיעה שמוכיחה כי המציאות לא בהכרח היא זו שקובעת מה אפשר ומה אי אפשר. כולנו מכירים אנשים שעשו בחייהם את הבלתי אפשרי, מסתבר שאנחנו בעצמנו עשינו לא פעם צעדים 'בלתי אפשריים', וזה לא נבע מיכולות וכישורים נדירים אלא דווקא מרצון חד ובהיר, ולפעמים את הרצון הזה ממציא ההכרח. אנשים מוכרחים לחתן את ילדיהם, במקרים רבים אין להם כל דרך הגיונית להגיע לשם, באין ברירה הם פשוט משתוקקים לעשות זאת, נושאים עיניים לשמים, עושים מה שאפשר וממאמינים, והשי"ת עוזר!

וכפי שאומר רבי נתן לעניין הנסיעה לארץ ישראל: 'אם היה האדם מאמין בקדושת ארץ ישראל חלק מאלף כמו שהיא באמת, בוודאי היה כל האדם רץ ופורח לארץ ישראל כמו מי שהיה רץ אם היה יודע שימצא שם בוודאי אלפים ורבבות אדומים'.

הרעיון הזה טמון כבר בתחילת הפרשה הפותחת בציווי 'לך לך'. הקב"ה מורה לאברהם אבינו לעזוב הכל וללכת 'אל הארץ אשר אראך'. דרך איין משום שטרם גילו לו לאן ללכת, אבל רצון ותשוקה יש, ללמדך שעל מנת להגיע לכל מקום, גם זה שטרם שורטטו השבילים המובילים אליו, צריכים קודם כל רצון עמוק חזק ותקיף שיעמוד בפני כל השאלות והקושיות שיציג המוח, אם תעמוד מול המניעות שבמוח, כל ההפרעות החיצוניות יתמוססו בניקל.

 

שתי בריתות

בהמשך הפרשה מופיעים שתי בריתות שנכרתות בין הקב"ה לאברהם אבינו, מעמד ברית בין הבתרים בו הוא מובטח על ירושת הארץ לדורותיו אחריו, והציווי על ברית המילה. את שתי הבריתות הללו מאחד המושג 'כיבוש' – גם על הארץ וגם על קדושת היהדות קיבלנו הבטחה וכריתת ברית מאת ה', אבל כדי להחיל ולהגשים את אותה הבטחה מוכרחים לצאת למלחמה ולכבוש. את ארץ ישראל עתידים בני ישראל לכבוש ובכך להחיל עליה

את הקדושה המובטחת, בבחינת (דברים יא כד) 'כל המקום אשר תדרך כף רגלכם בו לכם יהיה', ואת גבולות הקדושה האישיים על כל יהודי לכבוש בעצמו, כדי להמשיך על עצמו את קדושת הברית.

וכשיוצאים לכבוש נתקלים במניעות. ביחס לארץ ישראל המונעים הם שבעה עממים, ורבי נתן מלמד איך המלחמה בז' אומות מבטאת את הסוד שמלמד רבינו )ליקו"ת תורה עא( בפסוק 'חבלים נפלו לי בנעימים', החבלים והנעימים הם המוחין של ארץ ישראל לעומת מוחין של חוץ לארץ. ארץ ישראל בחינת 'נועם' וחו"ל בחינת 'חובלים'. ומציאות היא שדווקא כשאתה מעוניין להשיג את הנועם מגיעים החבלים שהם המניעות והבלבולים.

ארץ ישראל השתבחה בשבעת מיני פירות טובים שמתיקותם נובעת מקדושת הארץ, כנגדם ישבו בארץ שבעה עממים שנוכחותם פוגמת במתיקות קדושת הארץ. המניעות האמתיות כפי שלמדנו, אינן חוסמות את הדרך, אלא נופלות פנימה אל המקום שאמור להרגיש את הנעימות – המוח, וכשהמניעות מונחות במוח קשה מאוד להרגיש את הנעימות ולרצות באמת לכבוש את חלקך בקדושה, לנצח את היצר, ולהשיג מנוחה ונחלה. כנגד מניעות המוח צריכים להציב רצון חזק ואמונה איתנה שאני שייך באמת אל המקום אליו אני משתוקק. את הרצון שואבים מתוך לימוד על גדולתו ומעלתו של כל דבר בקדושה, ואת האמונה מקבלים מהברית הישנה שמבטיחה לנו שייכות נצחית ובלעדית אל הקדושה.

 

(ע"פ ליקוטי הלכות ברכת הפירות ד)

תגובות

No comments found.
156
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"ב שבט ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.