סדנת התבודדות ביערות ירושלים עם הרב גבירצמן

עבודת ימי הספירה - לא פשוט להיות יהודי פשוט

הדרך אל הדעת הנפלאה של מתן תורה עוברת דרך מאכל בהמה – הנכונות להרגיש בהמה שלא יודעת כלום, ההסכמה להיות בלתי מבין כמו בהמה אך מתנהג כמו אדם.

לא פשוט להיות אדם, אלא אם תסכים להיות פשוט, לגמרי פשוט, אז תיקרא 'אדם'.

בשביל לאכול את לחם החיטים של שבועות, מוכרחים להסכים לאכול עד אז קצת 'שעורים'.

כולנו בני אדם וזה לכאורה התיאור הכי פשוט ובסיסי שלנו, אבל האמת היא שאין זה כך, 'אדם' הוא תואר שרכישתו דורשת עמל, רק בהמה זכאית להיקרא בהמה גם בלי לעשות מאומה, 'שור בן יומו קרוי שור' אומרים חז"ל, והוא ימשיך להיקרא כך כל ימי חלדו, אדם עיר פרא יולד, והרבה צריך לעבור עליו עד שיזכה למלאות את המדרגה הקרויה 'אדם'. בפרשתנו ניתנת לכך המחשה ברורה מאוד.

*

בפרשת תזריע ולאחריה מצורע סדורה תורת טהרת האדם, אך קדמו לה פרטי דיני טהרתן וטומאתן של כל הבהמות החיות והעופות. רבי שמלאי במדרש (הביאו רש"י) אומר על כך: כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף, כך תורתו התפרשה אחר תורת בהמה חיה ועוף.

 

'יתוש קדמך'

ומדוע אכן נברא אדם מאוחר כל כך, אחרי כל הבהמות החיות והעופות? חז"ל בגמרא מגלים שתי סיבות, האחת כדי שתיכף בבואו לעולם ימצא הכל ערוך ומוכן לסעודה, לכן הוא נברא ביום השישי בערב שבת קודש, בשעה שכל מאכליו ומשמשיו שהם הנבראים הנחותים ממנו כבר נבראו למענו. טעם שני, שאם תזוח עליו דעתו יאמרו לו 'יתוש קדמך במעשה בראשית'.

אלו ב' קצוות, מצד אחד אומרים לו שהוא אישיות כה חשובה שלא נאה להשאיר אותו להמתין עד שתסתיים עריכת שולחן שבת, ולפיכך נהגו בו כפי שראוי לנהוג באנשים מאוד חשובים ולהביא אותו לעולם אחרי כל ההכנות, מיד לסעודה. מצד שני אם יתגאה ילחשו לו את הסיבה השניה, אפילו היתוש הנחות הקדים אותך..

רבי נתן מאחד את שתי הסיבות: האדם נועד לגדולות והוא אכן נזר הבריאה וכל הנבראים נוצרו לשמשו. אם יזכה, בסוף מסכת חייו ממתינה עבורו סעודתם של הצדיקים לעתיד לבוא. ולכן נברא אדם בערב שבת, מלכתחילה ואילולא החטא היה אמור להיכנס תיכף לסעודה העתידית.

אך למרות שהכל הוכן עבורו, יש דבר נוסף שבלעדיו גם אם כל העולם יעמוד לרשותו, לא יוכל האדם להשיג את תכליתו – שפלות וענווה. בלי שפלות אי אפשר להשיג כלום, ולכן כרפואה המוקדמת למכה, הביאו לעולם את כל הבהמות החיות העופות ואפילו היתושים, שאם חס ושלום תזוח עליו דעתו, יוכלו לעזור לו לשבור את גאוותו כשיזכירו לו את בריאתו המאוחרת ליתוש.  הבהמה אם כן, לא סתם מקדימה להופיע לפני האדם, צריכים לעבור דרכה כדי להגיע למדרגת אדם, והעניין הזה עומד במרכזה של עבודת ימי ספירת העומר הקדושים.

 

מאכל בהמה

מצוות הספירה קרויה על שם קרבן העומר אותו מקריבים ממחרת הפסח בט"ז בניסן, החל מליל יום ההקרבה מתחילים לספור לעומר עד ערב חג השבועות, והספירה כולה קרויה על שם אותו קרבן שבאופן נדיר מובא לא מן החיטים אלא משעורים. השעורה היא מאכל בהמה, ודווקא ממאכלה של הבהמה מביאים את הקרבן שמכשיר את כל תבואת השנה החדשה באכילה.

בהמה היא צורת חיים נחותה מזו שקרויה 'אדם', ואסור לאדם לרדת ולרעות עם הבהמה. מצד שני, באופן מסוים אין דרך להיות אדם בלי להסכים להיות בהמה. ורבי נתן מסביר כאן עניין נפלא: גם בני האדם וגם בעלי החיים מתקיימים חיצונית באופן דומה, מה שבכל זאת מבדיל בין אדם לבהמה אלו שני דברים מהותיים – האדם מתנהג באופן שונה, וגם יודע משהו שבהמה לא תוכל לדעת, הוא יודע את השם. אבל אי אפשר באמת לדעת את ה', ומי שסבור שהוא יודע בוודאי לא יודע. הדרך היחידה לדעת בכל זאת את ה' היא לדעת באמת, ולהיות משוכנע באמת שאני לא יודע כלום, רק כאן נפתחת לאדם ידיעה כלשהי במציאות ה'.

אסף אומר בתהלים 'בהמות הייתי עמך', ואמר על כך רבינו הקדוש 'חכמה ומלאכה גדולה להיות כמו בהמה' (שיחות הר"ן טו), כלומר להרגיש את עצמו כבהמה שאינה יודעת חכמות, רק מתנהגת בתמימות ולא מתיימרת להבין ולהביע דעה. כל זה אמור ביחס לידיעות והשגות, אבל בהתנהגות על האדם להיות אדם ואין זה משנה מה הוא יודע וכמה הוא מרגיש, בכל מצב עלינו להתבדל מהבהמה שנכנעת לתאוות ולגסות, ולהיות אדם.

ביציאת מצרים יצאו הגופים מהשעבוד, נעשינו בני חורין מבחינת בהמה ומהשעבוד לגסות החומר, ועכשיו אנו מבקשים גם להגיע אל הדעת, דעת של אדם. כדי להגיע לשם עלינו להסכים לרדת לבחינת בהמה, לא בהתנהגות חלילה, אלא בתפיסת עצמנו. רצונך להיות אדם? עליך להסכים להיות בהמה שלא יודעת ולא מבינה כלום.

ימי הספירה נקראים על שם עומר שעורים שהוא מאכל בהמה, משום שאנו שואפים מאוד לזכות בבחינת אדם, מדרגה זו תושג אי"ה בחג השבועות ומתן תורה, אבל הדרך אל הדעת הנפלאה של מתן תורה עוברת דרך מאכל בהמה – הנכונות להרגיש בהמה שלא יודעת כלום, ההסכמה להיות בלתי מבין כמו בהמה אך מתנהג כמו אדם.

(ע"פ ליקו"ה ערלה ה, ופקדון ד)

 

לשמיעת שיעורי ותכנים שונים מאת הרב דוד גבירצמן – קו 'כיסופים' 0772224336

לקבלת סרטון חיזוק יומי 0556697758

תגובות

No comments found.
728
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
ט"ז אדר א' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.