יהודי במהותו הוא איש עסקים, בכל מעשיו ופעולותיו הוא נושא ונותן ומחזיר אבדות רוחניות למקומן

פרשת השבוע עוסקת רבות בדינים ומשפטים, עניינים שבין אדם לחברו ונושאים ממוניים. עלינו לשאול: מדוע נקלעים בני אדם למצבי סכסוך המובילים לדיני תורה?

תורת העסקים

יהודי במהותו הוא איש עסקים, בכל מעשיו ופעולותיו הוא נושא ונותן ומחזיר אבדות רוחניות למקומן.

 

פרשת השבוע עוסקת רבות בדינים ומשפטים, עניינים שבין אדם לחברו ונושאים ממוניים. עלינו לשאול: מדוע נקלעים בני אדם למצבי סכסוך המובילים לדיני תורה? השאלה מתעצמת כאשר מדובר באדם ישר, שלא עלה על דעתו לעשות כל עוול, אולם מכורח הנסיבות הוא נאלץ להתייצב לפני הדיינים לדין תורה.

על משמעותו הפנימית של דין תורה מלמד רבינו ז"ל בתורה ר"פ, הוא מסביר שם שאדם נגרר לדיני תורה משום שלא שם לב לתורה כשהיא היתה אתו בשעת משא ומתן, לפיכך הוא נדרש לבוא בפני הדיינים, כשי שהם יחזירו את עסקיו אל התורה: 'כי באמת כל המשא ומתן הוא כולו תורה… כי כשעושים משא ומתן צריך שיהיה רק חיצוניות המחשבה בתוך המשא ומתן אבל פנימיות מחשבתו צריך לקשר אל התורה'.

 

רצון השם

הדבר אותו מזהה האדם בכל מקום וביתר קלות זה רצונו שלו. ברור לכל אחד בדרך כלל איזו תועלת הוא מבקש להפיק מכל דבר עמו הוא מתעסק. במיוחד בענייני משא ומתן, הרצון האישי נמצא תמיד לנגד העיניים. וגם אם לצורך עסקיו נאלץ הסוחר להרחיק נדוד, להיפגש עם אנשים שונים ולכלות את זמנו בשיחות שאין לו חפץ בהם, הוא בשום אופן לא מבזבז זמן. בתוך תוכו הוא יודע היטב לאן הוא חותר, מה הוא מתכוון להשיג בשיחה הזו, ומה אמורה להניב לו אותה נסיעה מייגעת.

מה שלא גלוי דיו, ואדרבה – פעמים רבות אף נסתר לגמרי, הוא הרצון של השם. את העולם ומלאו ברא הקדוש ברוך הוא לכבודו, והוא מחדש אותו בטובו בכל יום ובכל עת ובכל שעה, בכל פרט בבריאה ובכל מצב טמונה כוונה אלוקית, ונמצא רצון מיוחד של ה', שבעבורו נברא אותו הדבר. הרצון הזה נסתר ונעלם. מעטים הם האנשים שיבקשו ויחפשו אותו, משום שכל אחד מרוכז בהפקת הרצון האישי שלו.

אבל השי"ת כן גילה את רצונו והוא עשה זאת במתן תורה. התורה נקראת 'תורה' מלשון הוראה, משום שהיא מורה ומראה את רצון ה' ומצוותיו. ולכן באמת ניתנה לנו התורה כדי לחיות איתה את החיים, ולהסתכל דרכה על המציאות, למצוא בכל דבר את רצון ה' ולהפיק אותו. דא עקא, בבהילות החיים ובשטף העיסוקים אדם נוטה לשקוע ברצונותיו ותכניותיו, ולשכוח את התורה. הוא חלילה לא עובר על מצוות התורה, אבל גם לא זוכר אותה. כשהוא עסוק בענייניו התורה נשארת בארון הספרים, היכן שהוא השאיר אותה לפני שיצא לעסקיו. בצורה שכזו העולם מתקשה לבוא לתיקונו. כי הרי כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא בראו אלא לכבודו, ובכל עיסוק או מלאכה ממתינים לאדם ניצוצות קדושים שהם חלקי קדושה המצפים לבוא לתיקונם על ידי האדם. וזו משמעותו הפנימית שהמושג 'משא ומתן', וכפי שמלמד רבינו: 'משא ומתן הוא בחינות שמנשאין ומרימין הדבר ונותנין ומשיבין אותו למקומו, כי יש קדשות נפולות הינו בחינות ניצוצות שנפלו ועל ידי משא ומתן מנשאין ומרימין אותן, ונותנין אותן למקומו'.

 

האמונה מבררת

מי שאוסף את הניצוצות ומברר אותם זו האמונה, ולכן משא ומתן חייב להתנהל מתוך נאמנות ואמונה 'שיהיה דיבורו אמת' כלשון רבינו )שם (, אבל את הכוח לברר מקבל האמונה מהתורה, ולכן צריכה המחשבה להיות דבוקה בתורה. או בלימוד תורה, או בעצם הידיעה שיש בכל דבר גשמי משמעות רוחנית, רצון אלוקי. וזו הסיבה שמובילה את האדם לדון בפני הדיינים דין תורה, מפני שהוא שכח בשעת המשא ומתן שהכל תורה, נדמה היה לו שיש עולם גשמי ששם נמצאים רצונותיו ושאיפותיו האישיות ויש עולם רוחני שם נמצא רצון ה', לפיכך גורמים לו משמים להזדקק לדין תורה, ושם בפני הדיינים הוא מוכרח לפרט את כל עסקיו וענייניו, ולחזור שוב על כל המהלכים ואפילו המחשבות שהיו לו בשעת המשא ומתן, והדיינים מוצאים בכל אותן פעולות ותנועות את דיני התורה ומראים לו

בחוש איך בכל דבר יש רצון מסוים של השם, ואיך בכל פעולה או כוונה שהתלוותה לעסקיו יש תורה. לפיכך, מסביר מוהרנ"ת, פרשת הדיינים העוסקת בביצוע המשפט בין איש לרעהו, סמוכה למתן תורה. משום שכל מטרת מתן תורה היתה לגלות את מציאות ה' מתוך העולם, ולהראות את רצונו המלובש בכל דבר. אבל האדם נוטה לשקוע בעניינו ולשכוח את רצון השם, ולפיכך נדרשים הדיינים היושבים בדין ומחזירים את כל העסקים אל התורה ומגלים איך בכל דבר ובכל פרט מצוי רצון ה'.

פרשתנו היא אם כן המשך ישיר למתן תורה. בפרשה הקודמת הסתיימה במעמד הר סיני, שם הופיעה התורה בידי משה רבינו בראש ההר. השבוע אנו מוצאים את התורה בינינו, במקום בו אנו חשים טבעיים ופועלים על פי רצונותינו שלנו, בענייני פרנסה וממון, בענייני בית ומשפחה. פרשת משפטים

 

(ע"פ ליקוטי מוהר"ן תורה ר"פ, וליקו"ה דיינים ד')

תגובות

No comments found.
62
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"א אדר א' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.