התוועדות ערב ר"ח עם הרב גבירצמן

שיתהפך הכל לטובה

הגלות הרחיקה אותנו מבית המקדש אבל לא מהשם, בכל מקום אליו יהודי מתגלגל הוא אמור למצוא את ה'.

דווקא בתקופת הגלות זכינו לריבוי עצום של חידושי תורה וספרי קודש, הטלטול נועד להדק את אמונתנו בחכמים.

 

הגלות הרחיקה אותנו מבית המקדש אבל לא מהשם, בכל מקום אליו יהודי מתגלגל הוא אמור למצוא את ה'.

דווקא בתקופת הגלות זכינו לריבוי עצום של חידושי תורה וספרי קודש, הטלטול נועד להדק את אמונתנו בחכמים.

על פניה חלוקה פרשתנו בין הברכה לקללה, וזאת על פי התנאי המפורש בפתיחתה 'אם בחוקתי תלכו', אם נלך בחוקות התורה ינחו על ראשינו כל הברכות האמורות בפרשה, ואם לאו ח"ו, סדורות לאחריהן הקללות והצרות. החלוקה הזו היא התמצית של שתי הברירות שמציבה הבחירה לאדם, ללכת בדרך הישרה על פי רצון ה' ולהגיע אל היעדים המובטחים, או לסטות מהדרך וללכת לאיבוד בכל המקומות הרחוקים שיש בהם בורות ופחתים.

 

*

ההבדל בין חציה הראשון של הפרשה לחצי השני, ברור כמו בין חושך לאור ובין גלות לגאולה. ולמרות שבשני הצדדים של 'אם בחוקתי' נמצאות ברירות כה קוטביות, יש דבר אחד שלא ישתנה לעולם, והוא מסתתר בצד הנסתר של הפרשה.

לא מאסתים

בסוף פסוקי הברכה מופיעה ההבטחה 'והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוקים ואתם תהיו לי לעם', והנה בסוף כל הקללות מופיע פסוק בעל משמעות שונה לחלוטין 'ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי איתם כי אני ה' אלוקיהם'. אי אפשר להשוות בין 'והתהלכתי בתוככם' ל'ואף גם זאת', כאן מדובר על גאולה ובית מקדש, ושם על גלות חורבן וטלטול בין העמים. ובכל זאת גם כאן וגם שם לעולם לא אעזוב אתכם, לא אמאס בכם. רבי נתן (ע"פ ליקו"מ תורה סא) מעמיק במשמעותה של ההבטחה הזו ומלמד איך למצוא בפסוק הזה משמעות חדשה בכל סוגית הגלות.

למרות שהתנאי 'אם בחוקתי' מציב בפירוש את הברירה בין קללה לברכה גלות וגאולה, ביחס לקשר שלך אם ה' אין ברירות ואין שתי אפשרויות. אתם יכולים להיות קרובים אלי, אומר הקב"ה לישראל, או מרצונכם או על כורחם, ושתדעו לכם שגם אם תבחרו חלילה את הדרך הלא נכונה והרחוקה, הרחמים שלי מגיעים לכל מקום, אפילו למקומות שאני מתחנן בפניכם לא להגיע לשם. גם שם רחמיי יסיגו אתכם.

הגלות היא צרה והקללות הם עונש על נטישת דרך התורה, אבל העונש הוא לא סוף פסוק, גם לגלות יש תכלית ומטרה, וזו אותה מטרה של הגאולה – להביא אותנו אל השם יתברך. ולכן, כותב רבי נתן, הגלות מהפכת תוך כדי גלות, לטובה. טלטולי הגלות נועדו לעורר אותנו לתקן את פגם האמונה, ולכן דווקא בגלות עם ישראל לא מפסיק לחדש בתורה, ולהוסיף עוד ועוד ספרים קדושים של תורה שבעל פה. הספרים שמחברים חכמי התורה משלימים את התורה הקדושה. גלינו בגלל חסרון אמונה, ובגלות מתהדקת האמונה שלנו בצדיקים אמתיים שהם תקוותנו בחושך הזה. תיקון האמונה נעשה בעיקר על ידי אמונת חכמים.

טלטולי אמונה

בתחילת הפרשה הובטח לנו 'ונתתי משכני בתוככם', ובחורבן איבדנו את בית המקדש, ובכל זאת הוא לא עזב אותנו, כמו שכתוב 'כי הרחקתים בגויים וכי הפיצותים בארצות ואהי להם למקדש מעט', הקדושה הזו נמשכת עלינו בזמן הגלות בזכות טלטולי הדרכים, כשאנו מתעוררים לעשות תשובה על חסרון האמונה.

דוגמה לכך מביא רבי נתן מתקנתו של רבן יוחנן בן זכאי בנוגע לנטילת לולב בחג הסוכות. בזמן בית המקדש לא היה לולב ניטל במשך שבעת ימי החג אלא בבית המקדש, ובשאר מקומות רק יום אחד, לאחר החורבן התקין רבן יוחנן שיהיה הלולב ניטל בכל מקום במשך שבעה, זכר למקדש (סוכה פ"ג יב). 'כי עכשיו צריכים להמשיך הארת הדעת הקדוש לרחוקים מאוד בכל מדינה ומדינה, וזה נעשה על ידי הגלות והטלטול דיקא, שנתהפך לטובה על ידי כוח הצדיקי אמת בחינת רבי יוחנן בן זכאי שהוא בחינת משה, מפני שהוא היה אז צדיק האמת שתיקן תיקונים נפלאים'.

מלכתחילה מזהירה אותנו התורה ללכת בחוקות ה' ולא להיטלטל בגלות, אבל בסוף פסוקי התוכחה, כשאתה כבר שם, אומרים לך: אמנם אינך נמצא במקום הנכון, אין לך בית מקדש, אבל בכל מקום שאתה שם תראה להמשיך לשם 'מקדש מעט'.

את הפעולה הזו אי אפשר לעשות בלי תורתם של הצדיקים המופלגים. כמו רבן יוחנן בשעתו, כך גם בדורות המאוחרים צדיקי הדור עסקו תמיד במימוש הבטחת 'ואף גם זאת', לגלות ולהאיר לכל אחד איך להמשיך על עצמו תמיד קדושה ואלוקות. ולכן אנחנו מוצאים שלצד ירידת הדורות וההתפזרות בגלות, מתעצמת התגלותה של תורת הצדיקים, מתרבים הספרים הקדושים ומתחדשים חידושים נפלאים בדרכי עבודת ה', חיזוק וידיעת ה'. בזמן בית המקדש לא נראתה נטילת לולב במשך שבעת ימי החג מחוץ לבית המקדש, לאחר החורבן נוטלים לולב בכל מקום, כל ימי החג.

וכך אפשר לשמוע מחדש את המילים 'לא מאסתים ולא געלתים לכלותם', ומפרש רבי נתן 'לכלותם' מלשון כלתה נפשי, מדוע לא מאסתים למרות הכל, מפני שאפילו בגלות הם לא מפסיקים להשתוקק עד כלות נפש לשוב אלי.

(ע"פ ליקו"ה פקדון ה)

לשמיעת שיעורי ותכנים שונים מאת הרב דוד גבירצמן – קו 'כיסופים' 0772224336

לקבלת סרטון חיזוק יומי 0556697758

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תגובות

No comments found.
511
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
ט"ז אדר א' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.