אומן ראש השנה // צילום אילוסטרציה: יוסי גולדברגר

שיחת התחזקות בעניין הקיבוץ בימי אומן ראש השנה תשע"ט

שיחה קדושה שביקש אחד מזקני וחשובי אנ"ש שליט"א לפרסם ברבים, כשיחת חברים בנעימים אנשי שלומינו הדבקים ברבינו הקדוש, לדעת את המעשה אשר ייעשון, ולהתחזק להתקבץ יחדיו על ראש השנה הקדוש – אומן ראש השנה תשע"ט

שיחה קדושה שביקש אחד מזקני וחשובי אנ"ש שליט"א לפרסם ברבים, כשיחת חברים בנעימים אנשי שלומינו הדבקים ברבינו הקדוש, לדעת את המעשה אשר ייעשון, ולהתחזק להתקבץ יחדיו על ראש השנה הקדוש – אומן ראש השנה תשע"ט

הרה"ק מטשערין זצ"ל מביא בספרו 'פרפראות לחכמה' "אשר המתנגדים חורקים שיניהם על הקיבוץ בימי ראש השנה ושואלים מה אתם רואים ומה אתם שומעים, ואי אפשר להשיב להם תשובה ניצחת כי כל זה הוא לכל חד כפי מה דמשער בלביה גודל התועלת הנצמח מהקיבוץ". והרה"ק רבי יודל מדאשיב זצ"ל מגדולי תלמידי רבינו הקדוש אמר "שהוא יכול להראות לכלל הקיבוץ איך שרבינו נמצא שם". וגם מוהרנ"ת זיע"א אמר פעם בהתעוררות גדולה בשעת הקיבוץ, ש"רבינו נמצא פה וגם השבעה רועים נמצאים פה, ושהוא מאמין בזה כמו שהוא רואה," וכמו שהוא מביא ב'ליקוטי תפילות' על ראש השנה, ש"נשמות הצדיקים ירדו למטה להתפלל ביחד עם הקיבוץ". ומוהר"ר לוי יצחק זצ"ל סיפר כמה פעמים איך שהרה"ק מטשערין זצ"ל ניגש פעם לאחד שהיה בשפל המדרגה ונזף בו שהוא בזיון לרבינו, וכלל אנ"ש לא הסכימו בזה עם הרב מטשערין זצ"ל ואמרו לו שהוא בא לרבינו ולא אליו.

הנה בין והתבונן עד היכן הדברים מגיעים אשר אפילו גדול וקדוש כמו הרה"ק מטשערין זצ"ל לא היה יכול לסבול אותו מרוב קדושתו, אבל גודל רחמנותו של הצדיק אשר דן כל אחד לכף זכות לפי מקומו הוא ענין אחר לגמרי. ואנחנו צריכים רק לתחוב ראשינו בין כל המתאספים והמתקבצים להיות כל הנפשות נכללים יחד כאיש אחד בלב אחד בהתקשרות לרבינו הקדוש ראש בני ישראל, העוסק בתיקון כל העולמות ובתיקון כל הנשמות אשר לית מחשבה תפיסה ביה כלל.

ובזה יהיה לכל אחד חלק בהגאולה כמו שאמר מוהרנ"ת, וגם אמר שאפילו אם יהיה הדרך מכוסה בסכינים היה רוחש על הסכינים לבוא לאומן על ימי ראש השנה הקדושים, ובא לרמז בזה שלא היה מסתכל על כל מיני קשיים בגוף ובנפש והיה נוסע לאומן במסירות נפש ממש.

ועיקר ההמתקה הוא כשנכללין כל הנפשות יחד באהבה בבחינת אנן בחבבותא תליא, עי"ז נעשה שמחה בבחינת אור צדיקים ישמח, אשר עי"ז נמתקים כל הדינים ונכתבין ונחתמין לאלתר לחיים טובים ולשלום בספרן של צדיקים אמיתיים ולשנת גאולה וישועה בכלל ובפרט אמן ואמן

תגובות

No comments found.
428
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
ט"ז אדר א' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.