משה רבינו // צילום: Art Chazin

שה'אמת' לא תרחק אותך...

לא תמיד האמת מדברת בשם האמת, לפעמים היא מסתירה את האמת האמתית. צריך להתבטל לאמת של ה'.

משה רבינו הוא המנהיג הרחמן שהצליח ללמד זכות על ישראל גם במצבים הקשים ביותר, ודווקא בפרשת השבוע הזו הוא מסרב כביכול ללכת בשליחות ה' ולגאול אותם. סירוב זה נובע, כפי שמסביר מוהרנ"ת, דווקא מצד מידת האמת של משה, ובכל זאת מתעורר כלפיו חרון אף של ה' המכריח אותו ללכת בשליחותו ולגאול את ישראל. הוויכוח בין הקב"ה ומשה אודות שליחותו לגאולת ישראל הוא שיעור חשוב וחיוני ביותר להמתקת דינים.

על מנת שיכול הצדיק לעמוד מול מידת הדין ולהמתיק את הגזירה, עליו להתעמת עם טענות קשות חזקות ובעיקר 'אמתיות' כנגד עם ישראל. הקושי הגדול ביותר נובע מהעובדה שהקטרוגים מושמעים מצד מידת האמת. אין זה מאבק עם השקר או הרע, זו התמודדות עם מידת אמת ועם טענות שבאות לכאורה מצד הקדושה.

כדי לעמוד בכך ואף לפעול רחמים על ישראל, צריך היה משה רבינו להתעלם כביכול אפילו מהחרון אף של השם יתברך, המבקש כביכול לכלות את ישראל ח"ו, כמו שנאמר (תהילים קו, כג) 'ויאמר להשמידם'. התעלמות זו כמובן לא היתה מכוונת כלפי השם יתברך, אלא כלפי הסברות שעלו בליבו ובדעתו שלו בעצמו.

 

להתעלם מה'אמת'

הניסיון הגדול ביותר, כפי שידע והבין משה רבינו, הוא להתעלם מסברותיו שלו – סברות שמציגות את האמת הפשוטה המדברת בשם מידת הדין, והיא זו שאומרת כי כוונת השם להעניש את ישראל ולכלותם ח"ו. כמנהיגם ומושיעם של ישראל ביקש משה לגלות את האמת לאמיתה, שהיא האמת של השם יתברך בעצמו, שמעוניין שירצו ויפייסו אותו עד שיגלו את רצונו הפנימי המבקש לחוס ולרחם על ישראל ולגלות עליהם את רחמיו העצומים שאינם כלים לעולם.

כותב רבי נתן: 'ועל כן אז התחזק משה ולא הסתכל על שום סברות אמתיות לפי הדעת הפשוט, שראוי ח"ו לבוא עליהם מה שראוי, רק סילק האמת הזו והתחזק בתפילה מאוד מאוד עד שנחלה, כמו שכתוב 'ויחל משה' וכמו שדרשו חז"ל (ברכות לב.) שהרבה להתפלל כל כך עד שאחזתו אחילו'.

מובן מאליו כי עמידה איתנה כמו זו, לנוכח תוקף מידת הדין, דורשת לימוד ומיומנות רבה בעבודת התפילה, ולמשה רבינו היה רבי גדול מאוד לעניין זה. הרבי שלו היה הקב"ה בכבודו ובעצמו, ואת השיעור החשוב ביותר אנו מוצאים בפתיחת פרשתנו, פרשת 'וארא'.

הפרשה פותחת בדברי השם אל משה 'וידבר אלוקים אל משה', אלו דברים קשים הנאמרים על ידי שם אלוקים שהוא מידת הדין. קודם לכן בסוף פרשת 'שמות' בא משה לפני ה' בטענת 'למה הרעות.. למה זה שלחתני'. טענות אלו כפי שדורשים חז"ל נובעות מהמרירות והטענות שמשמיעים דתן ואבירם המחלישים את דעתו הקדושה של משה ומביאים אותו לידי אמירות אלו.

 

האמת לאמיתה

רבי נתן מסביר את עמקות הדברים: הוויכוח הזה בין הקב"ה למשה רבינו, שמתמשך ומתארך עד 'ויחר אף השם במשה', נרקם ומתהווה סביב נקודה אחת – האמת. משה רבינו ממאן ללכת בשליחות ה' דווקא בגלל נאמנותו לה', הוא יודע את מצבם השפל של ישראל, והוא בענוותנותו סבור שאינו יכול להועיל להם במצבם, אדרבה ככל שינסה להועיל להם, והם לא יעמדו בדרישות המצופות מהם, כך יתדרדר עוד מצבם.

סברה זו באה מצד מידת האמת, לא האמת העליונה אלא האמת שנפלה ארצה לפני בריאת העולם משום שקטרגה על האדם. האמת עלולה להיות ההסתרה הגדולה ביותר על האמת, כאשר היא מונעת מאמת אמתית ושלימה יותר להתגלות. וכדי לגאול את ישראל צריכים לגלות אמת עמוקה ועליונה יותר, את האמת של ה' שהיא למעלה מ'מידת האמת' המוגבלת והמצומצמת, ואי אפשר לגלות את האמת הזו אלא על ידי שיודעים שלא יודעים מהי האמת. ולפיכך מדבר הקב"ה קשות עם משה ומכריח אותו ללכת בשליחותו. כלומר לבטל את דעתו ולהתעלם ממה שנראה בעיניו אמת, כדי להניח לאמת עליונה יותר לפעול למען ישראל. הדברים הללו אמורים ונכונים גם ביחס לעבודתו הפרטית של כל אחד מאתנו. פעמים רבות אנו שומעים בתוכנו 'קולות' וקביעות שונות, ונדמה כאילו זו האמת בעצמה הקובעת כי איננו ראויים וכי אנו רחוקים. מבלי שנבחין בכך הגישה שלנו לתפילה ויכולתנו לפעול ישועה ורחמים, מושפעת באופן מכריע מהאמיתות שנשמעות בתוך מוחנו וליבנו.

אילו ידענו שהשם יתברך מצפה לנו ומבקש לקרב אותנו תמיד ולמרות הכל, אילו ידענו שהוא מעדיף אותנו אפילו על פני מידת האמת שלו, כבר מזמן היינו שבים אליו מכל המקומות אליהם התרחקנו. המאבק שלנו עם המקטרגים נמצא בעיקר במוח ובלב, וכדי לנצח בו צריכים קודם כל להיכנע, להתבטל לאמת שמגלים הצדיקים, וללכת בשליחות ה' אל ה', לפייס אותו ולבקש את קרבתו תמיד.

(על פי ליקוטי הלכות ריבית ה')

תגובות

No comments found.
151
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"ב אדר ב' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.