דיבורי התחזקות והתחדשות לכבוד ט''ו בשבט • צפו

דיבורי התחזקות לט"ו בשבט: בשביל זה ירד ר' נחמן לדור החשוך שלנו, כדי ללבלב אותנו // רבי קלוינימוס קלמן גולדשמידט זצ"ל

רבי "מלבלב": בשביל זה ירד ר' נחמן לדור שלנו, בדור החושך, כדי ללבלב אותנו // רבי קלוינימוס קלמן גולדשמידט זצ"ל (בשיחה בשנה האחרונה לחייו) • צפו

בהדסים של ד' מינים המשולשים חופים אחד על השני, אבל איפה אתה בודק, אתה בודק שם למעלה בלבלוב, את החיות החדשה, מה זה לבלוב? מה מיוחד בלבלוב הזה?

הלבלוב זה חיות חדשה המלבלבת, זה הלב שיוצא בכל פעם, לב חדש לב חדש, מתלבלב הלב.

אתה יכול להיות בן אדם, בבחינת אמונה, בבחינת אידישקייט, אתה יכול לראות בן אדם שחור [חמוץ פנים], מת, אבל יכול להיות שאם תקיש עליו תשאל אותו איזו שאלה איזה משהו, אז ייצא משם איזה לבלוב, פתאום הוא ילבלב. הוא לא כופר, הוא לא יורד מהדרך, יש שם איזה לבלוב בפנים שאם אתה תלחץ עליו אז הוא ילבלב, הוא יגיד יש בורא עולם, אבל יש לי איתו חשבונות… אז חשבונות, זה משהו אחר, זה לא כפירה.

אבל למי יש לבלוב? מאיפה הלבלוב הזה? מאיפה החיות הפנימי החדש הזה? כל שנה מתחדש לבלוב, כל רגע ורגע, השמחה של האדם היא הלבלוב שבו, הוא כל הזמן מלבלב, חיות חדש.

היינו היום בברית, מה זה ברית? האבא היה כהן, ברכת כהנים, בסוכה ראית לבלוב של משפחת כהנים, כי הברית זה גילוי הלבלוב, זה גילוי המלכות, זה מראה על משפחה מתחדשת, מאיפה היא צומחת? מלבלוב חדש, חיות חדש.

יש פה נהר שזורם וזורם, הוא בא מאיזה נחל מאיזה מעיין, ומעיין זה דבר שמקבל חיות חדש אז עם ישראל זה דבר שמקבל חיות.

הצדיק הוא המקשר מהדעת, עד למטה למטה עד הלבלוב של הערבה, כל המינים שם מתלבלבים מתקשרים ונעשים אחד, עם ישראל נעשה אחד.

צריך להבין: בשביל זה ירד ר' נחמן בדור שלנו, בדור החושך, בדור המת, כדי ללבלב אותנו, כשאתה שומע את המילה נחמן היום, אתה מרגיש לבלוב, אתה מרגיש איזה הולדה חדשה, תינוק נולד בך, מתחדש איזה משהו, נחל שיוצא מאיזה מעיין שמפכה וזורם, המחשבות כל הזמן מתחדשות, אם אתה חושב איזה משפט אחד של רבינו, אם אתה חושב רק על "מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד" איזה תמיד? איך זה יכול להיות תמיד, ושמחת, ו' מוסיף, המילה שמחה היא משמחת, אם אני יגיד לך בא נשמח, מה אתה תהיה עצוב? אם אני יגיד לך בא נהיה עצובים , מה אתה תהיה שמח? המילה עושה, אז אם אתה אומר אני עכשיו שמח, אז אתה שמח מהאותיות ש מ ח ה האותיות האלה משמחות, עכשיו מה אתה עושה עם המילה שהיא במוח, ו' מוסיף, ושמחת ושמחת מה הפרוש 'ושמחת'? השמחה היא דבר שפורה ורבה, הוא מוסיף, הוא לא מכפיל הוא לא משלש, הוא מוסיף כמה שאתה מוסיף, אל תצמצם שהשמחה מוכפלת או משולשת, היא מתפרצת שמחה היא מתפרצת.

ועכשיו אנחנו בשיא השמחה של סוכות, זה זמן שמחתינו, וזמן שמחתינו זה כשאנחנו בסוכה של רבינו שהוא ינחמינו מעיצבונינו, שעל זה נמצא השם של נחמן שזו נח נחה, הוא משקיט את כל הימים, את כל הגעשים את כל הרתיחות של כל האומות, כל האומות רותחות עכשיו, ים נירגש, הים רוצה לעלות על החול, ועם ישראל הוא החול הוא עומד שם.

אי אפשר עלינו, למה? כי יש לבלוב, כל שנה מתחדש דבר,

שבראש השנה יש רבה כזה שהוא עושה כזה התחדשות שאי אפשר לתאר שבעים אלף איש הגיעו ותעשה ריבוי בתים קח את כל המחשבים של כל העולם ותחבר אותם לעוצמה אחת ענקית הם לא יעשו את החשבון של הריבוי בתים של השבעים אלף נפש שהגיעו עכשיו לפי ספר היצירה.

מה זה נעשה עכשיו, כמה בתים יש בעוצמה עכשיו של רבינו.

והוא יכול עכשיו לקחת מצד אחד את פוטין ומצד שני את טרמפ וכל העולם ירעד ואנחנו נראה קומדיה, זה קומדיה, הוא לוקח את טרמפ אחרי שהוא שם איזה אובמה זה קומדיה זה "צחוק עשה לי אלוקים",

זה הלבלוב של העולם בתוך השחור הזה אתה עושה קומדיה זה לבלוב זה חיות זה הלחיים ש"לא נס ליחו",

משה רבינו ראה את כל זה ואמר "אהי"ה אשר אהי"ה" משה רבינו ידע את כל הדברים האלה הוא ידע שכל הנפלאות שהשם עשה איתנו שמה, זה רק ההתחלה ממה שהולך להיות,

אז מחכים מה יהיה כשיבוא משיח?, טיפש, עכשיו הנפלאות מתבצעות, זה עכשיו, הביצוע עכשיו בתוך הפלאי פלאות של עולם משוגע, אתה יושב בסוכה, א סוכה'לה הקליינע, כבר אלפיים שנה א סוכה'לה הזה רועדת מכל רוח סערה, ואתה אוכל פה דגים וחלה.

אבא שלי ז"ל אמר לי לפני שנפטר שאם יש לך ביד אחת אבן וביד השניה אבן אתה לא צריך יותר מזה, אתה יכול לעבור את הכל, כל שכן שיש לך גם רש"י ותוס' אבל המינימום שיש לך קצת לחם אתה לא צריך אף אחד.

לבלוב, לבלוב זה קצת צחוק, זה הלחיים שלא יפלו.

לא נס לחו, מה זה לא נס לחו, משה רבינו לא נס ליחו הלחיים שלו לא נסו, לא נפלו[הם תמיד היו למעלה מלאי שמחה, אדם עצוב אז הלחיים שלו למטה, נפולים], תהיה בשמחה, השם עושה צחוק מכל העולם, אז למה אתה עצוב? "יושב בשמים ישחק", הוא צוחק, תצחק איתו, תשב לימינו ותראה את כל העולם מהמבט של השם, שום דבר לא זז בלעדיו, הוא מחליט על טרמפ, זה כלום זה חיבור של אותיות, זה לא משה זה לא אהרן זה לא לשון הקודש זה כלום, עורבא פרח, כשאתה אומר "בראשית" זה שם של השם, "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ", קראת עכשיו שמות של השם ואתה כל היום מתעסק עם זה, אנחנו ממליכים אותו כל הזמן, ואתה חושש מה תאכל?? מה תשתה?? משה רבינו אמר בא, השם אמר נוסעים, אז מה נאכל? מה נשתה? השם אמר, הוא המארח, הוא לוקח אותנו, אז אתה דואג לו???

אז בתוך החושך הזה, בתוך האפיקורסות הזו, השם עשה לנו טובה, ושלח לנו את המאסטר הזה שיכול ללבלב את הלבלוב, בתוך הסרטנים יש סרטן הלבלב, מאיפה זה בא? מפה, מלחיים נפולות, מהדיכאון, ממה נאכל? אדם נעלב ממשהו וזוכר את זה חמש עשרה שנה, וכל היום הולך עם זה לכל מקום לבית לכאן לשם, איזה מין חיים אלה? אין לבלוב, הוא לא בא הביתה, אבא הגיע… שלום… [עם שמחה בפנים] הבית מלבלב, אבא הגיע, הוא בא עם חיות חדש הוא למד איזה תוס' היום, איזה רש"י חדש, התנוצץ לו איזה מילה חדשה, מילה, מילה שפרה ורבה במוח, קח מילה או משפט או פסוק, קח תהילים תכניס אותו במוח, ככה מתחיל הזוהר "פתח ר' שמעון", ונפתח האוצרות, קח פסוק תגיד אותו שלוש ארבע פעמים ותראה איזה תוצאות זה מוליד במוח.

השם יזכינו… אור האורות… קשה לצמצם את הגדולה של רבינו, מה שכן, ר' נחמן מטולטשין היה בילדותו ילד רחוב ובגיל חמש עשרה הוא נכנס לבית כנסת והוא שמע באמצע הדרשה שהוא אומר שהעולם הזה הוא "לא", הוא כלום, העולם הבא הוא "כן" וכו, ושאלו אותו אחרי כמה שנים שיגיד מופת של רבינו, אז הוא ענה, אני מופת של רבינו.

רבינו לוקח אנשים מתים והוא מחיה מתים, ומלבלב אותם, רואים בעלי תשובה שהיו בשער החמישים בלי גוזמא שוכחים שיש השם, בכלל לא חושבים עליו, ממש בחינת מת,

יכול להיות מצב שיגידו לו שבאומן בראש השנה שם מחלקים אוכל טוב, והוא ישאל אוכל טוב יש גם בארץ, לא, שם זה בחינם אוכל משובח, ובגלל זה הוא יגיע לאומן ותוך כדי כך הוא רואה תיקון הכללי, או אפילו הוא לא רואה, אלא מספיק שהוא תחת השליטה של רבינו, רבינו תופס אותו שם, זה מספיק, שנה הבאה הוא כבר לא יבוא בגלל האוכל, הוא יבוא משהו אחר לגמרי.

ראינו דברים שאנשים הגיעו בכלל בטעות ופתאום שם מתגלגל דבר.

פלאי פלאים דברים שראיתי בעיניים, שלוש שעות הייתי על הציון ושם לידי היה אחד ענק ממש והוא שם עלי את היד, ושעה שלימה בכינו על הציון עם דיבורים,

צריך להתחנן לרבה שילבלב אותנו הלבלוב קשה לתאר את זה, הלבלוב זה החיות שאי אפשר להסביר את זה,

כמו ששואלים איך היה באומן? מה אתה יכול להסביר, אני עדיין לא הגעתי לאומן, אני עדיין יוצא מהבית עם המזוודה אני עדיין עכשיו עובר את כל המהלך, את הסדנא של אומן האחרון, זה מהלך של חלקי שניות איך אתה רואה דבר ועוד דבר, ואיך זה מצטייר ומתחבר דבר לדבר ומחשבות רצות, ואתה רואה ממש מהכוח אל הפועל יוצא דברים מול העיניים, אתה רואה לבלוב, התחדשות מול העיניים אחרי זה כל השנה אתה סוחב את זה, זאת אומרת כי עבר לך מין כרטיס כזה שאתה רואה את היציאה, כל רגע ורגע אתה רואה אה.. אתה מגיע למקומות שאתה מקשר מה היה באומן, השניה ההיא שהיא הולידה את הדבר הזה, פלאי פלאות איך אתה רואה את הקשר.

ואז יוצא שאין שנה, יש רק ראש השנה, כי בין לבין זה רק מה שיצא מהכוח אל הפועל את מה שכבר היה, כבר אין בכוח, הוא כבר העביר את הכרטיס ומה שהיה היה.

המתנה הזו שהוא מעביר את האנשים שלו במעריב הראשון או בברכו הראשון, אתה יודע מה זה להיות סלוח במעריב הראשון, כבר סלוח מראש, כל השנה סלוח, אין עבירות כי אין עוונות, אם אין עוונות אז אין יסורים, "אין יסורים בלא עוון", ואם זה כבר סלוח, אז אין עוונות אז אין יסורים, יש יותר כיף מזה?

שתהיה לנו שנה סלוחה, ועכשיו אתה מתחיל את השנה עם סליחה מראש, עוד לפני הבכיות עברת, רבינו העביר אותך.

מה נעשה?? נתלבלב, נהנה מהלבלוב, הלבלוב זה החיות החדש,

לפני שלושים שנה הייתי בבני ברק עשר שנים, הייתי אצל ר' נתן צבי קעניג זצ"ל אמרתי לו שאני הולך לעבור להר נוף, אז הוא שאל להר נוף?? מה זה איפה זה?? אתה הולך למדבר הוא אומר לי,

אמרתי לו אני לא יודע, אני יודע שרבינו אמר אתם אצלי כמו קולמוס ביד הסופר הקולמוס אין לו בחירה, הוא רק יכול לראות מה הסופר כותב, אני קולמוס שעושה ככה וככה והרב'ה העביר אותי להר נוף, וכל זה מתפתח, רבינו מצייר את כל הדבר הזה, עד שנולד כל הדבר הזה פה, היה תקופה שהתפללתי להשם ואז ר' משה הגיע לקח את ההגה של התפילה ועשה פה תפילה יפה מאוד והרים את התפילה, עד עכשיו מרגישים את זה, הכל זה "רבינו" מצייר ציורים.

תגובות

No comments found.
765
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"א אדר א' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.