צא לשדה כמו יצחק אבינו ותשוח שם, 'עם לבבי אשיחה'

שפוך לבך כמים לפני שיעבור היום

על כל יהודי עוברים לעיתים מצבים שמדגישים לו את משמעות דברי ירמיהו 'אוי לנו כי פנה היום כי ינטו צללי ערב' – אורו דועך ויומו פנה, הייאוש נראה כמו תגובה טבעית, אבל זו טעות!

אין מר כטעמה של החמצה, והוא מורגש כמובן רק לאחר מעשה כשהוחמצה ההזדמנות והאור פרח ונעלם. מה שהיה כבר איננו, ולא נשארו אלא קרני שמש אחרונות שנעלמות מעבר לאופק. יהודי בא לעולם כדי להביא אור על ידי מצוות ומעשים טובים, בכך הוא גם מתמלא מאורה של נשמתו. אבל מעשים רעים מסלקים את האור, כפי שאירע עם האור הראשון שזרח בעולם בתחילת הבריאה והיה האדם צופה ומביט בו מסוף העולם ועד סופו, וכשראה הקב"ה את מעשי הרשעים עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא (חגיגה דף יב ע"א).

 

הסתלקות האור מתרחשת דבר יום ביומו בבין הערביים, בשעת דמדומים האור עודנו קיים אך כבר איננו כאן על מנת להאיר, אלא בדרכו להסתלק. לכל אדם יש זמנים שהנשמה מאירה, ויש נפילות ונסיגות, האור אז דועך, יש קצת אור אבל ההרגשה של בין הערביים, וזו שעה מסוכנת משום שהאדם אז עלול להתמסר לחושך ולייאוש ח"ו. אבל באמת אין ליהודי אפשרות להתייאש, משום שאין רגע שאי אפשר להאיר, גם כשהאור עצמו כבר פנה הלך.

שלוש תפילות ביום תיקנו אבותינו הקדושים, אברהם אבינו תיקן תפילה באור שחר, יעקב לימד איך מתפללים בלילה ובגלות, ויצחק תיקן תפילה לבין הערביים, הזמן המבלבל של לפנות ערב, כשהיום נסע הלאה ונראה כאילו האור הוא נחלת העבר, והאדם נבוך ותמה האם יש בכלל טעם לעמוד ולבקש אור? מוריש לנו יצחק אבינו את תפילת המנחה, שזמנה הוא דווקא עם פנות-היום.

 

לפנות ערב

את הסתלקות האור צריך לתפוס בבחינת 'אדרבה', וכפי שמלמד רבי נתן: במקום לחשוב על האור שהסתלק כהזדמנות שהוחמצה, תחשוב להיפך – אילו לא היה אור, לא היה לי לאן להתגעגע ומהיכן להביא בחזרה אור, עכשיו שהיה אור והסתלק, אפשר להתגעגע ולמשוך אותו בחזרה בעוצמה רבה יותר. זו למעשה מה שקרוי 'תשובה', לשוב ולהשיב את האור שנגנז וזו עיקר הבחירה.

הוא מסביר זאת על פי היסוד הידוע מתורת הפנימיות שלפני גילויו של אור מוכרח להיות צמצום ממנו מתהווים הכלים שיכילו את האור. כל יום נברא כדי לאפשר התגלות מחודשת של אור ה', ולפני שתבוא ההתגלות מוכרחים להחשיך את ההתגלות הקודמת, ולכן לפני כל יום חדש אוסף היום הקודם את אורו ומשאיר מקום לחושך, אבל האור לא באמת נעלם, הוא רק עולה למקור ואתה יכול למשוך אותו שוב, ולהביא התגלות אלוקית חדשה לגמרי. גם בחייך הדברים פועלים כך, וגם בנשמה. סיבות שונות מביאות אלינו לפעמים שקיעה חושך והסתרה, אבל אנו יודעים שאם האור הוסתר, אין זה אלא כדי לאפשר לך למשוך אותו שוב, ובכך ליצור התגלות חדשה, לברוא עולם חדש, סיפור חדש של השגחה. מה שהיה טוב פעם לא אבד, הוא נשאר לנצח, והאור ששקע והטוב שהוסתר, הכל נועד כדי שאתה תתאמץ למשוך לכאן עולם חדש.

הרעיון הזה צפון גם בסודו של קרבן העני הקרוי 'מנחה'. אין זה קרבן חשוב מבהמה ואפילו לא עוף, בסך הכל מנחה עשויה סולת, ולמרות דלותו ישלקרבן המנחה חביבות יוצאת מן הכלל, כמו תפילת העני הזוכה לחביבות יתרה אצל ה', יותר מכל תפילה אחרת.

עוני הוא לא רק מצב כלכלי או מעמד חברתי, עוני הוא מצב רוחני של הנשמה, וכשאדם מרגיש עני ומסולק מהאור, הוא שרוי בסוג של בין הערביים, ובערב מביאים 'מנחת ערב', כמו שמבקש דוד המלך בתהילים 'תיכון תפילתי קטורת לפניך משאת כפי  מנחת ערב'.

 

לצאת לשּוח

על כל יהודי עוברים לעיתים מצבים שמדגישים לו את משמעות דברי ירמיהו 'אוי לנו כי פנה היום כי ינטו צללי ערב' – אורו דועך ויומו פנה, הייאוש נראה כמו תגובה טבעית, אבל זו טעות! משום שאם אתה באמת מרגיש 'כי פנה יום', אזי אדרבה, תגיש עכשיו ממש מנחת ערב, תביא את מנחת העני שלך. צא לשדה כמו יצחק אבינו ותשוח שם, 'עם לבבי אשיחה', שפוך לבך כמים לפני שיעבור היום ויסתלק לגמרי. האור שהלך לא אבד אלא חזר לשורשו, וכשהוא שם, אם תתגעגע אליו ותייחל לו, תמשוך אותו מחזרה כשהוא עצום ומלא שפע רב, כמו שהיה לפני שהסתלק וכפי שהוא מאיר למעלה במקור העליון.

בזמני בין הערביים אנו הולכים בדרכו של יצחק אבינו היוצא לשדה ומתפלל, לשם גם מגיע השידוך שלו, אל תוך בין הערביים ואל הרגעים בהם אדם חש כאילו רוב גלגל חמה כבר מצוי מאחוריו, בזמן הזה עליו להפוך את המחשבה, ולהבין ש'ויהי ערב' כך גם 'ויהי בוקר', הבוקר החדש נולד מתוך הערב הזה. ולכן אל תיתן ליום לעזוב לגמרי, אפילו שנטו צלילי ערב אל תניח ללילה להופיע לפני שתתפוס בקצה האור ותמשוך אותו שוב אליך.

(ע"פ ליקווטי הלכות או"ח תפילת המנחה ז)

תגובות

No comments found.
126
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"ב שבט ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.