'פקודת התחזקות' // מאמר על פרשת פקודי

הרבה דברים קטנים מושכים אותנו כלפי מטה, אבל די בכוח אחד אמתי וחזק כדי להישאב תמיד כלפי מעלה

'פקודת התחזקות' // מאמר על פרשת פקודי

 

מי אינו מוצא את עצמו חולם מדי פעם על איזו רוח אדירה, עוקרת הרים ומשברת סלעים, שתאסוף ותגביה אותו מעל כל ההפרעות והמחסומים. ולמי אין בחיים קשיים ועניינים מטרידים. השבוע עם חתימת ספר שמות במילים והכרזת 'חזק חזק ונתחזק', מן הראוי להתוודע מעט לרוח הזו הפועמת בליבו של כל יהודי.

את הדרך לארץ ישראל עשינו במדבר שהוא מקום נחש שרף ועקרב, המסע היה רצוף נפילות ונסיגות, תלונות וניסיונות. העוון החמור ביותר הוא ללא ספק חטא העגל, אבל לאחר שמשה רבינו פעל עבורנו רחמים קיבלנו את המשכן שהתלווה אלינו מאז לכל מקום. המשכן, כפי שידוע ומוסבר כמה פעמים בכתבי מוהרנ"ת, היה תיקון ורפואה לחטא, היתה בו סגולה מיוחדת וחזקה יותר מכל הנפילות והירידות, והכוח הזה קיים גם היום והוא תקוותנו.

 

מסעות במדבר

המסע במדבר מתקיים גם היום בכל אדם בנפשו, כדי להגיע אל מנוחת הנפש ואל שלמותה על כל אחד לעבור דרך כל המקומות אותם הוא צריך לתקן – ומדובר במקומות הזקוקים לתיקון, מקומות מסוכנים רצופים קשיים ולעיתים גם נחשים ועקרבים. המקומות הללו שאדם צריך לתקן אותם עלולים גם לגרום לו ליפול עוד יותר, הוא זקוק להגנה כמו זה שליוותה את ישראל במדבר. הוא צריך משכן.

ממה בנו את המשכן – מנדבות, אבל הנדבה עצמה לא היתה עיקרית כמו הלב שהעניק אותה ועל שמו נקראה 'נדבת לב'. למעשה הוקם המשכן מרצונות, הרבה מאוד רצונות של הרבה מאוד יהודים שרצו לתת את עצמם ואת שלהם לבניין המשכן, ולכן נקראה הנדבה הזו 'תרומה', מלשון התרוממות. הכוח החזק ביותר בנפש הוא כוח הרצון, ודווקא בשל כך כה חשוב שהוא יירתם לדבר הנכון. רצונות רעים יצרו בסופו של דבר את העגל, רצונות טובים הקימו את המשכן. הרצון הוא כוח מופלא ולאחר החטא נתן לנו השי"ת את מלאכת המשכן כדי לקשור את הרצונות למקום גבוה ואמתי, וכשהרצון קשור למעלה הנפש כולה מתרוממת ומגביהה עצמה כלפי מעלה.

הרצון מצטייר לרוב בני האדם כמו רגש חזק שהוא בדרך כלל תוצאה של משהו, כלומר אם המצב והמציאות מאפשרים זאת, בוודאי שאני רוצה. רצון מסוג זה לא יחזיק מעמד לאורך זמן ובוודאי שלא יוכל להגן עלינו בעת צרה. רצון אמתי הוא כזה המסוגל להאיר לאדם גם בחושך ואפילה כשלא רואים כלום. רצון אמתי לא פועל כמחזיר אור המגיב למצב טוב ונוח, רצון אמתי הוא מקור אור. וזה היה המשכן.

את המשכן עשו כל הרצונות של עם ישראל על ידי משה רבינו שהקים אותו בפועל. משה עומד בין שמ"ד לרצו"ן, הוא השלימות של הרצון הטוב, ובזכותו יש לכל יהודי המעוניין בכך שייכות עם הרצון. במדבר ראו זאת בחוש: המשכן היה מושא התקשרות, בכל מסעותיהם ולכל מקום אליו הלכו או בו חנו, הקיפו בני ישראל המשכן, נעו יחד אתו וחגו סביבו. המשכן היה נקודת מרכז, אבן שואבת. רבי נתן מסביר על פי זה את פלאי כוחה של התקשרות לצדיקים.

אדם עלול להיות שקוע בכל מיני מצבים, שהם כולם תחנות לאורך מסע המדבר הפרטי שלו. המקומות הללו עלולים להיות כל כך קשים עמוקים ומסובכים, שלא תהיה לו לכאורה הדרך לעבור אותם בשלום. אבל עם ישראל במדבר לא טיפס על הרים ולא צלל לעמקים, הדרך נכבשה לפניהם והפכה למישור. ומבחינה רוחנית את כיבוש הדרך עושה הרצון.

 

התקשרות והתרוממות

כאשר אתה צועד על הקרקע, כל שינוי הוא משימה מפרכת ולעיתים אפילו מחסום. אבל אם אתה מתרומם ומרחף באוויר, העליות והירידות אינם גורמים משפיעים. עם ישראל 'ריחף' בתוך ענני כבוד, נושאי הארון נישאו על ידו באוויר, והמשכן רומם את הנפשות מעל הקליפות וההפרעות.

הכוח האדיר מצוי בהישג ידו של כל אחד באמצעות התקשרות. בכל מקום ובכל זמן אנו יכולים להתקשר אל הרצונות הקדושים שלנו שנמצאים למעלה מכל הניסיונות והמעברים, ואת הכוח הזה עצמו מקבלים בעיקר על ידי התקשרות לצדיקים. הם שזכו ועשו את הרצון האלוקי לכוח היחידי הפועל בהם, בכוחם להצית את הרצון בכל אחד מישראל.

והרעיון הזה מתבטא בעוד זווית של המשכן, בפתיחת הפרשה כתוב 'אלה פקודי המשכן – משכן העדות' ודרשו חז"ל על כפל הלשון: משכן בבנינו משכן בחורבנו. כלומר קדושת המשכן בתוקפה הן בשעה שהוא בנוי והן בשעה שהוא מפורק. אין שום כוח או מעלה אחרת שיחזיקו מעמד גם בשעה שהם מפורקים ומקופלים. כל יכולת או כישרון יהיו יעילים כאשר המציאותמאפשרת זאת. מה שאין כן ברצון, הרצון יכול לבעור בין בעליה ובין בירידה, כאשר אתה שלם או מפורק. בכל מצב ובכל זמן, אם תרצה תמיד אתה משכן של אור.

ע"פ ליקוטי הלכות ברכת השחר ה'

תגובות

No comments found.
54
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"ח אדר ב' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.