אנחנו נוחלים עולם דרך העיניים, עין טובה מחייה את בעליה ומושיבה אותו בגן עדן. טוב עין הוא מי שחש סיפוק בחלקו, לא חסר לו כי לגמרי טוב לו עד שאין לו מקום למה ששייך לחברו

עיניים שבעות

אנחנו נוחלים עולם דרך העיניים, עין טובה מחייה את בעליה ומושיבה אותו בגן עדן. טוב עין הוא מי שחש סיפוק בחלקו, לא חסר לו כי לגמרי טוב לו עד שאין לו מקום למה ששייך לחברו.

פרשת השבוע מפגישה אותנו עם אנשים מאוד רעים, בלק מלך מואב ובלעם בן בעור. אבל דווקא אישים אלה נאלצים לראות את עם ישראל במיטבו, ולהותיר בידינו עדות נרגשת על כך. חז"ל (תנחומא כב סימן א) אינם מקלים ראש בכוחותיו של בלעם, שמושווה למשה רבינו ע"ה באומות העולם. אחרי ההשוואה מתחדדים גם ההבדלים, נביאי ישראל באים במידת הרחמים על ישראל ועל האומות, ונביאי אומות העולם באים במידת אכזריות לעקור אומה שלימה, כמו בלעם.

חרף כל ההבדלים הללו, כאשר המשנה באבות (ה משנה יט) מבקשת להצביע מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע היא מסתפקת בשלשה דברים: עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה, לעומת עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה. העין ראשונה ומובילה אחריה את כל השאר. וכשלומדים את דברי רבינו (בתורה נ"ד) על משמעותה הפנימית של עין טובה לעומת רע עין, מקבלים הבנה חדשה לגמרי על פרשת השבוע.

בני ישראל עומדים בפתחה של הארץ הקדושה, אך אי אפשר להתעלם מהעובדה שכעת נפרדים מתקופה מופלאה. דור המדבר נקרא דור דעה ובהרבה מובנים שנות המדבר היו עבורו מעין עולם הבא. הנעל לא בלתה והרגל לא בצקה, פרנסה באה כפשוטו מן השמים, המים נבעו מבארה של מרים, ומשכן ה' הולך עמם בכל מסעותיהם.בכניסתם לארץ נפרדים אנשי המדבר מהנשמה היתרה ונכנסים לארץ קדושה שמנחילה אותם גם חיי עולם הזה.

 

כניסה ויקיצה

אפשר להשוות את הכניסה לארץ לרגעי היקיצה. בלילה הנשמה עולה למעלה וכשאדם נעור בבוקר נשמתו שבה אליו, הוא מתעורר אבל הנשמה סובלת ירידה מעולם הבא לעולם הזה. מה הדבר החשוב ביותר ברגעי יקיצה-ירידה אלו? אומר רבינו: 'כך ראוי להיות מנהג יראי ה', תיכף בהקיצו בבוקר, קודם שיתחיל שום דבר, יזכור מיד בעלמא דאתי' – תזכור שיש עולם הבא. הזיכרון הזה צריך להתלוות גם להמשך היום ובאופן פרטני יותר.

העולם הזה גשמי והחלק הגשמי ביותר שלו זו הארץ, ודווקא בארץ אפשר למצוא את האמונה 'שכון ארץ ורעה אמונה', בכל דבר בעולם מסתתרים רמזים שהקדוש ברוך הוא מפזר לאדם במחשבה דיבור ומעשה כדי לקרבו לעבודתו, אין דבר חסר משמעות וגם אין לנו תמיד את הכלים לפענח את הרמז, די בכך שאנו מאמינים שאין דבר נטול סוד ומשמעות כדי לקדש ולרומם את חיי הארציות. אבל בעולם הזה אפשר גם ליפול לשכחה וניתוק, והכל תלוי בהסתכלות, עין טובה מול עין רעה. העין משייכת את בעליה לתלמידיו של אברהם ש'אוכלים בעולם הזה ונוחלין לעולם הבא' או חלילה לאלו ש'יורשין גיהנום ויורדים לבאר שחת'. אנחנו חיים את העולם דרך העיניים ודרכן גם נוחלים חיי עולם הבא. עין טובה היא עין שבעה, 'צדיק אוכל לשובע נפשו', עין רעה היא עין רעבה 'ובטן רשעים תחסר'.

 

טוב עין

האם זה אומר שעלינו לפתוח גמ"ח ולחלק כספנו לנצרכים? רעין טוב, אבל מידת טּובה של העין נמדדת במקום אחר לגמרי. הברטנורא (על המשנה באבות, שם) כותב בהגדרתו של טוב עין 'מסתפק במה שיש לו ואינו חומד ממון אחרים'. נתינה לא מעידה בהכרח על עין טובה, יש נותני צדקה צרי עין, העין הטובה מתחילה במה שיש לך, האם מה שיש לך מספק אותך?

נכנסים לארץ ישראל שלאחר כיבושה תתחלק לשבטים ולנחלות. זו הפעם הראשונה שיהודי ימצא את עצמו בתוך נכס ששייך לו, וכאן מתחילה העין לקבל תפקיד חשוב מאוד. אם לא תמצא סיפוק במה שיש לך, לעולם לא תהיה שבע, וזה עלול לשלול ממך את חיי העולם הזה. אבל השלב הבא נוגע גם לחיי עולם הבא, אי אפשר להיות בדבקות בלי סיפוק. מי שאינו שמח בחלקו, משמע אינו מאמין שאת חלקו נתן לו ה', נדמה לו שבמצבו ובנחלתו הנוכחית אין לו די כלים הזדמנויות וסייעתא כדי להיות עובד ה' וצדיק, בתוכו פנימה אוכלת אותו תחושת 'בטן רשעים', מי יודע מה היה זוכה אילו קיבל כישרונות כמו פלוני ורווחה כמו אלמוני, איש כזה לא ימצא רמזים שיחברו אותו לעלמא דאתי. אבל השמח בחלקו, בריא וברור לו שנחלתו היא חלקת אלוקים, כאן ורק כאן נמצא כל מה שהוא זקוק לו כדי להיות שלם, הסתכלות זו היא היסוד לחיי דבקות.

ולכן על סף הכניסה לארץ מגיע בלעם הרשע עם עינו הרעה, וכשהוא עומד על ראש הפסגה ומשקיף על מחנה ישראל, משתקף בעיניו הרעות מחזה כמותו לא הסכין מעודו, 'מה טובו אוהליך יעקב' ראה שפתחיהם אינם מכוונים, אומה של טובי עין, ועין טובה מבטלת ומפוגגת גם את כוחות הרוע שבעין הרעה. מפיו של המכשף רע העין נמלטת ברכה, 'טוב עין הוא יבורך'.

(ע"פ ליקו"מ תורה נ"ד)

 

תגובות

No comments found.
528
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
ט"ז אדר א' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.