אמונה מקפיצה // מאמר על הפרשה

האמונה היא הדבר הקדום ביותר, וכאתה מתחיל יום עם אמונה הכל נמצא למטה ממך, קל ונגיש יותר.

השבוע בפרשת בא אנו קוראים על המכות האחרונות ועל יציאת מצרים. המכה שסללה באופן סופי את הדרך ליציאת מצרים היא מכת בכורות, במהלכה מתו כל בכורי מצרים ובכך גם התבררו ונבחרו ישראל להיות בנו בכורו של הקב"ה, בכור תחת בכור. מות בכורי מצרים ויציאת ישראל ממצרים, כפי שמלמד מוהרנ"ת, תלויים זה בזה.

המלחמה על הבכורה קדומה מאוד והחלה כבר בין יעקב לעשיו, עשיו יצא ראשון והיה בכור ובכל זאת זכה יעקב אבינו בבכורתו. בכורה היא נקודת התחלה, והשאלה מה מציבים בנקודת ההתחלה הינה גורלית. ישנן ב' סוגי בכורה – בכור ישראל ובכור מצרים. עם ישראל נקרא בנו בכורו של הקב"ה ועמלק נקרא 'ראשית גויים', הבכורה שלנו היא האמונה ובכורתם של הגויים ובראשם עמלק הוא 'החלל הפנוי'.

 

לב כבד

אנו לומדים בספרי הצדיקים שכל השתלשלות העולמות הרוחניים והגשמיים נמצאת בתוך ה'חלל הפנוי', שהוא המקום אותו הניח ה' כביכול 'פנוי' מאורו יתברך כדי לאפשר את בריאת העולם. הגויים שמשיגים כל דבר אך ורק דרך השכל וההיגיון, כשהם מתקדמים בסדר ההשתלשלות מגיעים בסופו של דבר אל החלל הפנוי, ועבורם זו התפיסה הקדומה ביותר. נמצא שככל שהם מתקדמים בשכלם כך הם שוקעים יותר בחלל הפנוי, אין שם תפיסה או השגה, שאלות יש. וכך פרעה שאמר 'לא ידעתי את השם', שקע בכבדות עד כי 'כבד לב פרעה'.

לעם ישראל יש גישה אל מה שמעבר לחלל הפנוי. השם יתברך קדם לעולם ולכל סדר ההשתלשלות, וכשאנו מושכים את עצמו אל השם, איננו נעצרים בחלל הפנוי אלא מדלגים באמצעות האמונה אל מה שקדם לכל, אליו יתברך בעצמו. אברהם אבינו ראש וראשון למאמינים, שמצא את האמונה לאחר חיפוש ובקשה, נקרא 'עברי' על שם היותו יחידי בעולם שדילג מעבר הנהר אל העבר השני, מהאמונות כוזבות שהתפשטו אז בעולם אל האמונה הטהורה. היכולת 'לדלג' טבועה בנו ועלינו לממש אותה בחיינו.

אנו רואים שהיציאה ממצרים כרוכה ב'קשיים' רבים, פרעה מקשה את לבו פעם אחר פעם, גם בקרב בני ישראל רבים מסרבים לשמוע את בשורת הגאולה ולהיענות לה, והקושי מגיע לשיאו לפני מכת בכורות אז נאמר 'ויהיה כי הקשה פרעה לשלחנו, ויהרוג השם כל בכור בארץ מצרים'.

אין ספק כי מי שהנחית על מצרים מכות אנושות ומופלאות שכאלה יכול היה להוציאנו משם ללא כל מאמץ, ובכל זאת הקושי וקישוי הלב מהדהד לכל אורך הדרך, ויש דברים בגו. מסביר רבי נתן: יציאת מצרים היא בחינת הולדה – לידת האמונה הקדושה.

הקשיים אינם סתם תופעות חיצוניות, אלו חבלי לידה, כלומר יש להם נגיעה ושייכות ממשית לגאולה שהיא התגלות האמונה. את קשיי ההולדה יכולים לבטל ולהמתיק אך ורק על ידי ההולדה בעצמה, שהיא האמונה שיוצאת ומתגלית ביציאת מצרים.

כי זה לעומת זה עשה האלוקים, קליפה ופרי. הקליפה מותאמת לפרי ומופיעה יחד עמו, והקליפה של כל מדרגה חדשה באמונה היא הקושי והכבדות שהם הצד השני וההפוך מהאמונה. אי אפשר לזכות להתגלות חדשה של אמונה, בלי לעבור את חבלי הקושי שכרוכים יחד עם האמונה. אבל אפשר וגם הכרחי, לעבור את זה בשלום, ולשם כל עלינו להתחזק באמונה.

 

לצאת ממצרים

מדי יום מתחוללת מעין 'יציאת מצרים' פרטית, אנו הרי מברכים על שחרורנו ממאסר התרדמה 'מתיר אסורים'. נקודת ההתחלה היא בחינת לידה – הולדת הנפש החדשה שתזכה אותנו ליום מלא אמונה ומעשים טובים כרוכה בהיחלצות מה'קליפה שקדמה לפרי', החלל הפנוי של אותו יום. והבחירה לאיזה סוג בכורה נעניק את רגעי ההתחלה שלנו, תשפיע על כל היום. הבכורה הקדושה היא האמונה, יהודי מתחיל את יומו באמונה.

האפשרות האחרת היא 'בכור מצרים' – קושיות וכבדות בלב. התחלת היום כמו גם התחלתו של כל דבר טוב וקדוש, סובלת תמיד מקשיים הפרעות וכבדות, אבל לאמתו של דבר ההתחלה לא כבידה ולא קשה – אדרבה, היא מלאת חיים ושמחה, הקושי נובע מה'קליפה' הנאבקת עם ה'פרי', שהם כל ההפרעות והבלבולים שמנסים להסיח את דעתנו מהעיקר אל הטפל. ההתמודדות הטובה והיעילה ביותר עם קליפה היא לדלג עליה, לא להתעסק עם מה שמסתיר ומכביד, לגשת אל הפרי בעצמו, להתחיל את היום באמונה תמימה מלאת שמחה וביטחון. את כל הקושיות והספקות אפשר תמיד לדחוק לשעות מאוחרת יותר, ולזכור שאפילו שאיני מבין זאת, אבל גם בכבדות ובקושיות בעצמן נמצא השם יתברך, כי הוא קדם לכל ממנו הכל.

בימים אלו ניתנת לכל יהודי הזדמנות ליציאת מצרים פרטית, ועלינו לזכור שהיציאה מלווה בקשיים שיתבטאו בעיקר בקושיות וכבדות פנימית. אם נזכור שהכבדות והקושי הם הסימן הברור ביותר להתגלותה הקרובה של גאולה פנימית, יקל עלינו להרפות מהקושי על ידי דילוג אל האמונה.

 

על פי ליקוטי הלכות תפילין ה'

תגובות

No comments found.
141
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"ד אדר ב' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.