אזכרה נגינתי בלילה...

לילות הזהב! שם נמצא האור...

לילות הזהב. כל אחד נבהל מהחושך… אבל רבינו נחמן מברסלב מלמד אותנו ששם בלילה ובחושך אם תתבונן ותצעק ותרבה בתפילה שם תוכל למצוא את האור!

אם היה מתנוצץ בלב, אפילו בהתנוצצות קלה, מעט דמעט משגב מעלת קימת חצות לילה לא היה בנמצא מי שינום על מיטתו בשעה נעלית זו.

אם היה נחשף מקצת מהאור העליון שהולך ונשפע על אותם המנדדים שינה מעיניהם ומתגברים כארי לעורר השחר בחצות לילה, היו הכל משתוקקים אל עבודת קודש זאת, נושאים עין אליה, מצפים לה ומזדרזים לקיימה.

"לילות זהב" – כך שיער ותיאר הרה"ק רבי פנחס מקאריץ זיע"א את לילות החורף הארוכות, בהם אפשר לדלות בחציו השני של הלילה אוצרי אוצרות הארות נפלאות של תורה ותפילה ויראת שמים ודביקות בבורא יתברך עד בלי די. כי אין להעריך ולהשוות כלל את רגעי חצות לילה ושעות אשמורות הבוקר לשאר שעות היממה.

סוד קימת חצות כמה שהרבו בספרים הקדושים ובפרט בספר הזוהר הקדוש להפליג ולהפליא ברוממות הזוכה להתעורר ולקום בשעות הנעלות הללו, עדיין הוא כמוס וחתום נעלם ונסתר, וזעירין אינון שזכו לבוא ולהיכנס בפתחי שעריו ולבקר בהיכליו.

זה הזמן ששערי השמים פתוחים לרווחה ומאירים באור חביון, זה העת בה קודשא בריך הוא יורד לגנו להשתעשע עם הצדיקים ויחד עם פמליא דיליה מביט ומאזין לקול החברים מקשיבים די בהאי עלמא המתחברים לעסוק באורייתא דיליה בהאי שעתא.

העצה הקדושה הזאת של קימת חצות, כמה שהיא נשגבת מכל ולא יכילנה הרעיון ועומדת ומתנשאת ברום המעלה, הרי שאורה יורד ומאיר עד לתחתית המדרגה, יותר ממה שהמתנה הזאת ניתנה לאנשי סגולה היא מיועדת ונצרכת לדרי מטה לשוכני בתי חומר המבקשים להתדבק ביוצרם ברעותא שלים.

עצת חצות היא עצת פלא, של האיש פלא, שנשמתו פלא גדול ורק בכוח קדושת חצות מפציע אורו הבהיר אור שבעת הימים בשחקים וזורח בעולמות התחתונים, וכפי המשכת אורו למטה כך נשפעים תיקוניו הנוראים להחיות ולתקן נפש כל חי.

ככל שגדול ונשגב מעלת קימת חצות כך עצומים הם הקשיים לקיימה, וכדי לזכות אליה אנו זקוקים לכוחות אדירים של תשוקה ורצון. אכן, אם נואיל לייקר כל לילה של קימת חצות, ונדע להעריך כל רגע של תיקון חצות שהם אוצר שלא יסולא בפז, הרי שברוב הימים והלילות יתקצו יחד ויעלה בידינו לא להפסיד שום לילה מקימת חצות.

וכבר מובטחים אנו, שכל מי שיהיה עקשן בעקשנות דקדושה ולא יעזוב את הרצון הערה והתשוקה למעלה עליונה זו לעולם, ינצח בודאי את המלחמה וימצא עצמו עומד ומסתופף בבית ה' בלילות.

תגובות

No comments found.
157
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"ב אדר ב' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.