המן תלוי על העץ // ציור: ארתור שיק, 1950

להרים את הפור // מאמר על הפרשה

יש אנשים שעושים את עצמם, חשובים או רציניים מסכנים או חזקים. אבל יש אנשים שפשוט עושים את עצמם, כלומר כל עצמם אינו אלא 'כאילו', דמיון ותעתוע. אבל הדמיון הזה עלול להיות מאוד מסוכן, בפרט כשהוא מכניס אותך לדמיונות. כזה הוא המן הרשע וקליפת עמלק שאת זכרה אנו מצווים למחות.

יש אנשים שעושים את עצמם, חשובים או רציניים מסכנים או חזקים. אבל יש אנשים שפשוט עושים את עצמם, כלומר כל עצמם אינו אלא 'כאילו', דמיון ותעתוע. אבל הדמיון הזה עלול להיות מאוד מסוכן, בפרט כשהוא מכניס אותך לדמיונות. כזה הוא המן הרשע וקליפת עמלק שאת זכרה אנו מצווים למחות.

הדמיון שהוא כוח משמעותי מאוד בנפש, תופס את מקומה של היכולת החשובה ביותר שלנו – הבחירה. כוח הבחירה הוא פלא, קצה אחד שלו לאדם שפל לעשות בגופו ובחייו הארציים את רצונו האינסופי של השם יתברך, וקצה אחר שלו עלול לגרום לאותו אדם לעבור חלילה על רצון ה'. זו הסיבה שכוח חשוב זה צריך להיות מוגן ובן חורין, אבל עליו בדיוק נאבק המן הרשע מאז ועד היום.

 

מבוי סתום

אחד האירועים המביאים את הבחירה לשיא הוא רגע של התלבטות בין שני דברים שנראים לנו זהים, קרובים, או אפשריים במידה שווה. התלבטות שכזו עשויה באופן עקרוני להימשך לנצח. המוח פועל כמו משקל, שהכובד בצד אחד יכריע לטובתו, וכששני הצדדים שקולים אי אפשר להכריע, גם שכל – ובעיקר השכל, לא יעזור כאן. כוחות השכל מתחלקים לשניים – חכמה ובינה, ימין ושמאל, במצב של התלבטות וספק הכוחות מגיעים לנקודת שוויון והדעת האנושית נקלעת לחוסר מוצא.

הכרעה תושג או על ידי ירידה מתחת לשכל, או על ידי עלייה למעלה מהשכל. הבהמה מצוידת ביכולת הקלילה להכריע התלבטות בזכות העדר שכל, למעשה היא אפילו לא מתלבטת – הדמיון מכריע עבורה מאיזו ערימת חציר לאכול, מימין או משמאל.

אבל יהודי ניחן ביכולת אחרת, גבוהה ונשגבה, להכריע ספקות על ידי עליה אל למעלה מהשכל. וזו צורת ההליכה של יהודי בעולם שכולו תעתועי טוב ורע, בתוך המבחן התמידי הזה יהודי מדלג למעלה משכלו אל האמונה, הוא מאמין ומציית. הבחירה שלו מסתכמת בסופו של דבר בהכרעה לוותר על מה שנראה לו, ולקבל את האמת האלוקית הקובעת מהו טוב ומהו היפוכו. וזה סוד הגורל.

מתי עושים שימוש בגורל – כאשר נדרשת קבלת החלטה בין צדדים שווים והשיקולים ההגיוניים נלאו מהשגת הכרעה בנידון, פונים לגורלות. הגורל אינו מונחה על פי שכל, אדרבה הוא חייב להיות נטול התערבות שכלית. אולם ישנם שני סוגי גורלות, גורל שעולה כלפי מעלה וגורל שיורד כלפי מטה.

המן הרשע הפיל פור הוא הגורל, הוא פועל כמו בהמה שהתלבטות מוכרעת אצלה באמצעות כניעה אל מה שיותר כבד נמוך ומושך. בהפלת הפור ביקש המן לכוון את עם ישראל אל הגישה הזו – ליפול מתחת לשכל, ולאפשר לכבדות הגופנית ולעצלות והעצבות להנחות חלילה את דרכנו, לשקוע בגלות, היכן שהכי טבעי ונוח להישאר.

אבל עם ישראל באותם ימים הרי ממתין לשיבתו לארץ הקודש ובניין בית שני, שם ביום הקדוש בשנה היה האדם הקדוש בישראל הכהן הגדול עושה גורל. גם גורל מוותר על השכל, אבל בשונה מהאפשרות הקודמת, גורלו של יום הכיפורים עולה ונוסק למעלה מהשכל ומשיג הכרעה ממקום גבוה ועליון מכל רעיון.

 

מאבק עתיק

המאבק בין נשמת היהודי לקליפת עמלק ממוקם אם כן במקום השורשי ביותר, בנקודת הבחירה ובכוח המדמה. כעת נבין יותר את סוד קיומו הבלתי נלאה של עמלק. קליפת עמלק ושורשה הקדום בדמות הנחש כמו גם צאצאיו אחריו – המן ודומיו, נבראה יחד עם כח הבחירה, וכל עוד שוררת בעולם בחירה גם קליפת עמלק קיימת. הבחירה היא סיבת קיום העולם והיא עתידה להתקיים עד לעתיד לבוא. לכל אורך שנות עולם מתבררת המציאות באמצעות הבחירה, והעולם יוצא אט אט מכבלי המדמה ומגלה את האמונה. כל עוד מתקיים תהליך הבירור גם קליפת עמלק קיימת, לפי שממנה ומתוכה אמור להתברר ולצאת לאור העולם של לעתיד לבוא.

עמלק הוא כביכול 'העתק' של הקדושה, ומכאן גודל סכנתו. זו קליפה שממוקמת בדיוק בנקודה מקבילה למהות היהודית. הזכרנו את כוח הבחירה שמבדל את האדם היהודי מכל שאר הנבראים, הבחירה קיימת תמיד במקום שישנם שניים, ונדרשת הכרעה. היהודי הוא הממוצע שבין כל העולמות והנבראים לבין השם יתברך. ולהבדיל גם עמלק שנקרא 'ראשית גויים' הוא הממוצע בין הקדושה לכל הקליפות וטומאות.

אבל בעוד המן-עמלק רק 'עושה את עצמו', היהודי מצויד בכוח אמתי, כוח בחירה אלוקי. ואת זה עלינו לזכור: למרות שהמאבק עם היצר הרע וכוחות הדמיון מתיש מאוד, עם זאת תמיד ובכל מצב בידך להשליך מידך את הבחירה ולשגר אותה אל ה', כלומר להשליך את השכל עם כל השאלות הקושיות והקשיים שהוא סוחב על עצמו, ולהכריע את המלחמה עם אמונה תמימה. אנחנו אמנם לוחמים בשדה קרב, אבל בשונה מאויבינו מצויה ברשותנו תמיד דרך סתרים להכריע את הקרב על ידי השלכתו אל האמונה שלמעלה מהשכל.

 

על פי ליקוטי הלכות ברכת הריח ד' ועוד מקומות

תגובות

No comments found.
46
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"ח אדר ב' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.