ימי המבול // צילום: Art Chazin

השינויים הם סיבה לשחיקה ולחולשה, אבל הם גם הסיבה הטובה לתעסוקה

הבטלה כידוע היא שורש כל הקלקולים והחטאים. אבל הבטלה לא נבראת מתוך הרוע, על פי רוב מי שאחראית להיווצרותה היא השלווה, שהופכת לעיתים לחוסר מעש, ומשם לבטלה המביאה לידי שעמום שהוא סיבת כל המעשים מושחתים ח"ו (כתובות נט ע"ב). לפיכך הרפואה לכל המחלות מתחילה דווקא בתעסוקה

ימי תחילת חורף, שינויי אקלים וחילופי עונות שהם כמעט תמיד הסיבה העיקרית לתחלואים וליקויים בריאותיים. השינוי, אומרים חז"ל (נדרים לז ע"ב) הוא תחילת חולי. השנה מתחלקת בין ארבע עונות שניכרות בשינויי אקלים ובהתקצרות או התארכות שעות היום והלילה. ולמרות שמציאות זו הינה חלק בלתי נפרד מהווי חיינו, לא מלכתחילה התנהג העולם כך, ובעבר בטרם פקד המבול את הארץ היו כל ימי השנה שווים, ואקלים אחד שווה ואחיד הקיף את העולם כולו.

לאחר המבול כפי שמובא בפרשתנו, בונה נח מזבח ומקריב קרבנות, הקדוש ברוך הוא מריח את ריח הניחוח ומתרצה. הוא כביכול מבין ללב האדם השבוי ביצריו ומנחמו שלא יוסיף עוד להכות כל חי, לא יבוא עוד מבול להחריב את העולם: 'וירח ה' את ריח הניחוח ויאמר ה' אל לבו לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעריו, ולא אוסיף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי'.

ואז מבשר הפסוק ואומר: 'עוד כל ימי הארץ זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף ויום ולילה לא ישבותו'. על פי פשוטו כוונת הכתוב לומר כי העולם ישוב לנהוג כמנהגו, ללא חריגות ואסונות. אבל בפנימיות מסתתר כאן עניין נוסף, משמעותי מאוד. לשם כך צריך לשמוע את המילים 'לא ישבותו' כמעין ציווי 'לא ישבותו! – אסור לעצור!'

 

לא ישבתו

המפרשים מאירים שכאן למעשה מתחילה הנהגה חדשה שלא היתה קודם לכן, העולם עומד להתנהל על בסיס שינויים קבועים, כאשר כל שנה תתחלק לארבע עונות ולתקופות שונות. לפני המבול המצב הזה יציב וקבוע, בכל ימות השנה שלט האביב בעולם. האוויר היה טוב והמזג שווה, אחת לארבעים שנה ירד גשם ואז יצאו בני האדם לזרוע את שדותיהם, גשם זה הספיק לארבעים השנים הבאות. אבל כל השינויים הללו יחולו בשנה אחת. זריעה וקצירה, קיץ וחורף, קור וחום, ירכיבו את מעגל השנה.

התמורה הזו מזכירה לנו את זו שהתחוללה לאחר חטא עץ הדעת בגן עדן מקדם. לפני היו חיי אדם הראשון בגן עדן תכלית השלמות הדבקות והשלווה. מלאכים היו צולים לו בשר ומסננים עבורו יין. אבל לאחר החטא גורש אדם מגן עדן לעבוד את האדמה, ולהשיג את פרנסתו בקושי ובצער. באופן זהה גם לאחר המבול השתבשה השלווה העולמית, האקלים ברוב חלקי העולם אינו שווה במהלך ימות השנה, והוא מתחלף ללא הרף ומעונה לעונה. השינויים הללו דורשים מהאדם עבודה רבה כדי לשמור על בריאותו ולתחזק כראוי את רכושו, ביתו ושדותיו. השינויים הם גם הסיבה הראשונה לתחלואים וחולשות הגוף. שני אירועים אלו, חטא עץ הדעת והמבול, קלקלו את שלוות העולם אך במקביל גם יצרו תעסוקה. אדם הראשון החל לעבוד את האדמה, ולאחר המבול נעשה העבודה הזו קשה ותובענית הרבה יותר.

 

רפואת התעסוקה

הבטלה כידוע היא שורש כל הקלקולים והחטאים. אבל הבטלה לא נבראת מתוך הרוע, על פי רוב מי שאחראית להיווצרותה היא השלווה, שהופכת לעיתים לחוסר מעש, ומשם לבטלה המביאה לידי שעמום שהוא סיבת כל המעשים מושחתים ח"ו (כתובות נט ע"ב). לפיכך הרפואה לכל המחלות מתחילה דווקא בתעסוקה, המצב הזה יימשך עד התקופה שלעתיד לבוא עליה נאמר 'והשמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה'. אז יתבטלו העונות והשינויים והכל ישוב למצב נצחי. אך עד אז התעסוקה הכרחית – או תורה ותפילה או לכל הפחות דרך ארץ.

מאז המבול מדרבן את היקום הציווי האלוקי 'לא ישבותו', אסור לעצור! העולם חייב להימצא בתנועה מתמדת, גם האדם. ולזרוע ולקצור ושוב לחרוש. והדברים אמורים בעיקר על עבודת הבורא. החיים בעולם הזה מכריחים אותנו להתמודד עם שינויים ותמורות, ובמקום לראות בהם גורם מטריד בלבד, אפשר להתייחס לכל אותם שינויים וחילופי עונות באקלים ובנפש פנימה כסיבה להימנע מעצלות וחוסר מעש, להתאמץ יותר, להתחדש ולא להשאיר בחיינו רגע אחד דל מיגיעה ועמל. אבל יש פיסת זמן אחת שנשארה כמו פעם, כמו לפני חטא עץ הדעת וכמו לפני המבול, וכמו לעתיד לבוא – וזו השבת. בשבת יש מצווה לשבות ולנוח. ביום הזה התעסוקה פסולה. מדוע? מפני שהתעסוקה נבראה כדי למנוע קלקולים, בשבת אין קלקולים הכל כאילו כבר מתוקן, ולכן אסור להתעסק, זה הזמן לנוח ולחזור למצב מתוקן. אבל רק יהודי מצווה לשבות, גוי ששבת חייב מיתה. מדוע? מפני שגוי לא יודע איך לשבות, אין לו שייכות למציאות של לעתיד לבוא, שביתה עלולה להביא אותו להחריב את העולם ולקלקל את החיים ולכן אסור לו לשבות. אבל יהודי יודע איך לשבות. בשבת חוזר כל יהודי למצב של לפני החטא, ושם הוא פוגש עולם כמו לפני שקלקלו וכמו אחרי שיגמרו לתקן אותו.

תגובות

No comments found.
181
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"ז אדר א' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.