חיזוקים ערב עשרה בטבת עניין שובבי"ם והירידה לגלות מצרים • צפו

ערב עשרה בטבת: עניין שובבי"ם והירידה לגלות מצרים נאמרו לכבוד יארצייט מוהרנ"ת זיע"א // רבי קלוינימוס קלמן גולדשמידט זצ"ל

חיזוקים ערב עשרה בטבת עניין שובבי"ם והירידה לגלות מצרים נאמרו לכבוד יארצייט מוהרנ"ת זיע"א

היום בלילה הוא היארצייט של ר' נתן, "ויחי יעקב" יעקב חי כמניין ויחי שזה פעמיים י"ז, שיעקב חי שבע עשרה שנה מאז שנולד יוסף, זה היה חיים, התורה קוראת לזה חיים, ועוד שבע עשרה שנה הוא חי מאז שהוא פגש את יוסף עד שהוא נפטר, שבע עשרה שנה בארץ מצרים.

מה זה החיים האלה? מה מיוחד בחיים האלה?

עלה בדעתי, אנחנו עכשיו בפרשת ויחי, ויחי זה הסיכום של ספר בראשית, וזה הכנה לספר שמות, ספר שמות מתחיל בשובבי"ם, השנה (באותה שנה של מסירת השיעור*) זה גם ת"ת [שובבי"ם ת"ת] יש לנו עכשיו שמונה שבועות, כי בדרך כלל זה שש שבועות ונוספו שניים, של ירידה למצרים, שיעבוד, נכנסים עכשיו לשמונה שבועות של שיעבוד.

מה נעשה?

מה רצה יעקב אבינו לגלות את הקץ? קץ הדורות, אבל הוא גם רצה לגלות מה יהיה מכאן והלאה איתנו, יעקב אבינו לפני שהוא נפטר היתה לו צוואה, הוא רצה לספר מה הולך להיות, ירידה למצרים, כניסה לארץ ישראל, חורבן בית ראשון, חורבן בת שני, גלויות, הוא רצה לספר להם את כל מה שהולך להיות, עד הדור שלנו,

במה מסתכם החיזוק שלו שעכשיו הולכים להיכנס, אני הולך להיפטר ואחרי זה השבטים הולכים להיפטר, מה יהיה עכשיו? יהיה שיעבוד.

עם מה תיכנסו לשיעבוד??

יוסף היה החיות של יעקב, יעקב חי, עם מי? עם יוסף, בלי יוסף אין חיים, יוסף זה מידת היסוד, זה הצדיק, בלי תיקון היסוד אין חיים, לא חיים.

למה??

מפני שאם היסוד לא מתוקן, אין שמחה, ואם אין שמחה אז אין אפשרות לעבור את הגלות, בלי שמחה אי אפשר, הגלות זה עצבות זה מרה שחורה, שמה נמצאת ה"שכינה", ולהוציא אותה מתוך הגלות, זה רק על ידי קיום המצוות בשמחה, בלי לקיים את המצווה בשמחה אי אפשר לעלות את המצווה, דהיינו ”השכינה" דהיינו הנפש הנשמה של האדם לא יכולה לצאת מהמצב שלה בלי שמחה, ושמחה זה רק עם תיקון היסוד, אם חושבים לפחות, אם מנסים לפחות, אם משתדלים לפחות, יש מלחמות, וודאי, יש נפילות, וודאי, אבל כשאתה מנסה להילחם, רק מנסה, דורך את הנשק שיש לו, הוא אומר אני הולך עכשיו להילחם, נגד העצבות ומרה שחורה, שזה הטינוף, של קלקול היסוד, בלי זה הוא לא יצליח,

לכן ויחי יעקב, זה הצוואה שלו, אתה רוצה לחיות חיים אמיתיים??

תתחילו לשים לב, יש מושג שנקרא יוסף, יסוד, צדיק, הנקודה הזו של יוסף הצדיק, היא החיות שלך, יעקב עם יוסף, דרך אגב יעקב זה ו"ו הוא התפארת, ו"ו קצוות, שזה חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד, זה מתבטא ביעקב, הוא בחיר האבות, הוא המרכז, ו"ו אי אפשר לכתוב בלי שני ווים, וזה אלה תולדות יעקב, יוסף, יוסף ויעקב הולכים ביחד, מי זה יוסף? יוסף זה הצדיק, יוסף זה מידת היסוד, יוסף זה תיקון הברית.

לכן הימים האלה שנכנסים עכשיו בשבועות הקרובים שזה ימים של גלות, ימים של גלות מצרים, וכמעין הפרשה כך זה יורד עלינו.

העצה לזה? זה להיות בשמחה, איך? על ידי תיקון הברית, לשמור את העיינים, לשמור את המחשבה.

זה עבודה גדולה ונפלאה עכשיו, מי שמנסה עכשיו, מי שמנסה עכשיו לשמח את הקב"ה על ידי שהוא שמח במצוות, אתה יודע מה זה להיות שמח במצוות??

לקום בבוקר ולשמוח על זה שקיבלתי נשמה, בשביל מה?? בשביל להניח תפילין, בשביל ציצית, בשביל תפילה, גיוואלדיק…..

הבחינה הזו איך בחנו כשיצאו מהגלות, איך בחנו את עם ישראל, איך הם בחנו את עצמם אם היסוד מתוקן?  על ידי שהם היו לוקחים את הכלב, את העצמות בפסח היו זורקים לכלבים, עצם לא תשברו בו, זאת אומרת שאם הכלב היה יכול לשלוט בעצם שלי? זאת אומרת שהברית שלי מקולקל, זה היה המבחן שלהם.

ותדעו לכם, שעיקר הנעימות שיש בעולם הזה דהיינו התחברות לקב"ה, זה על ידי התפילה, ואדם מתפלל כשהברית שלו מתוקן, אז בבחינת "כל עצמותי תאמרנה", זה כל העצמות, הוא שומע את הדיבורים שלו, זה כזה מתיקות, זה מים מתיקין, יש לו מתיקות בתפילה, כל דיבור ודיבור הוא שומע את הדיבור שלו, זו שמועה טובה תדשן עצם, העצמות שלו מתדשנות, ואז כל עצמותי תאמרנה,

ואם זה הפוך?? אם הברית מקולקל, אז זה מים מרירין, הוא לא יכול לסבול להתפלל, כל מילה שהוא שומע את עצמו הוא לא יכול, אז הוא בורח, רץ באמצע אם הוא בכלל נכנס, למה?? זה תלוי בברית, ברית קודש, מתקן את הנשמה בכזה אופן שכשאדם מתפלל והוא שומע את הדיבורים שלו, זה מדשן את עצמותיו, כל עצמותי תאמרנה, זו תפילה מתוקה מדבש.

וזה העצה שאתה נכנס עכשיו, לשמונה שבועות האלה של גלות מצרים, מה תעשה?? תשמור על הברית, השמירה על הברית הזו, משמחת את האדם, ועל ידי זה אפשר להצליח לצאת מהגלות הזו.

 

 

מי שמעונין לקבל שיעורים וחיזוקים מאת רבי קלוינימוס קלמן גולדשמידט זצ"ל, ישלח הודעה למספר 052-6373000

 

תגובות

No comments found.
764
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"ב אדר ב' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.