"והיה כי ישאלך בנך מחר"... ממשיכים את חג הפסח

כשעומדים אנו עדיין בהשראה של ימי חג הפסח, עת וזמן של התבוננות, מרווח זמן ויישוב הדעת לחשוב ולהעמיק על המתנות הנפלאים ושלל האורות שזה עתה קיבלנו בימים שעברו עלינו לטובה.

כשעומדים אנו עדיין בהשראה של ימי חג הפסח, עת וזמן של התבוננות, מרווח זמן ויישוב הדעת לחשוב ולהעמיק על המתנות הנפלאים ושלל האורות שזה עתה קיבלנו בימים שעברו עלינו לטובה.

באם על כלל מועדי וחגי השנה מבואר בדברי רבינו (ליקוטי מוהר"ן ל') שהם הלב של כל השנה ויש להמשיכם לכל  השנה, הדברים מקבלים משנה תוקף בהקשר לחג הפסח, שנצטווינו במצות "ספירת העומר" מחג הפסח להמשיך את ה"יציאת מצרים" להכנה וכלי לקבלת התורה. וכדברי החינוך (מצוה ש"ו) בהסבירו: ששורש מצות ספירת העומר בכדי להכין את ליבנו ונפשנו לקבלת התורה, כהמשך הרעיון הפנימי של יציאת מצרים וכלשונו: "…נצטווינו למנות ממחרת יום טוב של פסח עד יום נתינת התורה, להראות בנפשנו החפץ הגדול אל היום הנכבד הנכסף ללבנו, כעבד ישאף צל וימנה תמיד מתי יבוא העת הנכסף אליו שיצא לחירות, כי המניין מראה לאדם כי כל ישעו וכל חפצו להגיע אל הזמן ההוא."

בפסח, ובייחוד בליל הסדר קיבלנו הארה מה שאין לנו כל השנה, הארה של התגלות הקב"ה בכבודו ובעצמו – לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף, כאותו תינוק אשר הוריו מוליכים אותו בראשית דרכו לבל ימעד ויפול, אך לאחר מכן עליו להתגבר לילך בכוחות עצמו.

בימי החג היינו עטופים בהרבה אוצרות ומתנות, שאפפו את כל אחד מאתנו – שלל אוצרות של: ליל הסדר, אכילת מצה, אמירת הלל, קדושת יום טוב, חולו של מועד, הארת קריעת ים סוף, ובכלל ימי ניסן שהם ימים של תשובה מ'אהבה' כמבואר בדברי רבינו (ליקוטי מוהר"ן מ"ט) – כל אלו ועוד נסך בנו את הכוחות של הצעדים הראשונים של יציאת מצרים בכדי שנוכל להמשיך ללכת בכוחות עצמינו ולהתכונן לקבלת התורה.

רשמנו והתבשמנו בשיאים עילאיים, חווינו התרוממות והתעלות רוחנית, אורות נעלים עליונים וטמירים שהאירו עלינו בימים שעברו עלינו, בימים שהכנסנו וקיבלנו – כאימרת הרב מטשעהרין זצ"ל שעם סיום ימי החג אין לומר: "עבר עלינו החג" – אלא "הכנסנו והמשכנו עלינו את החג" נשאבנו כולנו לאטמוספרה מחושמלת של שמחה והתעלות שרק המועדים מסוגלים להרעיף עלינו.

הבה ונתרגם את הדיבורים למעשים, להתחיל מיד רצף של המשך העשייה. נכון, ארזנו את הכלים הגשמיים של פסח, גם את ההגדות העלינו שם בפינת ייקרת לבל יקבלו פירורי חמץ עד לפסח הבא עלינו לטובה, אולם את רגשות הקודש, האהבה, היראה, והשמחה שרכשנו בימים אלו – נשאירם בתוכנו קיימים וחקוקים בלב, נאכסן אותם היטב בנשמותינו למשך השנה. בל נשכח את אשר נאמר במצות הפסח: "והיה כי ישאלך בנך מחר" שיש גם את ה'מחר', המשך ורצף לכל האורות והנכסים המיוחדים שזכינו בימי הפסח לימים הבאים עלינו לטובה. זאת ביקש מעימנו רבינו הק' ועל זה צוויונו, וכלשונו בשיחות הר"ן: "נכספתי מאוד להמשיך את העולם אל עשייה…".

עומד לנו בשער זמן של קיץ, זמן וימים שצריכים יותר זהירות לעבור אותם בשלום וכהתבטאותו של הרה"צ ר' שמואל שפירא זצ"ל, עת הגיעו ימי הקיץ, בהתבטאו: "הנה מגיעים ימי הקיץ שהיצר מנסה להחשיכם לנו בהתגברות הניסיונות והמכשולות…".

לא בכל יום יש בידינו את המצב והאווירה שכעת קיבלנו, ובפרט לא כאמור בימי הקיץ הלוהטים. נשאב כוחות מהימים  הגדולים לימים שיגרתים. נשנן ונזכור את ה"יציאת מצרים", את אותן האורות שקיבלנו ורכשנו בראשית ימי הקיץ. נאצור ונאגור אותם לעת הצורך – לימים הבאים עלינו לטובה: "כי האדם יש לו בחירה ויש כוח בידו כשבא אליו איזה תשוקה טובה להטמין ולקשר אותה בפנמיות מוחו וליקח במחשבתו זאת התשוקה לזוכרה היטב שלא ישכח" – מדברי רבי נתן בליקוטי הלכות (ברכת הפירות ד' י"ב.)

"כי באמת" כותב ומוסיף רבי נתן (הלכות שילוח הקן ה' י') שהאור שכבר האיר לאדם לא נכבה ולא נסתלק ממנו "כי אור חסדו יתברך מאיר עלינו תמיד רק שהכל הוא בבחינת ממרחק תביא לחמה – וירא את המקום מרחוק".

כשאורות חג הפסח עדיין נשרכים ונאחזים בנו, קשורים וכרוכים במהותנו ובתוכנו. כשההרגשים, הרצונות והגעגועים מרחפים ומנגנים את מנגינתם המתוקה והנעימה. נשתמש בכוחם להמשך… ניזכר במצוות שקיימנו גם בימי חושך והסתר, נמשיך את האור גם למקומות צרים ודחוקים שגם בהם נמשך א'לוקותו ע"י הימים הגדולים. בכוחם וברוחם נמשיך עלינו בימי הקיץ את העוצמה והעוז לעלייה והתחזקות, ליציאת מצרים תמידית ולא רק בזיכרון ובאמירה אלא הרבה מעבר לכך, כי הכוח עכשיו בידינו.

לע"נ אמי מורתי רוחמא מירל ביילא בת ר' אברהם זאב ע"ה יום היא"צ ה' אייר ת.נ.צ.ב.ה.

תגובות

יישר כוח! תמשיכו לחזק את אנ"ש ואת אורו של הרב'ה

3

כתבה יפה ומרתקת, מתאים ביותר לזמן של אחרי פסח, לקחת משהו אמיתי מכל האורות הגדולים של החג. תודה רבה הרב שפירא הענק...

2

יישר כח גדול על הכתבה המרתקת. לקחת משהו אמיתי מהחג. תודה רבה. הרב שפירא הענק..........

1

776
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
ט"ז אדר א' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.