"והוא יושב פתח האהל כחום היום..." מאמר

אדם צריך תמיד לדעת בידיעה ברורה כי השי"ת אף פעם אינו מרחק, כי כולו טוב וכולו רחמים, ואם יש לאדם הרגשת ריחוק זה רק מצדו ולא מצד השי"ת ואם מצטייר לאדם כפי עיני שכלו כי יש כאן הסתר פנים, זה רק בשביל שממקום זה יתחזק להאמין ברחמי ה'

"והוא יושב פתח האהל כחום היום…"

אצל כל יהודי ויהודי ישנם כל מיני מצבים בהם הוא מתמודד במהלך החיים, ישנם ימים של הארת פנים, בהם הכל זורם והולך כסדר, הלב פתוח, והאדם מרגיש שהשם יתברך נמצא לפניו הוא עומד נכחו לפני ה', ומרגיש איך הוא מדבר איתו והוא שומע, מחובר וקשור עימו, ומאידך ישנם ימים פחות מוצלחים שנדמה לאדם שפתאום ירד עליו איזה מסך מבדיל, והוא אינו מצליח להתחבר ולהיות קשור עם השם יתברך כפי שהיה רגיל, הוא עומד בתפילה וחש כאילו חומה בצורה עומדת לפניו ואין איש שומע, הוא מרגיש דחוי זרוק ומנוכר, הכל כבד והלב אטום וסתום.

 

והיהודי תוהה ואומר "מה אעשה? איך מתמודדים עם זה? אברהם אבינו יושב בפתח האוהל כחום היום, הוא רוצה לעבוד את ה' כמו תמיד, להכניס אורחים, לעשות נחת רוח לבוראו, והנה אין אורחים, אולם מ"מ אין הוא עוזב את מקומו, והוא לא נסוג מרצונו אלא יושב בפתח האוהל ועושה את שלו, יושב ומצפה. כאומר אני אעשה את שלי והשם יתברך ירחם ויעשה את שלו.

 

מוהרנ"ת מבאר, כי "כחום היום" רומז על התגברות היצר בחמימות גדולה, כאשר הדינים מתגברים, ואור השם יתברך נמצא בהסתרה, מה שמתבקש מן האדם הוא לשבת על יד הפתח של הקדושה, על פתח היכלו של המלך ולחכות עד שיפתח. נכון שיש כאן חומה גדולה והשערים סגורים, אולם לפעמים זוהי כל המטרה לראות את האדם איך שלא עוזב את שלו אלא משליך את עצמו לפני ה' כאומר זה מקומי ואין לי לאן ללכת הנה אני לפניך והטוב בעיניך עשה.

 

אדם צריך תמיד לדעת בידיעה ברורה כי השי"ת אף פעם אינו מרחק, כי כולו טוב וכולו רחמים, ואם יש לאדם הרגשת ריחוק זה רק מצדו ולא מצד השי"ת ואם מצטייר לאדם כפי עיני שכלו כי יש כאן הסתר פנים, זה רק בשביל שממקום זה יתחזק להאמין ברחמי ה', ולגלות את הנקודה אשר מלבד השי"ת אין לאן לפנות ואין לי מקום אחר כי 'אנה מפניך אברח ואנה מרוחק אליך', ואני מחכה על דלתי הקדושה עד שיפתחו ויהי מה.

 

אחר כל האמור, ננסה לצייר קצת כמה נחת רוח עצומה זה גורם לאבינו שבשמים, וכמה שעשועים יש בזה להשם יתברך. נדמה לעצמנו בן של מלך שיושב על יד ארמון אביו, המוקף בחומות ומבצרים אדירים ונעול בשערים אימתניים, והוא יושב ומחכה על הדלת בלב שבור, מצפה ומייחל לראות את אביו, וכי לבסוף לא ירחם עליו לפתוח את השערים ולהראותו גודל מלכותו ותפארת גדולתו?

 

אדרבה, כמה חן ואהבה יתוסף לאביו לראות עד כמה בנו מצפה ומייחל לו, ואדרבה זה גופא הבדיקה לבחון את אמיתות לבבו ונאמנותו. כך הוא גם אצל איש הישראלי, כאשר שרוי בחושך וניתוק אם יעמוד איתן לשבת על פתח הקדושה בידיעה שבודאי ה' רחמן, ורק רוצה לקרב, אזי בוודאי יפתח לו השם יתברך ויקרבהו אליו ברחמים עצומים בגילוי ממש.

 

כל אחד צריך להיות בכל עת בנקודת הנחה שבכל עת שהוא בכל מקום שהוא ולו שנמצא במקום הנמוך ביותר, שיש לו כעת אפשרות לעבוד את השם יתברך, והלא אפילו אם עבר עבירה ישנה מצוות תשובה לשוב אליו יתברך. וגם אדם אלים שביצע שוד לאור היום, מיד לאחר מכן אם יכנס בו הרהור תשובה מיד יש לו עבודת ה' לקיים מצוות עשה להשיב את הגזילה, וכל שכן כשלא נמצא במקום של עבירות אלא שלא הולך כסדר, ובזמנים של ירידה קטנות שיש בזה עבודת ה' נפלאה, לדעת שאין כאן באמת הסתרה אלא הכל בשביל הבחירה, וכמו שאמר רביז"ל שכל ההתרחקות היא בשביל ההתקרבות.

 

רבינו פעם התבטא ואמר, שכשעובר מה שעובר, והאדם מונח בחושך ממש, שיראה שעל כל פנים יהיה "שב ואל תעשה" שלא לעבור בפועל על רצון ה', רק יסיח דעתו, וירים את העינים אל ה'. וכמסופר שפעם שכב רביה"ק על מיטתו ולפתע הפטיר ואמר "דער עיקר איז מבטן שאול שוועתי" [העיקר הוא, "מבטן שאול שוועתי"]. וכאשר האדם ילך בדרך זו תמיד בודאי יזכה לשבור את כל המניעות ולהתקרב אל ה' באמת בדביקות בו יתברך בגילוי גמור.

 

תגובות

No comments found.
141
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"ב שבט ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.