השיעור שהקב"ה אמר עליו יישר כוח!

בשבירת הלוחות הומחש הצורך החיוני בלימוד ספרי הצדיקים שבלעדיהם אין ביכולת לקיים אפילו את הפשט

מאמר על הפרשה // פרשת כי תשא

 

לאחר שקראנו בפרשיות קודמות על המשכן שהיה רפואה לחטא העגל, ועל המנורה הטהורה ועבודת הקודש, אנו קוראים השבוע על חטא העגל ושבירת הלוחות שקדמו והיו סיבה לכל אלה. אבל מעשה העגל ושבירת הלוחות שנגרמה בעקבותיו אינם נשארים בגבולות פרשת השבוע, אלא משפיעים על כל תבנית האמונה של עם ישראל.

בפסוק האחרון והחותם של התורה 'ולכל היד החזקה… אשר עשה משה לעיני כל ישראל', מופיעה רמיזה מהפרשה שלנו: מהו המעשה שעשה משה 'לעיני כל ישראל' – ששיבר את הלוחות לעיניהם (רש"י שם). רבי נתן שואל איך בפסוק העוסק במוצהר בשבחו של משה רבינו ע"ה, משתרבבת שבירת הלוחות, והוא מסביר שאדרבה, שבירת הלוחות הראשונות היא זו שהחדירה בכל עם ישראל את גדולתו של משה רבינו, לא רק לאותה שעה, אלא לדורי דורות.

 

שבירת הלוחות

לאורו של הרעיון שיוצג כעת אפשר לומר שהשיעור הראשון שמסר משה רבינו לפני עם ישראל היה שבירת לוחות הברית, והיה זה שיעור מכונן, שהקב"ה בכבודו ובעצמו שיבח אותו באמירת 'יישר כוח' – 'יישר כוחך ששיברת' (ראה שבת פז.). כדי להבין איך התגלתה גדולת משה דווקא בשבירת הלוחות עלינו לשים לב לשורשים העדינים שהובילו ליצירת העגל.

משה רבינו עולה למרום לקבל תורה, ואת המחזה המופלא הזה של מנהיג העולה השמימה להתוועד עם הקב"ה במשך ארבעים יום וארבעים לילה, מחוץ לכל גדר אנושי, ראו כולם. ולמרות זאת כאשר לפי דעתם בושש משה לרדת מההר, הם מיהרו לבקש לעצמם מנהיג אחר. את הסיבה מדריך מוהרנ"ת לחפש לא כאן, אלא בנקודה שורשית יותר. יתכן מאוד שהחוטאים בעגל אכן ציפו לקבל תורה משמיים, בדגש על 'תורה משמיים', העובדה שמשה – הצדיק הוא זה שעלה למרום להוריד את התורה, לא התחברה להם עם התורה בעצמה, הם לא הבינו שאת התורה של ה' אי אפשר לקבל בלי תורה שבעל פה, המועברת על ידי הצדיק, ומקבלת את פירושה מפיו הקדוש.

וזה משתקף אולי גם מתוך הבקשה 'קום עשה לנו אלוקים', הם מעוניינים בהנהגה רוחנית ואלוקית, 'כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו', התורה הקדושה מכנה את משה בשם 'איש האלוקים', איש שזכה להיות משכן לאלוקות, איש שקידש את כל מציאותו ורוקן את עצמו מכל עצמיות, עד שהיה 'עניו מכל האדם אשר על פני האדמה', אבל ערב רב רואים במשה איש, ובאלוקות עניין שמימי, ובאותה מידה בלתי מחייב, רחוק מן העין במידה שמאפשרת כביכול להתאים אותו לפי טעמנו האישי, לעצב את דבריו כפי ראות העיניים, וליצור אותו מהזהב ומכוח הזרוע.

 

אמונה פרטית

'אמונה כללית' לא חסרה לערב רב, אבל באמונה הפרטית והמדויקת, אמונה הנרכשת רק באמצעות 'תורה שבעל פה' ואמונת חכמים, בה הם פגמו. גם הטעות ה'טכנית' של ערב רב נבעה מאותה נקודה – חסרון בתורה שבעל פה. וכפי שמלמדים חז"ל (שבת פט) על 'וירא העם כי בושש', ראו שבאו שש שעות ומשה איננו, משה אמר 'לסוף שש אני בא', והם טעו בין שש לשבע. המרחק בין שש לשבע אינו גדול, אבל היה די בו כדי לשגות בעוון ופגם גדול מאוד. שגיאתם היתה בהבנת דברי משה, הם פירשו את דבריו על פי דעתם הבלתי מתוקנת. אילו זכו, היו מתקרבים אל משה וזוכים לתקן את דעתם הדעה, וכשלא זכו העניקו הם לדבריו של המנהיג פירוש מקולקל מתוך דעתם המקולקלת.

וזו הסיבה שמשה רבינו היורד מן ההר, משליך מידיו את הלוחות לעיני כל ישראל. יש כאן שיעור יסודי מאוד באמונה. חז"ל מלמדים שבאותה שעה נעשו ידיו כבידות, עד שלא יכול היה כביכול לשאת עוד את הלוחות. הכבדות הזו מבטאת את אי יכולתה של התורה שבכתב להינשא ולהימסר בלי סייעתא מצד תורה שבעל פה.

כל מטרת נתינת התורה היא להכניס את דבר ה' אל העולם הזה, ולתת לכל יהודי את הזכות לשאת על שכמו את רצון ה', ולקיים את דבריו בתוך חייו ממש. אבל התורה הכתובה היא עדיין תורתו של הקב"ה, ורק כשהיא נמסרת גם בעל פה, על ידי הצדיקים והחכמים האמתיים, היא הופכת באמונה כללית לאמונה פרטית, מתפיסה הנהגה אלוקית כללית, לרצון פרטי של ה' הנוגע לחיים שלך ממש. לפיכך עם סיומה של תורה שבכתב, מזכירה התורה הקדושה את השיעור הראשון של משה רבינו בשבירת הלוחות, שיעור שצייר באופן המוחשי ביותר מדוע אנו מוכרחים ללמוד את התורה בכריכה אחת עם תורת הצדיקים, עצותיהם והדרכתם האמתית על כל צעד ושעל.

 

(ע"פ ליקוטי הלכות הלוואה ו')

תגובות

No comments found.
86
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"ח אדר ב' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.