לא בחיל ולא בכוח חיצוני

כל יהודי נאלץ לנהל מלחמות בחייו הרוחניים, אבל המלחמות ברובן מתנהלות לא בחיל ולא בכוח חיצוני, כי אם בפה. אילו היינו יודעים כמה משקל יש לכל מילה, לכל הבל פה! יש לנו רצונות טובים כל כך, אבל לפעמים אנחנו ממש מזלזלים בהם

הנשק נמצא בפה

המלחמה האמתית מתנהלת על השפתיים שלך, מה תאמר ולאיזה רצון תיתן פה.

 

בפרשיות הללו מראה לנו התורה הקדושה מה רב הכוח המונח בפה, לטוב ולמוטב. בפרשה הקודמת ראינו את השימוש להשחית שעושים הרשעים בפה, ושם גם גם האתון פותחת פה. בפרשתנו אנו לומדים על הכוח הטוב שבפה. המדרש (רבה כ, ד) מביא הסיבה ששלח בלק לקרוא לבלעם, כי אמר: משה אין כוחו אלא בפיו, אך אני אביא עליהם אדם שכוחו בפיו. רבי נתן, לאור דברי רבינו (ליקו"מ תורה לא) מלמד מה משמעותו של אותו כוח שטמון גם בכל אחד.

 

מה מונח בפה האדם? רוח חיים שהקב"ה נפח באפיו כשברא אותו. האדם הוא חיבור נשמה וגוף, הגוף אינו חי אילולא הרוח שמופקדת בתוכו ומחייה אותו, והרוח איננה ברת קיום בלי הגוף. אבל האדם לא נברא רק כדי להחזיק בתוכו את רוח החיים, הוא אמור להכניס רוח חיים בעוד נבראים. לכולם יש רצונות טובים, אבל כדי שהרצון ילבש גוף מציאותי עליו להיכנס לאותיות ודיבורים. האות דומה לגוף והרוח ממללא שמבטאת אותה היא הנפש המחייה את הגוף.

 

אותיות ונקודות

הדוגמה האמתית ביותר לעניין זה היא התורה הקדושה שיש בה טעמים נקודות תגין ואותיות, אותיות התורה נמשלו לגופים והנקודות לרוח חיים שנותנת משמעות לאותיות. למרות שהיו צדיקים גדולים בעולם עוד לפני משה רבינו, רק הוא זכה להוריד ולמסור לנו את התורה הקדושה. מסביר רבי נתן שהוא זכה לכך בזכות פיו הקדוש שהביע כל הזמן את כיסופיו הנוראים לה'.

התורה היתה קיימת עוד לפני בריאת העולם (פסחים נד ע"א, בראשית רבה א,ה), ובכל זאת לא רצה השם יתברך למסור אותה לאיש עד משה רבינו. התורה אכן קדמה לעולם והיתה כבר בשמים, אבל את צירופי האותיות שיגלו לנו את רצון ה' ומצוותיו עדיין לא היה, כי אותיות התורה יכולים להתחבר ולהצטרף באופנים שונים (ראה הקדמת הרמב"ן לביאורו על התורה), ומשה רבינו בתוקף כיסופיו ורצונותיו הטובים צירף את אותיות התורה לטוב, עד שזכה להוריד אלינו תורה כמצוות מפורשות.

מנגד, ובהיפך המוחלט בצד הטומאה עמד בלעם הרשע שניחן ברצונות וכיסופים עזים אל הרע, עד שחשב שיעלה בידו לצייר ולקבוע מה יהיה רצון ה'. זממו לא עלה בידו, ובכל זאת הוא השאיר בידי בלק עצה נוראה שתכליתה להכשיל את ישראל ברצונות וכיסופים רעים. ובעקבותיו הגיעו הניסיונות של 'שטים'. וכאן יוצא פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן ולוחם את מלחמת ה', כשכל מלחמתו מתנהלת באמצעות אותיות והבל פה.

 

סוד הרומח

בסוף הפרשה הקודמת קראנו על פנחס שלוקח רומח בידו, ובפתיחת פרשתנו הוא זוכה בברית שלום מאת ה'. כותב רבי נתן: 'עיקר התגברות פנחס אז היתה על ידי שצירף האותיות לטוב', פנחס לוקח רומח בידו, ובזוהר הקדוש (פנחס רלז ע"א- רלח ע"א) מובא שבאותה שעה ראה פנחס את האות מ' משוטטת באוויר ורוצה להצטרף לאותיות ו'ת' ולהביא ח"ו מוות וכליה לעולם, לפיכך לקח פנחס את אותה מ' וצירף אותה לשמו פנח"ס שעולה בגימטריה ר'ח', ונעשה ר'מ'ח, וכך עלה בידו להתגבר ולנצח. בנוסף התגבר פנחס בתפילה כמו שכתוב 'ויעמוד פנחס ויפלל'.

האות מ' נמצאת בידו של מלאך המוות והוא מנסה לצרף אותה לאותיות ו'ת', כך אירע בחטא עץ הדעת, שנאמר בחווה 'ותקח מפריו ותאכל', הצליח מלאך המוות לגרום לחיבורם של אותיות ו'ת' עם האות מ' ולהביא מיתה לעולם. פנחס שידע את סוד כוחן של צירופי אותיות זכה לבטל את הכליה ולהביא שלום לעולם.

כל יהודי נאלץ לנהל מלחמות בחייו הרוחניים, אבל המלחמות ברובן מתנהלות לא בחיל ולא בכוח חיצוני, כי אם בפה. אילו היינו יודעים כמה משקל יש לכל מילה, לכל הבל פה! יש לנו רצונות טובים כל כך, אבל לפעמים אנחנו ממש מזלזלים בהם ולא מוכנים להוציא אותם בפה. מאידך, המקטרג מצליח לחלץ מהפה שלנו שוב ושוב מילים מייאשות ומחלישות, נדמה לנו שאנחנו מדברים על המלחמה, ואיננו מעלים על דעתנו שבזה הרגע ובזו המילה מתנהלת המלחמה.

בפרשתנו, תיכף לאחר עניינו של פנחס מובא מספר בני ישראל למשפחותיהם, לכל משפחה הוסיף הקב"ה אותיות י' ה' (רש"י כו, ה), כדי להעיד עליהם ולתת להם כוח. דוגמה נוספת לכוח שבהבל פה, בנות צלופחד שמבקשות אחוזה בארץ. המדרש (ילקוט שמעוני, יהושע טז) משווה את כיסופיהן לארץ ישראל כשאמרו 'תנה לנו אחוזה' לאמירה 'נתנה ראש ונשובה מצרימה' של אותם אנשים שמאסו בארץ. היו לבנות צלופחד כיסופים לארץ ישראל, הן ביטאו זאת בפה וזכו לנחלה בארץ, וקודם לכן זכו להוסיף פרשה בתורה. אותיות אינן משחק, נבראו בהם שמים וארץ. הבל פה אינו סתם רוח, אפשר לברוא עמו עולמות. תן דעתך על דיבורך שינחילו לך ניצחונות בעזרת ה'.

 

תגובות

No comments found.
483
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
ט"ז אדר א' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.