ראש השנה באומן // צילום: יוסי גולדברגר

שיעורו של רבי ישראל מאיר ברנר שליט”א - "אשרינו שזכינו לדעת מהרבי שבוודאי יקיים הבטחותיו"

זה השמחה שלנו שאנו מקושרים לצדיק הנחל נובע מקור חכמה, ואנו צריכים להאמין בזה ולשמוח בזה, אע"פ שהאדם יש לו חשבונות הרי אני לא מוצא את עצמי לא פה ולא שם, תעזוב את כל הסביב, תלך לנקודה המרכזית שזה הרבי הרבי והרבי

ראש השנה באומן אצל רביה"ק משנה כל המהות של האדם

 

אשרינו שזכינו לדעת מהרבי שבוודאי יקיים הבטחותיו

ידוע מה שכתוב בדברי יואל, הרי ידוע שכתב ואמר הרה"ק בעל 'ויואל משה' מסאטמאר זי"ע שדרך החסידות נשתכח וכו', והעולם החסידי לא היה יכול לקבל את מה שאמר שם. אבל במקום אחר הוא כותב שאעפ"כ אין הקב"ה עוזב את עם ישראל, והאדם שמתקרב לאיזה צדיק מפורסם בתמימות, הוא בוודאי יקבל שפע טוב, אפי' שהוא מקורב לאיזה מפורסם, המפורסמים יעבור עליהם מה שיעבור, אך המקורב הרי התקרב בתמימות וחשב שזה הצדיק.

הזכרנו זאת כדי להתעורר לשמוח להיות מאושרים שאנו זוכים לדעת מהרבי, והרבי הבטיח לנו, ובוודאי ובוודאי יקיים הבטחתו בלי שום ספק, והרי העמיד עדים. ורבי לוי יצחק בנדר זצ"ל אמר כמה פעמים שאם היינו בראש השנה באומן, נוכל לומר בעולם הבא 'עשינו כל מה שמוטל עלינו', וכי מה עוד יכלנו לעשות למען תיקון נפשינו, עם כל הבאלאגן שיש, הרי צריך לשמוח שהיינו בר"ה באומן, ובוודאי עשינו את התיקון בשלימות. אע"פ שהיצר הרע מכניס כל מיני בלבולים אולי לא אמרתי תיקון הכללי כמו שצריך, והסתובב עלי כך וכך, כל זה שטויות והבלים, אנו יודעים שהיינו אצל הרבי בראש השנה, וזה השמחה שלנו, שאנו יכולים לדפוק על השלחן, אני לא יודע כלום, כלום לא מעניין אותי, הייתי אצל הרבי בראש השנה, וזה השמחה הגדולה שצריך להיות בלבנו על שאנו מאמינים בני מאמינים שבוודאי הרבי יתקן אותנו, ואפי' שעובר עלינו מה שעובר, ואנו נמצאים בשאול תחתית ומתחתיו, ואיך שאנו נראים, וכמו שאנשים חושבים מה יהיה, הרי יש כאלה מרחקים ולא רואים שום פתח שום תקוה, אבל בוודאי רבינו יתקן הכל.

 

ראש השנה באומן אצל רביה"ק משנה כל המהות של האדם

כי יש נפק"מ גדול בין להיות באומן בציון רבינו באמצע השנה לאומן ראש השנה, יש איזה דיבור של רבי שמואל הורביץ זצ"ל קשה לי לומר ברבים, אבל זה מציאות שהאדם יכול לתקן את כל המהות שלו, וכ"ש שמי שהיה בראש השנה באומן בוודאי הרבי יתקן את נשמתו. וא"כ עלינו לשמוח שמחה גדולה כמו שמוהרנ"ת מסביר את השמחה הגדולה של ל"ג בעומר, שהוא אמר שיתקן את כל העולם, 'יכול אני לפטור את כל העולם מן הדין', ונעשה אדם נאמר בעבורך, ככתוב בזה"ק, אע"פ שהיו עוד תנאים ואמוראים וצדיקים אחרים, עד כדי כך ששואל הברכי יוסף מה ההבדל בין ל"ג בעומר לז' אדר, יש הרבה תירוצים, אבל עיקר הנקודה עכשיו שיש לנו שמחה גדולה בל"ג בעומר שהיה לנו צדיק רבי שמעון בר יוחאי שגילה הזה"ק ועל ידו אנו יוצאים מהגלות, והוא פוטר את כל העולם מן הדין.

וזה השמחה שלנו שאנו מקושרים לצדיק הנחל נובע מקור חכמה, ואנו צריכים להאמין בזה ולשמוח בזה, אע"פ שהאדם יש לו חשבונות הרי אני לא מוצא את עצמי לא פה ולא שם, תעזוב את כל הסביב, תלך לנקודה המרכזית שזה הרבי הרבי והרבי, ולא צריך להסתכל על שום דבר רק להחיות את עצמנו עם הנקודה המרכזית שזה לקוטי מוהר"ן, התבודדות, רצונות וכיסופין, ומצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ואין שום יאוש בעולם כלל, זה הרבי הנחיל אותנו עצות, ופניו ושכלו נמצאים בספרים, ואנו צריכים ללכת עם האמונה הזאת, ואנו צריכים להתפלל בו להשי"ת שיכניס בי אמונה הזאת שאני חסיד ברסלב, ואפילו שיש כאן בעלי תשובה שיש להם כל מיני קשיים עם חינוך הילדים ונופל עליהם כל מיני ספקות ובלבולים מה לי להיות ברסלבר ולא מקבלים את הילדים שלי למוסדות, הרי אם הייתי בעל תשובה פשוט באור שמח לא היו לי כל הצרות האלה. מה שעובר עלינו, ומה שזורקים בחורים שהתקרבו מהישיבה. אבל צריך לזכור שיש לנו רבי שהוא יתקן את הכל. ואני אומר את זה מנסיון יש לפעמים שנכנסים בראש כל מיני ספקות ובלבולים, בפרט שיש 'שלא כסדר' ורואים בברסלב כל מיני כתות כתות, קשה לי לדבר, לפעמים נכנס בלבול, מה לי ולקיבוץ וכו', מה אני צריך את זה וכו'. אך האמת שלא תעשה חכמות, תלך בתמימות ופשיטות, אני בא לרבי, אני לא בעל הבית על הרבי, לא עסק שלי מה שהרבי מזמן עוד אנשים, אני יודע שאני צריך תיקון מהרבי.

 

על המניעות שבהתקרבות צריך לומר 'אשריך שנתפסת על דברי תורה'

וזהו השמחה האמיתית שיש לנו על התקרבותנו לרבנו ועל שהיינו אצלו על ראש השנה הקדוש, שאני יודע שהרבי יתקן אותי, איך ומה, אינני יודע, אבל בוודאי יתקן אותי, ובשביל זה הפקרנו את עצמנו, את כל הכבוד, והבחורים עזבו ישיבות והתקרבו לרבינו בתמימות ופשיטות, ויש כל מיני קשיים ומשפחות, בשביל זה התקרבנו כדי שנזכה לתיקון אמיתי בחיים חיותינו. וזה השמחה הגדולה שאנו יושבים ויש לנו אמונה בלקוטי מוהר"ן ולקוטי הלכות, עם כל הקשיים שעוברים.

אי' בגמ' על רבי עקיבא שנתפס בתפיסה, אשריך שנתפסת על דברי תורה. וכך ברוך השם שעובר עלינו בלבולים ויסורים, זה סביב ברסלב, ב"ה שנתפסנו על דברי תורה שעובר עלינו בלבולים על שאנחנו אצל הרבי, וב"ה ניצלנו מבלבולים אחרים שיש לאנשים ברחוב. כל זמן שמסתובבים סביב לרבי, כן עשינו שעה התבודדות או לא עשינו, זה עוד דבר, כן קמנו חצות או לא, זה עוד דבר, אבל אנו מאמינים שהרבי יתקן אותנו וכל השאיפות שלנו זה הצמאון שאנו רוצים לקיים את העצות של הצדיק.

רבי נתן כותב בהלכות סוכה שצריך להיות בקי בעייל בקי בנפיק, בקי ברצוא ובקי בשוב, והוא כותב שבזמן של 'שוב' צריכים הרבה יותר חיזוק. ולכן בסוכות באים כל האושפיזין לחזק אותנו כשאנו יוצאים וגולים לדירת עראי, ואז בבחי' ונפיק מתגלה האור הגדול יותר. כמו כן דווקא כשעובר על האדם שלא כסדר, אבל האמונה האמונה האמונה, הרי רביה"ק אמר כל הענין שלו זה אמונה, אם אתה מאמין, תשמח שאתה זוכה להיות בדור הזה חסיד של רבינו.

 

תגובות

No comments found.
722
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"ח אדר ב' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.