הרה"ח רבי שלום ארוש שליט"א

הדרך המהירה לזיווג הגון

זו ללא ספק אחת מהבעיות של הדור. לפעמים נראֶה שמציאת הזיווג היא משהו כמו זכייה בלוטו – לחלק מהאנשים יש מזל ולחלק פשוט אין מזל

זו ללא ספק אחת מהבעיות של הדור. לפעמים נראֶה שמציאת הזיווג היא משהו כמו זכייה בלוטו – לחלק מהאנשים יש מזל ולחלק פשוט אין מזל.

האומנם? האם יש עוד מה לחדש בנושא הזיווגים? מסתבר שלתורה הקדושה יש תמיד מה לחדש. גם ב"סיפורים" שכולנו מכירים כבר מהגן – כאשר מתבוננים בהם מתוך רצון לראות את דְ בַ ר ה', אפשר לראות הדרכה מדויקת ומענה ישיר לכל בעיות הדור שלנו, כי התורה היא אמת מוחלטת ונצחית. כל רווק ורווקה יכולים למצוא בפרשת השבוע את המפתחות המרכזיים ביותר למציאת הזיווג במהירות.

 

המודל לזיווג מהיר

בסקירה קצרה מאוד אנו רואים שנקודת המוצא של מציאת הזיווג בפרשה היא אמונה ותמימות. הפרשה גם נוגעת בנקודות המרכזיות של איך מחפשים ומה מחפשים. לאליעזר הייתה אמונה גדולה, אמונת חכמים, כוח תפילה, הבנה עמוקה שזיווג זה משמיים, והוא מיקד את החיפוש רק בַּ מִ ידות ובַ מוכנות של האישה לבנות בית של קדושה. שום דבר אחר לא רלוונטי. כאשר משתמשים במודל המנצח – קפיצת הדרך והסייעתא דשמיא מתבקשות מאליהן, הכול "רץ".

כעת נתרגם את הדברים הלכה למעשה לרווקים, והדברים נכונים הן לרווקים והן לרווקות: מה אתה יודע? הגמרא אומרת שארבעים יום קודם יצירת הוולד מכריזים בשמיים ואומרים 'בת פלוני לפלוני'. הגמרא רוצה לומר שמציאת הזיווג זה דבר גבוה ונסתר מאוד שנוגע לשורש של השורש של הנשמות. זה סוד גדול. הרבה יותר עמוק ממה שניתן לחשוב. לכן אין מי שיכול להתאים זיווגים רק ה' יתברך בעצמו, כמו שאומר המדרש שמאז בריאת העולם הקב"ה יושב ומזווג זיווגים.

 

היוצא מכאן למעשה הוא שאדם צריך לדעת שהוא לא יכול למצוא את הזיווג שלו בעצמו. זה "גדול עליו". מה הוא כן יכול לעשות? להתחזק בכל הכוחות באמונה ובתמימות. לבטוח בה'. "הולך בתום ילך בטח". ומתוך כך צריכים להרבות בתפילה. תגיד לקב"ה: "אין לי שום כלים לדעת מי הזיווג שלי. אני לא יודע לבחור זיווג. אני סומך עליך ובוטח בך. תפגיש אותי עם הזיווג שלי." אין לאדם שום דרך להחליט לבד. לך לפי ההדרכות של רבותינו בהלכה ובהשקפה ותרבה בתפילה ואז בוודאי תצליח.

 

להתפלל בתמימות

רבי נתן כותב שאין דבר נסתר ונעלם מעיני האדם כמו זיווגים, ולכן אין מה להצטער על ביטול שידוך, גם אם הוא השידוך המוצלח ביותר. כמו כן אומרת הגמרא שאסור לבקש מה' להתחתן עם בחורה מסוימת. למה החלטת שהיא הזיווג שלך? תתפלל בתמימות שאם היא שלך, שיעזרו משמיים ויקרבו ביניכם, ואם לאו שירחיקו ביניכם.

לכן לא נכון לקבוע מראש דרישות לנתונים חיצוניים לא הלכתיים. אולי הנשמה שהיא הזיווג שלך צריכה להיות גבוהה או נמוכה, מעדה כזאת או אחרת. מהיכן אתה יודע? למה לפסול מראש? אתה עלול להפסיד את הזיווג שלך בגלל שטויות.

לא מדובר כאן רק בתיאוריות. מדובר כאן במציאות. אצל החסידים ההורים מבררים את כל הבירורים הנצרכים, שהבחורה נורמלית והמשפחה נורמלית, והזוג נפגשים לכמה דקות, ומתחתנים ומצליחים בחיים. וכי הוא מכיר אותה או היא מכירה אותו? איך הם מתחתנים ככה?

אבל באמת אף אחד לא מכיר את בן או בת הזוג לפני החתונה. רק אחרי החתונה מתחילים להכיר. ותמיד יש צורך לעבוד הבסיס של הזוגיות הוא לא התאמה אלא עבודה. אם יש נכונות לעבוד תהיה

הצלחה, ואם אין נכונות לעבוד, אין לבית הזה סיכוי, גם אם תהיה ביניכם ההתאמה המושלמת.

 

כשהולכים נכון מתקדמים תמיד

לכן חבל לבזבז זמן בחיפוש התאמה ושלימות. לך בתמימות. תאמין בה'.כשמציעים לך הצעה, לֵ ך לפגישה. גם אם זה לא הזיווג שלך, זה חלק מתהליך מציאת הזיווג כמובא בספר המידות (חיתון ח"ב ז): "השידוך שדוברים אף על פי שאינו נגמר השידוך בעצמו, גם זה מן השמים, והשידוך לחוד עושה רושם בו ובה".

העיקר הוא לשמור על כללי הצניעות והדרך ארץ, ואז כל פגישה מקרבת אתהזיווג. אם זה הזיווג שנקבע בשמיים, יוליכו ויכוונו אתכם הלאה, ואם לאו, בכל זאת זה מקדם ועוזר לשני הצדדים לקרב את הזיווג האמתי שלהם.

הבעיה היא שאנשים דוחים את הזיווג שלהם בידיים. הם מחפשים רק את המושלמת. הם לא הולכים לפגישות. הם מסרבים להצעות מעולות בלי סיבה אמתית. ואחר כך הם בוכים. כך אמר הסטייפלר לבחור רווק מבוגר ששאל איפה ה'בת פלוני' שלי? ענה לו הסטייפלר שהוא פגש אותה כבר לפני שנים, אבל הוא דחה את ההצעה בגלל סיבה טיפשית…

 

מחפש שלימות? טעית בכתובת

למצוא חסרונות בבן או בת הזוג זו שטות וטיפשות שאין גדולה ממנה. וכי חשבת שהיא מושלמת? כולנו באנו לעולם הזה לתיקון כי אנחנו לא מושלמים. גם אתה לא מושלם. העבודה של הנישואים היא לקבל את החסרונות של בת הזוג כמו שהיא, בדיוק כמו שהיא צריכה לקבל את החסרונות שלך כמו שאתה.

התמימים מסתכלים באופן כללי, הם רואים שהשידוך מתאים באופן כללי ולא עושים עניין מחסרונות כאלה ואחרים. וכך הם מוצאים את הזיווג מהר מאוד ומתקדמים. ואילו החכמים בעיניהם מחפשים ומחפשים ומוצאים חיסרון בכולם. אז אני אומר להם: אם חיסרון זה סיבה לבטל שידוך, אז אל תתחתן בכלל, כי אני כבר מראש מודיע לך שאין בחורה בלי חסרונות.

 

מתחכמים עם חכמים

ולפעמים משמיים מתחכמים עם החכמים, מביאים להם בחורה שהם חושבים שהיא מושלמת, מראים להם רק את מה שהם רוצים לראות, ואחרי החתונה הם מגלים את החסרונות ובאים לבכות ואומרים 'לא ידעתי שהיא כך וכך'. כי באמת משמיים ראו שהוא לא תמים ולכן העלימו ממנו את החסרונות האלה כדי שיתחתן איתה. עכשיו אין לך מה לחשוב 'טעיתי', 'עבדו עלי' וכדומה. אף אחד לא עבד עליך, ה' זימן לך את הזיווג שלך.

לחשוב שטעית בבחירת הזיווג זה לא רקחוסר תמימות, זה ממש חוסר אמונה. הגמרא אומרת "מה' אישה לאיש". האריז"ל אומר שמי שעומדת איתך תחת החופה היא הזיווג שלך ואין סיכוי בזה לטעויות. אם זה לא הזיווג, יש בשמיים דרכים לעצור ולבטל הכול. ועכשיו שהתחתנת, תאמין בה' שזו אשתך וזה התיקון שלך וזו העבודה שלך. צא לעבודה ותצליח.

 

איך מוצאים חן?

אנשים אומרים לי: "כל הפרטים מצוינים אבל אין מציאת חן…" מה אתה חושב, שמציאת חן באה לבד? מציאת חן זו עבודה יומימית! אהבה זו עבודה. כל אחד מבני הזוג צריך ללמוד את העבודה שלו. כתבתי ספר הדרכה לגברים וספר לנשים, כשכל אחד לומד ועושה את התפקיד שלו – אז מוצאים חן ויש אהבה ו ה ב י ת נבנה.

התורה הקדושה אומרת: "נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח" – זו לפחות שנה של עבודה פעילה עד שזוכים לחיבור ולמציאת חן. ניתן לומר בדרך רמז: "יגעת ומצאת" – מציאת החן זה דבר שמוצאים אחרי הרבה יגיעה. דבר שבא ביגיעה הוא דבר שיש לו קיום נצחי, ולעומת זאת כולנו יודעים שמה שבא בקלות הולך בקלות. ומהו עיקר העבודה? העיקר הוא להרבות בתפילה. צריכים לעמוד ולהתפלל כל יום ולבקש מה' 'תבנה לי את הבית'. רק ככה מצליחים בחיים.

 

תהיה תמים ותצליח בחיים

מי שמבין את זה, מתחתן בלי הרבה חשבונות ועובד ומצליח. מה זה יופי? יופי זה רק מפריע. זה עונש. הרבה בחורים ששמעו לי והתחתנו עם אישה טובה בעלת מידות שהיא לא מלכת היופי – היום באים ומודים לי. הם עובדים וזוכים לאהבה אמתית, לשלום בית ולילדים מוצלחים.

יש באמתחתי הרבה מאוד סיפורים מחזקים ועדויות אישיות, והיה ראוי להביא את כולם, אבל קצרה היריעה. אך בכל זאת פטור בלא כלום אי אפשר ואביא סיפור מרגש שאנו מכירים כבר שנים באופן אישי שמסכם את כל המסרים שהובאו כאן

 

שמע ונשכר

יהודי יקר שהיה משתתף בשיעורים, שמע פעם בשיעור שלא צריכים לחפש חסרונות, ושאם ישנה הצעה טובה ואיכותית, אפשר להיפגש גם אם יש חיסרון כזה או אחר. ובהשגחה פרטית הציעו לו באותו יום בחורה שגמרו עליה את ההלל במידות ובכל תחום, אבל היא נכה ל"ע. כל אחד היה מיד דוחה את ההצעה ולא רוצה אפילו להיפגש. אבל הבחור היה בהשפעת השיעור ואמר לעצמו: 'אם היא בחורה טובה ואיכותית, למה לדחות על הסף? למה לפחות לא לנסות ולהיפגש? זה המינימום'. ומה קרה? הם נפגשו והתחתנו והם מאושרים.

הבעל בכל פעם מספר כמה הוא שמח באשתו, כמה היא מושלמת, ואיך היה עלול להפסיד את מתנת חייו בגלל עקשנות טיפשית. וחוץ מזה הם זכו לילדים מיוחדים מאוד, והוא מרגיש באופן ברור שיש כאן השגחה עצומה, הוא וויתר על יתרון גשמי וחולף וקיבל מתנות רוחניות ונצחיות – – –

רווקים יקרים, שמעו לעצת ולהדרכתחכמי ישראל, יש נתונים בסיסיים טובים שצריך לבדוק, שהבחורה נורמלית וישלה שאיפות טובות, כל השאר זה סתם שטויות. ובזכות שתיקחו מקחכם לשם שמיים, תזכו לברכת אליהו הנביא זכור לטוב שאומר שמי שנושא אישה לשם שמיים יהיו לו בנים שירבו תורה ומצוות ויושיעו את ישראל בעת צרה, אמן כן יהי רצון.

 

 

תגובות

No comments found.
156
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"ב שבט ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.