הפתרון היחידי לדינים הוא המתקה

בכל נקודה בחייו זקוק כל אדם לעצה טובה. יועצים אינם חסרים, עצה טובה חסרה גם חסרה. נקבל אותה באמצעות אמונת חכמים.

צרכיהם של בני אנוש משתנים מאדם לחברו. לא כולם זקוקים לאותו דבר. יש לך אדם שסכום כסף עשוי לשנות את חייו לטובה. לעומת זאת בכיסם של אחרים יתכן שלא חסרות מעות, יש להם מספיק. לא כל אחד זקוק לתרופות ולא כולם מחפשים מענה לאותן בעיות. בדבר אחד כולם צרכנים זהים – בעצות. אין אדם שאינו זקוק לעצה טובה. בכל שלב בחיים ובכל מצב עצה טובה היא מצרך מבוקש. הצלחה במשא ומתן היא עניין של עצה טובה. יש לדעת מתי, מה, והיכן לקנות, ובאיזו הזדמנות למכור. אין נושא שאינו דורש התייעצות טובה. בנקודה בה אדם זקוק לעצה הוא דומה למהלך בחושך. כל עוד לא מצא במי להיוועץ, המהלכים שיבצע ייראו כשל מגשש בערפל. האיש הזה מהמר.

 

בכל המקומות בהם טעינו והסתבכנו, חסרה היתה עצה טובה. אילו ידענו אז לפנות לימין ולא לשמאל, היום היינו במקום אחר. עצות קרויות 'רגליים' – רגלי הקדושה. זה מה שעושה בעצם העצה, היא מדריכה את הצעדים לאור השכל. עצות טובות הן צעדיה של התבונה, פסיעותיה של החכמה. אדם עשוי להיות חכם במוחו אך שוטה בהילוכו, זאת משום שלמעשיו לא קדמה התייעצות עם המחשבה. כדי לקבל עצה נדרשת יכולת מסוימת לקבל ולהכיל הדרכה. אדם הסבור שהינו חכם יחיד לא יאות לקבל עצות, ידבק בטעויותיו ויסתבך.אחד מהניסים החשובים שעשויים לקרות לאנשים הוא, שיום אחד הם מבינים 'הי, אני זקוק בדחיפות לעצה טובה'.

 

אמונת חכמים

נס שכזה צריך וכדאי שיתרחש גם ברוחניות. אדם מתחבט שנים בספקות ומלחמות היצר. מנסה ולא בדיוק מצליח. משתדל ומתאכזב. אפשר הגיעה השעה להבין שאני זקוק בעצם לעצה טובה? אינךמצליח, מסתמא אינך יודע איך לעשות, מה, ומתי. עבודת השם מתחילה בהחלט בעצה טובה. היועצים הם הצדיקים. רבינו מלמד שאחת הסגולות המיוחדות בהתקרבות לצדיקים היא, שאדם נעשה מסוגל למצוא עצות לנפשו. זו ישועה עצומה. מבלי היכולת הזו, הלימודים התורניים נשארים בארון, בספר, לא יורדים לחיים. כדי לשנות את המציאות יש להתייעץ עם התורה הקדושה. לקבל עצות של צדיקים, אך לשם כך מוכרחים להצטייד באמונת חכמים.

מלבד אמונת חכמים אין דרך אחרת שהמשיכה את התורה עד אלינו. התורה קיימת בינינו רק בזכות האמונה בחכמים. התורה גם מתפתחת, נכתבת ונשלמת על ידי האמונה בחכמים. אי אפשר להחזיקבספר התורה מבלי לאחוזבעצי החיים – מוסרי התורה. החכמים האמתיים מוסרים לידינו לא רק גווילים ואותיות – גם נשמה. יהדות של אמונת חכמים היא יהדות חיה, ממשית, ברת קיום. יהודי חי הוא יהודי שתורתו מדברת אליו. שותפה לחייו. מציאות שכזו תיתכן רק באמצעות אמונה בחכמים.

רביז"ל מלמד שהתורה שבכתב איננה שלימה בלעדי תורה שבעל פה. אין שלימות לתורה הכתובה מבלי החלק האנושי שבתורה. לפיכך שלמותה של התורה באמצעות חידושי תורה אמתיים שלומדי התורה מחדשים. מאיתנו נדרשת אמונת חכמים. אמונה בדברי הצדיקים ואמונה בחלק שלנו בתורה, לימודה וחידושיה. אמונת חכמים היא שלימות, משום שיש בה תורה שבכתב ותורה שבעל פה. הצדיק הוא החכמה הכתובה, המקורב הוא אמונה, תורה שבעל פה.

ראש השנה הוא יום הדין. הפתרון היחיד לדינים הוא המתקה. איך מתבטאת התגברות של דינים? בחוסר עצה והעדר פתרון. אדם השרוי בדינים הוא האיש שאינו יודע לתת עצה לנפשו. חסר אונים הוא. אם אינך יודע מה לעשות – התגברה עליך מידת הדין.

 

להמתיק דינים

ביום הדין תפילתנו שנזכה וייצא משפטנו לאור. משמעותה של המשאלה היא שנזכה ונקבל עצה טובה שתדריך את חיינו. עצה טובה זו המתקה. פתרון. יישוב הדעת. כדי לזכות לכך, עלינו להתקרב לצדיקים. ככל שנהיה קרובים יותר, העצות תהיינה זמינות יותר.

מה מפריע לנו? מידת הדין. בתפילות הימים הנוראים מזכירים בתחינות רבות את הציפייה להמתקת דינים ורחמים. המשפט בעיקרו ממוקד בדיון האם נזכה להיות בשנה הקרובה מקושרים אל הצדיק, מאמינים בחכמים. האם נזכה לכך וכמה. לכשנבין, נביט על נושא ההתקרבות לצדיק מנקודת מבט אחרת לגמרי. התקרבות לצדיק זה התקרבות לעצה המדויקת ביותר. כמה נהיה מוכנים לשלם עבור עצה מדויקת לכל מצב ובכל נושא?

בראש השנה כולנו מתקבצים יחד, יש כאן חיבור נדיר של רבבות נשמות ישראל לצדיק. ההתחברות הזו מבטאת את שלמות התורה. את שלמות העצה. ההתכנסות שלנו אצל וסביב הצדיק זו האמונה, והצדיק כשלעצמו הוא החכמה. כאשר נשמות ישראל מצויות אצל הצדיק, התורה שרויה בשלמות נפלאה. זה מה שמתרחש בעצםבאומן. יש כאן אבן שתייה, מקור ממנו הושתת העולם. כאשר הנשמות מקובצות סביב האבן, האמונה שלהן מקיצה לתחייה. לכל אחד מהאנשים המתקבצים פנים משל עצמו, אף דעה משלו. כשם שפרצופיהם שונים גם דעותיהם שונות כדרשת חז"ל, לבדו אין האדם מסוגל להמציא עצה לנפשו ולהמתיק דינים – ביחד כן.

בקיבוץ הנפשות המרובות מאיר השכל הכולל שבכוחו להמתיק כלדין. אשרינו שנהיה שם כשכל הטוב הזה יושפע עלינו.

תגובות

No comments found.
303
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
ט"ז אדר א' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.