איך להמשיך עלינו את האור של רבינו גם היום בתוך חשכת הגלות? // מתוך שיעוריו של המשפיע הרה"צ רבי ישראל מאיר ברנר שליט"א

שלח אורך ואמיתך… אפילו שהצדיק מסתלק מהעולם, הוא נשאר בכך שמשאיר איזה הארה בעולם ולהארה הזאת, השיריים של הצדיק יש השפעה לדורי דורות

איך להמשיך עלינו את האור של רבינו גם היום בתוך חשכת הגלות?…

מתוך שיעוריו של המשפיע הרה"צ רבי ישראל מאיר ברנר שליט"א

 

ר' לוי יצחק ז"ל היה אומר שהרבי ר' ברוכ'ל ממעזיבוז היה אומר על מה שכתוב בתפלה 'הבוחר בשירי זמרה מלך יחיד חי העולמים' שזה מלשון הבוחר בשיירי זמרה לא בשירי זמרה אלא בשיריים של הזמרה, בשיריים – הכוונה שאחרי התפילה אדם מתפלל, אדם עבד את ה', אבל יש לו רצונות יש לו כיסופים הוא יודע שהוא לא עבד בשלימות הוא לא צדיק כמו שצריך, אז יש לו את הלב נשבר מה הקדוש ברוך הוא בוחר בשיריים במה שנשאר אחרי התפילה הלב נשבר שנשאר אחרי התפילה שהלב נשבר הזה זה הקדוש ברוך הוא בוחר זה נקרא קודם מותו שיודעים שהצדיק מסתלק ואז מקבלים לב נשבר שאדם מוריד דמעות על אדם כשר הקדוש ברוך הוא סופר ומניח אותם בבית גנזיו זה נקרא הבוחר בשיירי זמרה בשיריים עם מה שנשאר אחרי המצוה.

 

יש בחינה כזאת שאפילו שהצדיק מסתלק מהעולם אבל הצדיק נשאר משאיר איזה הארה בעולם ואת ההארה הזאת השיריים של הצדיק מה שנשאר זה משפיע זה משפיע לדורי דורות כמו שהגמ' אומרת בסוכה ששיירי מצוה זה יותר גדול מאשר מצוה השיריים של המצוה מה שנשאר אחרי המצוה זה יותר לפעמים מהמצוה המצוה קיימנו את המצוה אבל השיריים שאדם יודע שכבר עשיתי את המצוה מתחיל להתבונן איך עשיתי את המצוה איך עבדתי את ה' מה נשאר לי ומתחיל לקבל רצונות כיסופים וגעגועים זה השיריים כי העיקר מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה הרצונות שלנו זה הכיסופים שלנו זה הגעגועים שלנו לעבודת ה' זה העיקר מה שצריך הרצונות הכיסופים הגעגועים.

 

והרבי אומר לנו כאן גם יש לכם רשות לעסוק בשאר פרנסות יש עוד פרנסה יש עוד ענינים בעולם שצריכים לעלות את הניצוצות הקדושה מכל מיני דברים אבל זה תשתדלו להשקות את האילנות זה צריך להיות מיוחד המיוחד צריך שלהרבות בתלמידים ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים אדם לעמל יולד מה זה נקרא אדם לעמל יולד לעמל ר"ת ללמוד על מנת ללמד רבינו מביא בתורה תורת חסד על לשונה תורה יד' זה נקרא תורת חסד על לשונה ללמוד על מנת ללמד יש בזה כמה אופנים ללמוד על מנת ללמד זה לכתחילה אני לומד על מנת ללמד ויש בחינה כזאת שברגע שאני לומד על מנת ללמד אז אני לומד את זה יותר באחריות אז אני לומד את זה יותר בעמלה אני לומד את זה יותר בעמקות אני יודע שאני צריך להעביר הלאה אז אני חושב יותר חזק אני לא לומד שטחי אני לומד קצת יותר בעמקות שאני יוכל להסביר את זה להעביר את זה הלאה זה נקרא צוה קודם מותו.

תגובות

No comments found.
674
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
ט"ז אדר א' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.