להאיר את הדרך על פי תורת רבי נחמן מברסלב

לאן אני בורח?, אפשר קצת לדבר אתו להתגעגע אליו, הרצון הוא העיקר אצל האדם, ערבי בונה בניין אם לא ישים מלט לא עשה כלום הוא יכול לחשוב כל היום, אבל יהודי מה עיקר המעלה של היהודי – הנשמה, מה זה הנשמה ? אנציקלופדיה ? ידע ? נשמה זה 'רצון' כתוב בזוהר כל הלבושים והשכר לעתיד נעשה לפי הרצונות של האדם

אוֹתְךָ קִוִיתִי כָּל הַיּוֹם…

וְזֶהוּ בְחִינַת מַה שֶכָּתוּב, שֶמָּשִיחַ יוֹשֵׁב בְהֵיכַל קַן צִפּוֹר, כִי עִקַר אֲרִיכַת הַגָּלוּת מַה שֶמִתְאַחֵר לָּבוֹא כָּל כָּךְ הוּא בִשְבִיל זֶה מֵחֲמַת שֶאֵינוֹ רוֹצֶה לָּבוֹא עַד שֶיְתַקֵן כָּל הַנְפָּשוֹת הַחֲלוּשוֹת הַנַ"ל שֶהֵם בִבְחִינַת אֶפְרוֹחִים אוֹ בֵיצִים, שֶזֶהוּ בְחִינַת קַן צִפּוֹר. וְגַם עַל זֶה מְרַמֵז מַה שֶאוֹכְלִים בֵיצָּה בַסְעֻדָּה הַמַפְסֶקֶת, לְהוֹרוֹת שֶעִקַר הַתִקְוָּה אֶל הַגְאֻלָּה עַל-יְדֵי שֶיְתַקֵן מָּשִיחַ הַנְפָּשוֹת הַחֲלוּשוֹת שֶהֵם בִבְחִינַת בֵיצִים כַנַ"ל. וְאֵלוּ הַנְפָּשוֹת כְשֶזוֹכִים לָּבוֹא לְצַדִיקֵי אֱמת לְהִתְתַקֵן בְוַדַאי צְרִיכִים שֶיַעֲבֹר עֲלֵׁיהֶם יְגִיעוֹת וְיִסוּרִים וּמְרִירוּת הַרְבֵה מְאֹד בְגוּף וְנֶפֶש וּמָּמוֹן בְכַמָּה וְכַמָּה בְחִינוֹת שוֹנוֹת. וְכַמְבֹאָּר בִדְבָּרָּיו זִכְרוֹנוֹ לִבְרָּכָּה, כַמָּה פְּעָּמִים, כְמוֹ שֶנֶאֱ מר עַל פָּּסוּק "הִנֵה לְשָּלוֹם מַר לִי וְכוּ'". בְחִינַת שַבָּת שֶהוּא מֵעֵין עוֹלָּם הַבָּא.

בְמָּרָּה נִצְטַוּוּ וְכוּ', עַיֵן שָּם. וּכְמוֹ שֶנֶאֱמַר עַל מַאֲמַר רַבָּה בַר בַר חַנָּה, פַּרְסָּה וּפַלְגָּא (בְסִימָּן יד) בְהַתוֹרָּה לְהַמְשִיךְ שָּלוֹם וְכוּ'. וְעַל-כֵן מְרֻמָּז בַבֵיצִים הַסִימָּן הַנַ"ל, ראֹשוֹ אֶחָּד כַד וְאֶחָּד חַד, כִי זֶה עִקַר טָּהֳרָּתָּם שֶיְקַוּוּ תָּמִיד לִישוּעָּה, כְמוֹ שֶנֶאֱמַר, "אוֹתְךָ קִוִּיתִי כָּל הַיוֹם וְכוּ" (ליקו"ה הל' ביצים ה)

כמה שקשה לטפס על הר תלול בפרט אם הדרך ארוכה ומפותלת היטב, אבל כשיודע שבפסגה מחכים לך, הטיפוס נהפך למשהו יותר עם תקווה יותר עם רצון יותר עם תכלית ואז הקושי פוחת כמובן, את המסלול שהאדם עובר בעולם הזה בפרט אם הוא רוצה לעלות אל פסגת ההר לזכות למה שבאמת צריך לזכות להכיר ולהידבק ולהרגיש את השם ית' באמת ואת האור הפנימי הנמצא בתורה בוודאי שהדרך היא לא קלה ויש כמה מכשולים וניסיונות שמנסים את האדם ובוחנים אותו היטב, אך עיקר הנקודה שצריך לחזק את האדם בדרכו הוא שזה לא על חינם כל הקושי הזה, כל כאב כל מעידה כל עקיצת עקרב או נחש בדרך הכל כלול בעסקת החבילה בדרך העולה בית – קל, ועיקר הנקודה שתבין את האמת למה זה קורה, במקום להתאכזב ולבכות תבין "שֶמָּשִיחַ יוֹשֵׁב בְהֵיכַל קַן צִפּוֹר".

קודם כל אתה לא לבד סתם עוד איזה בן אדם שמטפס כל היום ונופל מנסה ונופל, תדע משיח יושב שם וממתין לך, רואים כל מאמץ שלך, רואים כל הרמת עיניים שלך, כל משיכה לאמת, לאור, לשמחה, לאמונה, כל אלו מקרבים אותך ליעדך – הפסגה, עכשיו מסבירים לך למה זה כך – "כִי עִקַר אֲרִיכַת הַגָּלוּת מַה שֶמִתְאַחֵר לָּבוֹא כָּל כָּךְ הוּא בִשְבִיל זֶה מֵחֲמַת שֶאֵינוֹ רוֹצֶה לָּבוֹא עַד שֶיְתַקֵן כָּל הַנְפָּשוֹת הַחֲלוּשוֹת"

כל הסיפור הזה הוא בשביל שרוצים אותך ג"כ בפנים בתוך הקדושה אתה חושב שהגלות מתארך וגאולת הנפש שלך מתארכת בגלל שלא מסתכלים עליך, ההיפך! זה מתמהמה רק בשבילך כדי שגם אתה תוכל להגיע כמו הצדיקים שזכו, ולאט לאט לבנות את בניין הקדושה שלך, עוד בוקר קמת עם אמונה מודה אני.. בשמחה מאמין בה' ית' – אתה מתקן עוד טיפה, אתה אומר 'אשר יצר' בשמחה חושב על גדולת ה' אתה מתקן עוד טיפה, ה' אוהב אותך יש לו זמן בשבילך הוא ממתין שתסיים מה שאתה צריך לתקן, זה לא שהוא שכח ממך ח"ו, אלא זה דווקא בגלל שהוא הכי זוכר אותך אז הוא ממתין רק בשבילך.

קשה לאדם לתפוס מהר את התמונה האמיתית כי זה הפוך ממה שהוא רגיל לחשוב אך זה האמת מה שרבינו מלמד לנו, האדם צריך להתעורר דווקא ממה שעובר עליו.. וזה עיקר המתקת הדינים, הרי הייסורים ה' שולח לאדם וכוונתו לקרב אותך בזה לא לרחק ועיקר הדין הוא שלוקחים את הייסורים להסתרה וחושך שמתבלבל לגמרי שה' עזב אותו ח"ו ולא מסתכל עליו כלל, וזה החיים, ואין מה לעשות וכו'..

אך עיקר העבודה היא הא גופה להמתיק את הדינים, מה זה אומר להמתיק דינים ? פרק שירה? ריקודים? זה גם טוב, אך עיקר המתקת הדינים הוא שהאדם יבין וירגיש ביישוב הדעת ובהתעוררות הלב באמת שכל המתרחש עמו הוא באמת מיד ה' ויעורר את נפשו מאוד בבכייה של שמחה ודבקות שבוודאי ה' יתברך יודע מה הוא עושה ואז ממילה יוכל לבקש גם לפני ה' בענווה ובביטול להסיר כל מחלה וכו' וזו היא עיקר התפילה המתקבלת בחינת תפילה לעני, שזה תפילה בדבקות אמיתית והכרה בה' יתברך ולא כטענות ח"ו שזה בדינים וחוסר אמונה וביטול, ".. כי אלוקים בשמים ואתה על הארץ על כן יהיו דבריך מעטים.." (קהלת), עכ"פ הנקודה העיקרית הוא לא להתבלבל מהייסורים וההסתרה כי "אֵלּוּ הַנְּפָשׁוֹת כְּשֶׁזּוֹכִים לָבוֹא לְּצַדִיקֵי אֱמֶת לְּהִתְּתַקֵן בְּוַדַאי צְּרִיכִים שֶׁיַעֲבֹר עֲלֵיהֶם יְּגִיעוֹת וְּיִסּוּרִים וּמְּרִירוּת הַרְּבֵה מְּאֹד בְּגוּף וְּנֶפֶשׁ וּמָמוֹן בְּכַמָה וְּכַמָה בְּחִינוֹת שׁוֹנוֹת" תבין שזה כדאי לקבל את זה באהבה, הם אך ורק לטובתך, אתה רוצה שיהיה לך שלום שתהיה רגוע עם עצמך, עם ה' ית', בוודאי שתזכה לזה אבל תבין "הִנֵה לְּשָׁלוֹם מַר לִ י" נותנים קצת מרירות לאדם אחרי הכל יש מה לתקן, אבל זה שווה, מחכים לך בפסגה, משיח ממתין בהיכל קן ציפור, תתחזק כל יום טיפה תדבר לה' יתברך תחשוב עליו הוא נמצא פה הוא יודע הכל,

לאן אני בורח?, אפשר קצת לדבר אתו להתגעגע אליו, הרצון הוא העיקר אצל האדם, ערבי בונה בניין אם לא ישים מלט לא עשה כלום הוא יכול לחשוב כל היום, אבל יהודי מה עיקר המעלה של היהודי – הנשמה, מה זה הנשמה ? אנציקלופדיה ? ידע ? נשמה זה 'רצון' כתוב בזוהר כל הלבושים והשכר לעתיד נעשה לפי הרצונות של האדם, רבינו אומר "לעבוד את ה' איני יודע מי יוכל לומר זאת", תקפוץ עד הגג אלף פעמים ה' לא מתרגש מזה "לָמָה לִִּּ֤י רב־ זִבְּחֵיכֶם.. כִי לִי תֵבֵל וּמְּלֹאָהּ", אלא "רחמנא ליבא בעי" יהודי פשוט הולך עם טלית ותפילין בין מיליוני גויים, מה יש לה' מזה ?

הלב ! הלב של אותו יהודי שכוסף ורוצה את ה' יתברך, והמצוות הם הלבושים, אז מעכשיו בכל פעם שאתה חושב על עבודת ה' אל תמדוד את עצמך ישר לפי "כמה עשיתי מה יהיה איתי" אלא רחמנה ליבה בעי ה' אוהב אותי כי הוא רוצה את הלב שלי והנה הלב שלי קרוב מאוד "בפיך ובלבבך לעשותו" רק תדבר רק תעורר את הלב, קחו עמכם דברים ושובו אל ה'.. כִי זֶה עִקַר טָהֳרָתָם שֶׁיְּקַוּוּ תָמִיד לִישׁוּעָה, כְּמוֹ שֶׁנֶאֱמַר, "אוֹתְּךָ קִוִּיתִי כָל הַיוֹם וְּכוּ" ועי"ז נזכה באמת לתשובה שלימה ובביאת גואל.

תגובות

No comments found.
390
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"ב שבט ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.