הרה"ח ר' אליעזר שלמה שיק זצ"ל // צילום: בקהילה

הרה"צ ר' אליעזר שלמה שיק זצ"ל

אהבת התורה – מי שזוכה להרגיש את הנעימות שיש בתורה כבר אינו יכול להניח אותה מידו ומאליו כבר יהגה בה יומם ולילה

רבינו מביא בכמה מקומות שבתורה יש נעימות גדולה, ומי שזוכה להרגיש את הנעימות שיש בתורה כבר אינו יכול להניח אותה מידו ומאליו כבר יהגה בה יומם ולילה, כמו שאמר 'ומי האיש אשר יתרצה לפרוש מן החיים אפילו רגע אחת, בפרט מי שזוכה לאהבת התורה ומתמיד מאד בתורה ודבוק בה מאד, מכל שכן מי שזוכה להרגיש איזה מתיקות בתורה, לחדש איזה חידוש, אפילו איזה פשט בגמרא רש"י ותוספות, מכל שכן וכל שכן בעל השגה, ובפרט מי שזוכה לגנזיא דמלכא, ומעלה זו אי אפשר לשער במח, ואיך יתרצה לפרש מן התורה אפילו שעה קלה' (ליקוטי מוהר"ן תנייינא עח), וכן אמר (שם עא) 'אשרי הזוכה להרגיש נעימות התורה. כי יש נעימות בתורה, וזהו העקר, לזכות להרגיש הנעימות שיש בהתורה'.

אבל כל זה הוא אחרי שהאדם זכה אדם בעצמו לטעום את טעם התורה, אבל כל זמן שאינו זוכה להרגיש את הטעם הנפלא הזה כראוי קשה מאד להסביר לו את הענין זה, כי נדמה לו שהתורה היא כמו הר גדול וגבוה, שאי אפשר לעלות עליו, והלימוד נדמה לו כעול קשה וכבד מאד, עד שאינו מבין כלל איך יתכן שלאדם יהיה חשק התורה.

אמנם באמת כל הסיבה שבני אדם מציירים את התורה כהר גדול וגבוה מאד, היא מחמת שנדמה להם שאין חשיבות לתורה אלא אם מתעמקים בה בעיון רב, אבל לפשטות התורה אין שום חשיבות כלל, ומחמת זה רוב אנשי העולם מתייאשים מן הלימוד לגמרי, כי כמה יש שיכולים להכניס ראשם בעיון התורה כראוי? הלא זה מיעוט שבמיעוט, ובפרט היום שהנסיונות והבלבולים מתגברים מאד מבחוץ, מי הוא זה שיכול להתגבר על הכל ולהכניס עצמו בעיון התורה, אבל מחמת שחינכו אותו שאין חשיבות לתורה רק בדרך זו, לכן אינו מתחיל ללמוד כלל.

אבל אם היו מחנכים אותו שכל מילה של תורה חשובה ויקרה מאד, אפילו בבקיאות, והיו מגלים לו דברי חכמינו הקדושים (חולין י"ט), לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר (לעולם יגרוס אדם, ואף על פי ששוכח, ואף על פי שאינו יודע מה שאומר), וכן היו מגלים לו מאמר חכמינו הקדושים (ירושלמי פאה ד), אפילו כל העולם כולו אינו שווה לדבר אחד של תורה, על ידי זה היה נכנס בו חשק התורה, והיה מתחיל להבין שאין התורה כהר גדול וכעול קשה כמו שחשב בתחילה, רק כל דיבור ודיבור של התורה יקר מכל הון, ועל ידי זה היה גורס עוד דיבור ועוד דיבור, עד שהיה נכנס בו חשק התורה באמת, וגם היה נפתח מוחו באור התורה, והיה זוכה לטעום טעם תורה שלא שיער ותיאר בדעתו כלל.

 

חנוך לנער

ועל כן העיקר לספר לבני הנעורים הרבה סיפורים מצדיקים שהיה להם חשק התורה, וכן לעורר אותם להסתכל ולהתבונן בהתנהגות הצדיקים שיש להם חשק התורה, כי על ידי זה גם בהם יכנס חשק התורה, ויזכו לטעום טעם התורה באמת.

וזכורני בהיותי ילד קטן, והייתי גר אז בירושלים עיה"ק, פעם אחת בלילה, נכנס בי חשק לטייל באחד מרחובות ירושלים סמוך לבתי נייטין שבמאה שערים, ופתאום ראיתי את הגאון הקדוש רבי זעליג ראובן בענגיס זי"ע, בעל מחבר ספר "לפלגות ראובן", שהיה אז הגאב"ד של העדה החרדית, יוצא מביתו עם נר בידו, ונכנס לאיזה בית המדרש קטן במאה שערים, ויושב בתוך בית המדרש, שהיה ריק מבני אדם, ופותח גמרא, ומתחיל ללמוד בחשק והתמדה נפלאה מאד מאד, שאי אפשר לתאר כלל.

מראה זה נכנס מאד בלבי, ועד היום חקוקה הצורה הקדושה הזאת בדעתי, איך יהודי זקן וצדיק יושב ולומד בהתמדה נפלאה לבד בבית המדרש, וזה מעורר אותי מאד להתמדת וחשק התורה. לנצל כל רגע ועוצם התמדת הגאון הקדוש רבי זעליג ראובן בענגיס זי"ע הייתה להפליא, והיה מסיים את כל הש"ס פעם אחר פעם, אבל לא היה נוהג לעשות סעודה בכל פעם שסיים הש"ס, רק עשה סיום, ותיכף ומיד התחיל עוד הפעם, אבל פעם באיזה יום קרא למכריו ומקורביו, ועשה סעודה, וכששאלו אותו על זה, ענה ואמר להם שזה סיום "פעם המאה", ולכבוד שמחה זאת נתעורר לעשות סעודה.

והנה אירע דבר פלא, כעבור זמן קצר קרא להם שוב ועשה סעודה לסיום הש"ס, כי ידעו מקורביו שלא היה נוהג לעשות סעודה בכל פעם, וגם לא נראה להם שבזמן קצר כזה עשה עוד סיום, וכששאלו אותו על זה, ענה ואמר להם, דעו שהסיום הזה הוא סיום מיוחד במינו, כי הרי הוא אב בית דין של העדה החרדית שבירושלים, והרי הוא חייב ללכת פעמים רבות לסידורי חופה וקידושין, וכן לסנדקאות בבריתות מילה, ולפעמים צריך להמתין זמן רב עד שבעלי השמחה מוכנים, וכן זמני ההסעה לשם וחזרה, ובכל הזמנים האלו עשה לעצמו שיעור מיוחד בש"ס, כדי לנצל את הדקות הפנויות והיקרות לסדר מיוחד בלימוד הש"ס, וכשסיים את כל הש"ס בהמתנות אלו, היה חשוב הדבר בעיניו מאד, וחגגו בעסק גדול, הרי רואים מה נקרא חשק ואהבת התורה, ואיך מי שיש לו חשק התורה, אי אפשר לו להיפרד מהתורה כלל.

תגובות

No comments found.
125
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"ב שבט ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.