סוכה בצין רבינו הקדוש באומן // צילום: אומן שלום

אגרת לסוכות // מאמר לחג הסוכות על פי תורת רבי נחמן מברסלב

לשנה טובה תכתב ותחתם לאלתר לחיים טובים ולשלום "בספרן של צדיקים אמיתיים"!!! כך איחלנו אחד לשני בלילה הראשון של ראש השנה. מה משמעות של איחול זה?

אחי היקר,

לשנה טובה תכתב ותחתם לאלתר לחיים טובים ולשלום "בספרן של צדיקים אמיתיים"!!! כך איחלנו אחד לשני בלילה הראשון של ראש השנה.

מה משמעות של איחול זה? מבאר לנו מורינו רבי נתן ז"ל (הל' סוכה ו'): שאנו מברכים אחד את השני שנזכה להתחיל להכנס לספרי הצדיקים. כי על זה התפללנו בימים הנוראים, שנזכה לחיים טובים. ומהם החיים הטובים, הספרים של הצדיקים. כי כל אחד מישראל בשורש נשמתו קשור לתורה של הצדיקים, וכאשר הוא מתפלל לזכות לחיים, הכוונה היא שיזכה להתחבר לשורשו, והיינו שיזכה להתחבר לתורה של הצדיקים.

כעת, אחר שהתפללנו להכנס לספרן של צדיקים אמיתיים, בראש השנה ויום הכיפורים, השי"ת שולח לנו מתנה נפלאה ומיוחדת – שבעה רועי עם ישראל באים אלינו הביתה – אברהם יצחק יעקב משה אהרן יוסף ודוד. קח לדוגמה, כאשר צדיק גדול בא לעיר, כל עשירי ונגידי הקהילה רבים ביניהם מי יהיה לו הזכות לארחו בביתו, ושאר העם כלל לא נכנסים לויכוח, הם יודעים שאין להם סיכוי לארח.

בסוכות השי"ת אומר לשבעה הצדיקים המופלאים תלכו ותבקרו בבית כל אחד ואחד יהיה מי שיהיה… למה? למה הם באים? לאיזה צורך? הם באים לברך אותנו ולהשפיע לנו שפע! איזה שפע? שפע של תורת הצדיקים, הם באים לברך אותנו שנזכה לקבל קצת דעת והשגה בדברי הצדיקים. על שם זה הם נקראים 'רועי ישראל', כי הם רועים אותנו ברוב רחמנותם, שנזכה להשיג את ה'.

אז בוא ונצל את ההזדמנות, תבקש מהם, תזעק מעומק הלב: "עולו אושפיזין" – כנסו פנימה, תעזרו לי, תסייעו בעדי להכנס לאור שלכם – לגילוי אלקות שאתם מגלים בעולם, לעצות המעשיות איך להתקרב לה' בכל מצב!!!!

בזמן שהנך אומר את הנוסח של ההזמנה, תוסיף כמה מילים להשי"ת, שיעזור לך בזכות אלו הצדיקים שתזכה להבין ולהשיג 'למעשה' עוד תורה בליקוטי מוהר"ן, עוד שיחה בשיחות הר"ן, עוד הלכה בליקוטי הלכות… אבל הכל מתחיל מאמונה שבוודאי נעשים בסוכתך דברים גדולים ונוראים.

רבי נחמן מברסלב לימד אותנו שאיש הישראלי צריך להסתכל בשכל של כל דבר, איך להתקרב להשי"ת על ידי אותו הדבר (ליקו"מ סי' א'). ולכן ההתחלה הוא שתאמין באמונה חזקה שיש בכל דבר בעולם אור גדול מאוד שיכול לקרב אותך להשם יתברך, אף אם בחיצוניותו אינו נראה כך. וכשאומרים להאמין בזה, אין הכוונה רק שתסכים בהסכמה עקרונית לענין, אלא העיקר הוא שתעורר עצמך לזכור ולחשוב מזה כמה שיותר.

ולכן הפעולה הראשונה בהכנה למצוה הוא להאמין ולזכור שהמצווה הפשוטה לכאורה של הקרשים והסכך אינו דבר של מה בכך, כי באמת מונח בזה קדושה גדולה, אשר אם רק תחשוב מזה תוכל להדבק בהתקרבות חדשה בהשי"ת.

ואחר שתתחזק בזה, אז יפתח לך גם הבנה בכל הספרים המבארים עניני הסוכה והארבעה מינים והאושפיזין וכו', כי אז תבין שאין אלו ווארטים ורמזים, אלא הוא ממש האמת כפשוטו מה שנעשה בסוכה שלך, וכאשר תבין שמה שכתוב בספרים זה מציאות אמיתית, אז גם ממילא תוכל להתעורר להתפלל ולהתבודד ולבקש מהשי"ת שתזכה להדבק לאותם ענינים שלמדת בספרים, מאחר שאתה יודע שזה נעשה עכשו בסוכתך שהנך יושב בה, עם כל הבלבולים והקטנות שסביבך.

ולדוגמא: מובא מהאריז"ל ששיעור סוכה המועטת הוא שני דפנות של שבעה טפחים ועוד דופן אחד של טפח אחד, והוא כדוגמת צורת חיבוק של יד ימין, שני פרקי הזרוע והכף יד, והוא גילוי האהבה של השי"ת אלינו וכו', ובליקו"מ מתגלה באריכות ענין זה (ליקו"מ' סי' מ"ח). והנה ענין זה יכול להיות רמז או ווארט נאה לסוכות. אך אם תשכיל להיות חזק באמונה ולילך עם הכלל הזה שיש בכל דבר ודבר שכל קדוש שיכול לקרב אותך להשי"ת, להאיר עליך אור מגדול בכל הדרכים החשוכים שבעולם, הרי שהגילוי הזה שלמדת הוא הוא עצמותו של הסוכה,

וכאשר הנך נכנס לסוכה תעורר את עצמך לחשוב מזה, שאין אלו סתם עצים וקרשים, סדינים וקישוטים, אלא זה כביכול יד ימינו של השי"ת שיורד לחבק אותך ולקרב אותך לאחר שזכית לראש השנה ויום כיפור. הנה הנה השי"ת בא לאסוף ולקבץ כל נדחי ישראל אליו להסתופף בצל כנפיו. ו א ף שלכאורה אין רואים זאת בגשמיות, בכל זאת תתחזק לחשוב מחשבות אלו ותאמין בזה באמת, וכך תוכל לקבל אור נפלא בחג.

וזהו רק דוגמא בעלמא, איך ללמוד ספרי הצדיקים בענייני סוכה ולילך ולחשוב בזה למעשה. והאמת שגם בפשטות מצוות סוכה מובא בתורה "למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים" ומובא בגמרא שצריך שיהיו העיניים שולטות וצופות על הסכך כדי להזכר בענני הכבוד. ואם כן יש לישב בסוכה ולהסתכל על הסכך הקדוש ולהאמין בזה שאלו הם הענני הכבוד וכו' וכו', ודבר זה יכול לעורר מאוד את הלב לאהבה את השם הנכבד והנורא.

ואסיים באיחול שתזכה באמת לחג שמח באמת מתוך התחדשות בדביקות בכל השבעה רועים.

 

א פריילעכ'ן יום טוב.

תגובות

No comments found.
307
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"ח אדר ב' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.