לראשונה תתקיים הילולא לכבוד נשמת רבי נתן ב"ר יהודה מטבריה זצ"ל

לראשונה: לאחר עשרות שנים תתקיים הילולא ברוב עם בציונו של רבי נתן ב"ר יהודה מטבריה זצ"ל בעל קונטרס הצירופים מגדולי תלמידי מוהרנ"ת זיע"א לרגל היארצייט שחל הערב כ"ו אדר

מצבתו של רבי נתן זצ"ל בטבריה // צילום: באדיבות המצלם

לראשונה, לאחר עשרות שנים תתקיים הילולא ברוב עם בציונו של רבי נתן ב"ר יהודה מטבריה זצ"ל בעל קונטרס הצירופים מתלמידיו המובהקים של מוהרנ"ת זיע"א לרגל היארצייט שחל הערב כ"ו אדר.

רבי נתן ב"ר יהודה זצ"ל זכה עוד בימי נעוריו להסתופף בצל מוהרנ"ת זיע"א וסייע בהדפסת הספר הקדוש 'ליקוטי תפילות' בדפוס אשר היה בבית מוהרנ"ת, היה רגיל להיכנס לביתו של מוהרנ"ת בכל יום, מוהרנ"ת חיבב וקירב אותו מאוד כפי שהעיד על עצמו באחד ממכתביו "אני הייתי משרת ועומד אצל מוהרנ"ת וקיבלתי מאיתו הלכה למעשה".

רבי נתן היה נוכח בעת ההסתלקות של מוהרנ"ת זיע"א, ועמד על כך שמוהרנ"ת יקבר דווקא בכניסה לבית הקברות בעיירת ברסלב בטענה שמוהרנ"ת אמר סמוך לפטירתו: "שאם יעבירו מת ליד קברו יהיה למת טובה מזה".

שלהבת האמונה והדבקות ברבינו הקדוש שספג במחיצת מוהרנ"ת, הלכה ויקדה ברבי נתן כל ימי חייו, והבעירה את סובביו, באחד ממכתביו כותב: "כך שמעתי מאדמו"ר מורנו הרב נתן זצ"ל קודם הסתלקותו הקדוש והטהור, וכך אמר בלשונו הקדוש: 'ברוך ה' יש לנו עתה שלושה הלכות מבוררות: על ראש השנה צריכין לנסוע, ושולחן ערוך צריכין ללמוד, והתבודדות צריכין בכל יום' ", (נתיב צדיק מ"א).

במכתב נוסף שכתב מתוארת ההשתוקקות והדבקות שיקדה בו: "מה אומר לך אחי, אני לומד עתה ב'ליקוטי הלכות', היה בדעתי כמה פעמים לרוץ בשווקים וברחובות ולצעוק בקול גדול: 'הנהיה כדבר הזה, היש כזה בעולם, צדיק כזה, שהיה לו תלמיד כזה, אשר יכול לפטור כל העולם מן הדין, אם יטו אוזניהם לדבריו הקדושים בתמימות ובפשיטות' "(נתיב צדיק ט"ו).

כתב מכתבים רבים לאנשי שלומינו שהתגוררו באותה תקופה בעיר הקודש צפת, בכדי לחזקם ולעוררם בדרכי רבינו הקדוש, במשך שנות התגוררותו בארץ ישראל נסע כמה פעמים במסירות נפש לאומן, והסתופף עם אנשי שלומינו בקיבוץ הקדוש בראש השנה אצל רבינו באומן.

אביו של רבי נתן היה ר' יהודה המכונה יהודה לייבלי ראובנ'ס, היה מגדולי תלמידי רבי נתן מברסלב זיע"א בזמנים הכי קשים (בשנים תקצ"ה – תקצ"ט) בתקופת המחלוקת האכזרית, זכה להיות בין הבודדים שתמכו בר' נתן בגלוי על אף הסכנה הטמונה בכך.

רבי נתן ב"ר יהודה מטבריה מספר על אביו במכתביו שהיה מגיע אליו בחלום אחרי פטירתו.

בכ"ו אדר שנת תרמ"ד הסתלק רבי נתן ב"ר יהודה לבית עולמו כשהוא בן שבעים, ונטמן בעיה"ק טבריה סמוך לתלמידי הבעל שם טוב, לפני מספר שנים התגלה מקום קבורתו המדוייק ומצבתו שופצה מחדש על ידי ארגון 'אוהלי צדיקים'.

כאמור, לראשונה תתקיים עלייה המונית לקברו ביום ההילולא – מחר יום שלישי כ"ו אדר תשע"ח (13/3/18 למינינם). בשעה 14:00 יתקיים מעמד אמירת "תיקון הכללי" ברוב עם ותפילה על כלל ישראל.

זכות גדולה לכל אחד מאתנו להצטרף ולבוא ובוודאי התלמיד הגדול יהיה למליץ יושר בעדינו.

 

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"ט אדר ב' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.