מאמר על הפרשה פרשת מקץ – האור(ח) המסתורי

האור(ח) המסתורי!
“וזה אנו צריכין לכוון בהדלקת נר חנוכה, שנזכה על ידי קדושת מצוה זאת להמשיך עלינו אור הצדיק. ועל ידי זה נזכה לחפשו ולבקשו, עד שנמצא אותו”

חג החנוכה | ציור ואיור: "ארט חזין"

האור(ח) המסתורי

בשנת תקס”ט, בליל ראשון של חנוכה, אחרי הדלקת הנרות, פתח רבינו בסיפור (חיי מוהר”ן, סיפורים חדשים, ה) שעל פניו נראה מוזר מאד, אך כל מי ששמע אותה הבין לבסוף כי זה הסיפור שקורה לו עצמו בדרכו אל על: “אורח נכנס לבעל הבית, ושאל לבעל הבית: ‘מאין פרנסתך?’ והשיב לו: ‘אין לי פרנסה קבועה בביתי, רק מחייתי מן העולם’. ושאל לו: ‘מה אתה לומד?’ והשיב לו. והיו משיחים יחד, עד שנכנסו בתוך שיחת דברים היוצאים מן הלב. והתחיל הבעל הבית להשתוקק ולהתגעגע מאד: איך משיגים ומגיעים לאיזה דְבַר מעלה שבקדושה. אמר לו האורח: ‘אני אלמד עמך’ “.

אור החנוכה, אור ח’ (= אורח) הוא אותו אורח מסתורי, שאינו מתגלה רק לאלו שמחפשים אותו בנרות… “וזה אנו צריכין לכוון בהדלקת נר חנוכה, שנזכה על ידי קדושת מצוה זאת להמשיך עלינו אור הצדיק. ועל ידי זה נזכה לחפשו ולבקשו, עד שנמצא אותו” (ליקוטי הלכות, כבוד רבו ותלמיד חכם ג, י). בחנוכה, הצדיק אינו הצדיק שנגיע אליו; הוא יורד אלינו ובא לביקור ‘למטה מעשרה טפחים’. שכן, “מתתיהו ובניו שהיו צדיקים נוראים, בגודל כוחם, הכניעו והפילו את מלכות יון הרשעה, שהוא בחינת פגם אמונת חכמים, והמשיכו בחינת תיקון אמונת חכמים… דהיינו, שתיקנו לנו לדורות, שאפילו בתוקף הגלות המר הזה, שאנו בחלישות גדול מאד, נוכל להמשיך עלינו אור הצדיק למקומנו על ידי הדלקת נר חנוכה” (ליקוטי הלכות, שבת ו, כא).

אך כשהאורח הזה מגיע, צריכים גם להתלוות אליו. וכשבעל הבית שואל אותו: “כמה אני צריך ללוות אתכם?” הוא עונה: “עד אחר הפתח”. “והתחיל לחשוב: ‘איך אצא עמו? כי כעת אני עמו בין הבריות, ואם אצא עמו לבדו – מי יודע מי הוא’. ושאל לו. ואמר לו: ‘יש לי פחד לצאת עמכם’ “

ההרגשה הזאת מוכרת לכולנו. הצדיק בא ומעורר את הלב בהשתוקקות גדולה, אך כשהוא מבקש שימשיכו להתלוות אליו עד מחוץ לבית; לצאת מההרגלים הקבועים וללכת אחריו – גם כשיש צורך לוותר בעבור כך על החברה ולא להיות ‘בין הבריות’ – מתעורר הפחד…

“וכידוע שיחה זאת אצלנו, שלפעמים כשנפקח עינו של אחד ורואה נפלאות אמיתת האמת של הצדיקים האמתיים, הוא ממתין עדיין עד שישובו כל העולם אל האמת ויתקרבו כולם אליהם – ואז לא יהיה לו שום פחיתות כבוד כשירצה להתקרב, ואז דייקא יתקרב הוא גם כן. ובאמת לא כך היא המידה, כי אדרבא, זהו עיקר הניסיון שלו, שיתקרב דייקא בעת שהאמת נשלך ארצה ויראי חטא נמאסים, כמו עכשיו בעוונותינו הרבים… אך דרך הרחוקים מהאמת, מחמת התגברות הבלי עולם הזה וטרדותיו ותאוותיו, שאפילו כשמתנוצץ להם האמת, קשה להם להתקרב, מחמת שרואים שעדיין שאר החשובים אינם מתקרבים – על כן הם יראים להתקרב, שלא יהיה להם פחיתות כבוד” (ליקוטי הלכות, שבת ו, יב). אולם בסופו של דבר, גם הם מתגברים על הפחד ועל הלחץ החברתי – “ויצא עמו מן הפתח, ואזי תיכף חטף אותו והתחיל לפרוח עמו”.

“בתוך כך הסתכל, והנה הוא בביתו. ולא היה מאמין בעצמו שהוא בביתו. אך הסתכל והנה הוא מדבר עם בני אדם, ואוכל ושותה כדרך העולם. בתוך כך חזר והסתכל, והנה הוא פורח כבתחילה. חזר והסתכל, והנה הוא בביתו. חזר והסתכל והנה הוא פורח. וכן היה מתנהג זמן רב”.

זאת היא אחת החידות הסתומות ביותר לכל מי שמתקרב לרבינו; הוא נוסע לציונו הקדוש, עוסק בספריו, הולך בדרכיו. כך שמצד אחד, הצדיק פורח ומתעופף איתו גבוה, אף נותן לו מתנות נפלאות ומוליך אותו בדרכים ששייכות לגדולי מעלה (“הפחוּת שבאנשיי – אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול מאד” חיי מוהר”ן, שיד); ומצד שני ההרגשה שלו היא הפוכה: “והנה הוא בביתו… והנה הוא מדבר עם בני אדם ואוכל ושותה כדרך העולם” – עדיין הוא שקוע בתאוות העולם הזה.

אך גם חידה זו פותר האורח, ומסביר: “בשעה שנתרצית לילך עמי ללוות אותי מן הפתח, אז לקחתי ממך הנשמה ונתתי לה לבוש מן הגן עדן התחתון, וה’נפש רוח’ נשאר אצלך. ועל כן, כשאתה מדבק מחשבתך לשם – אתה שם, ואתה ממשיך הארה ממנו אליך; וכשאתה חוזר לכאן – אתה כאן”. תלוי היכן מחשבתו של האדם, כשהוא רוצה להיות שם למעלה, מה שנשאר לו לעשות, זה רק לדבק את מחשבתו לשם. “כי הוא זכות גדול להאדם, כשזוכה שיהיו מחשבותיו משוטטות בדברי רבנו זכרונו לברכה, הקדוש והנורא מאד, אשר אין ערוך אליו” (חיי מוהר”ן, פג).

טיזר: “וזה אנו צריכין לכוון בהדלקת נר חנוכה, שנזכה על ידי קדושת מצוה זאת להמשיך עלינו אור הצדיק. ועל ידי זה נזכה לחפשו ולבקשו, עד שנמצא אותו”.

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
ט' אייר ה'תשע"ח
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.