תלמידי כתה ד’ מתלמוד תורה ברסלב “אהבת משה” ירושלים במסיבת סיום

חזו…חזו… בני חביבי… • תלמידי כתה ד’ מתלמוד תורה ברסלב “אהבת משה” ירושלים סיימו את משניות “בבא בתרא” ואת פרי עמלם קצרו במבחן אצל הרה”ג רבי משה ברנדסדופר שליט”א רב ומו”ץ בעיה”ק ירושלים ת”ו

במבחן אצל הרה"ג ר' משה ברנסדורפר שליט"א | צילום: אהבת משה

חזו…חזו… בני חביבי… מבחן על משניות “בבא-בתרא” אצל הרה”ג רבי משה ברנדסדופר שליט”א ומסיבת הסיום בת”ת ברסלב “אהבת-משה”

אשריכם, אשריכם תלמידי חכמים… ניגון זה ליווה את מהלך מסיבת הסיום לתלמידי כיתה ד’ בת”ת “אהבת-משה” שזכו לסיים משניות “בבא-בתרא” וחומש “במדבר”, ניגון שמבטא את הגדלות בתורה שתלמידים קטנים יכולים להגיע.

אך בל נקדים את המאוחר: “יגעת ומצאת תאמין”, אומרים חכמינו, השקעה רבה ומאומצת השקיעו התלמידים בהבנה טובה ובגירסא בעל-פה בלימוד. ואת פרי עמלם קצרו במבחן אצל הרה”ג רבי משה ברנדסדופר שליט”א רב ומו”ץ בעיה”ק ירושלים ת”ו שנבחנו אצלו ב”בית הוראה” על כל משניות “בבא – בתרא” בסברא ישרה ובגירסא תוך שהוא בוחן אותם היטב – גם בדברים שאינם כתובים מפורש במשנה.

ההורים החשובים עם בניהם התלמידים היקרים הוזמנו ל”מסיבת-סיום” מיוחדת סביב שולחנות ערוכים בהיכל בית הכנסת החדש של הת”ת.

המשגיח הרב אהרן אליעזר קניג שליט”א פתח והנחה את הערב בטוב טעם, וקיבל בברכת ברוכים הבאים את הקהל החשוב, תוך כדי שהוא מדגיש את זכויותיהם של התלמידים שזכו להגיע עד הלום, אשריכם תלמידים יקרים שזכיתם לאוצר גדול בלימודכם והשקעתכם כל השנה. מקרוב, סיים המשגיח את דבריו, אני יכול להעיד שאכן התקיים בכיתה זו: “יגעת ומצאת תאמין”.

המלמד המסור הרב שלמה זלמן גרומן שליט”א החל את דבריו בברכת: “שהחיינו”… על חליפה חדשה שקנה במיוחד לכבוד מסיבת הסיום, בדבריו המרגשים שיבח את השקעתם של התלמידים בהתמדתם בלימודם ע”פ מאמר חז”ל: “הלומד ואינו חוזר כזורע ואינו קוצר”. כן סיפר עובדה מענינת מגאב”ד העדה החרדית הרה”ג רבי יצחק טוביה וויס שליט”א שסיפר בהזדמנות שאחד החיזוקים המרכזיים בהשקעתו בלימוד התורה הייתה בשיחה ששמע מרבו שעם ישראל צריכים גדולי ישראל בדור הבא, ואם תשקיעו – אתם תזכו לכך. גם אתם ילדים יקרים: עם ישראל צריכים לכם, הוכחתם שאתם יכולים להיות הגדולים, המשפיעים של חסידי ברסלב של הדור הבא…

בהדרת כבוד קיבלו הקהל את הופעתו של הרה”ג ר’ משה ברנסדורפר שליט”א שבא במיוחד להביע את הערכתו מה”תלמידי החכמים הצעירים” כלשונו, בהמשך דבריו ציטט דברי חז”ל בגודל מעלת לימודם של תשב”ר ובייחוד במילי דנזיקין המחכימים. בדרשתו סיפר שהיה מרגליה בפומא דאביו: הרה”ג רבי מאיר ברנסדורפר זצ”ל שראה הרבה בעלי כישרונות שלא הצליחו בלימודם, אך מתמידים שלא הצליחו – לא ראה. כן עורר את התלמידים על הערכתם ותודתם שצריכים להביע כלפי רבני המוסדות והוריהם שמשקיעים כל כוחם ומסירותם בהצלחתם ובהתעלותם.

התרגשות גדולה שררה בקהל כאשר אחד מהתלמידים עלה על הבמה ובקול רווי דמעות הביע דברי ברכה והזכות של מסיבת סיום בדרכו של האמורא “אביי” שהיה עושה יום זה “יומא טובא לרבנן”. בסיום דבריו הזכיר את שיחתו של רבינו הק’ ‘שהאדם צריך להאמין בעצמו’ וזאת ראינו כשזכינו ללמוד ולסיים אחת מהמסכתות הקשות והמרכזיות, גם כאשר בתחילה זה היה נראה לנו כה קשה, אך ב”ה הצלחנו וגם נבחנו אצל מורה הוראה בסברא ובגירסא.

יו”ר המוסדות הרה”ח ר’ ניסים כלפא שליט”א פתח בנאומו בסיפורו של דמא בן נתינה, המובא בחז”ל על מסירות נפשו במצות: “כיבוד אב” שלא רצה להעירו, ולימים קיבל את שכרו כשנולדה לו פרה אדומה והתעשר בכך שהחכמים קנו אותה בהון רב. לכאורה יש לדייק, למה נתן לו דווקא מתנה זו – האם חסר דרכים לה’ להעשירו ? אולם תירץ ע”פ המובא בספרים הק’, שהיה קיטרוג בשמים שהגוי שאינו מצווה ועושה מקיים כיבוד אב במסירות נפש, ואולם כלל ישראל שמצווים ועושים לא מקפידים כ”כ במצוה זו, לכך התעשר דווקא ע”י פרה אדומה – להראות שעם ישראל מוכנים לקיים מצוות גם ללא טעם וריח – לא רק מצוה של הגיון. כן הקשה בהקשר לכך, למה השכר של מצות “כיבוד אב ואם” הוא “אריכות ימים” -– ולא “כבוד”, שהוא כנגד: “כבד את אביך ואמך”, אולם תירץ ע”פ הכתוב: “מפני שיבה תקום” ואם האדם יזכה לאריכות ימים, הוא כבר גם יזכה ל”כבוד” כי הרי כשיגיע לגיל “שיבה” יקויים בו פסוק זה”, ויכבדוהו. בדברים אלו חיזק את התלמידים בגודל מעלת מצות “כיבוד אב ואם”. בסיום דבריו הביע את הערכתו לצוות המלמדים והרבנים בתלמוד תורה המשקיעים ללא הרף במסירות ובנאמנות בתלמידים היקרים שיצמחו ויגדלו בתורה ובמעשים טובים.

בין שיחה לשיחה שרו התלמידים במקהלה מיוחדת שירים המעוררים על חשיבות עמל ולימוד התורה: “ואהבתך אל תסיר ממנו”.. “חזו בני חביבי”… ועוד ניגוני רגש והתעוררות.

הרה”ח ר’ יהודה צבי שפירא שליט”א ר”מ המוסדות בירך את התלמידים בהתרגשות רבה על שזכו להגיע עד הלום לסיים מסכת ב”בבא בתרא” ו”חומש במדבר”. בשיחתו הבהיר את הזכות של השותפות שיש לכל תלמיד ותלמיד כביכול עם הקב”ה בבריאת העולם ובהנהגתו, וכדברי הפסוק: “אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי” (ירמיה לג, כב); “אתם, תלמידים יקרים שותפים למעשה בראשית, ושותפים לכל ההשפעות והחסדים הנגרמים בזכות לימוד התורה” – הכריז בהתרגשות. כן קישר בדבריו – שהסיום נערך בר”ח תמוז ע”פ דברי רביה”ק (תורה רי”ז) ש”תמוז” ר”ת “זכרו תורת משה”. וזמן מתן תורתינו” וממה שחסר אות ו’ מרמז על שכחה כהמשך דברי רבינו. אך אתם תלמידים יקרים התגברתם על השכחה בשינון וחזרה שוב ושוב…

רגעים מרגשים היו כאשר התלמידים, יחד עם הוריהם והרבנים השתלבו בריקוד של דביקות והתעוררות, בלחן המבוסס ע”פ דברי רבינו: “ואפילו בהסתרה שבתוך הסתרה בוודאי גם שם נמצא השי”ת…” שירה שרוממה את הקהל טפח מעל גבי הקרקע.

לקראת סיום ערב מרומם זה, כאשר פצחו יחד בריקוד נלהב: “אשריכם…אשריכם… תלמידי חכמים”, קיבל ניגון זה את משמעותו הפנימית, משמעות של מציאות אמיתית, מציאות של נחת דקדושה, נחת של תורה וחסידות.

 

 

 

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"ב סיון ה'תשע"ח
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.