שומו שמים!!! ה”י לאן הדרדרנו, מה שאמרו חז”ל ייתי ולא אחמיניה

שומו שמים!!! ה”י לאן הדרדרנו, מה שאמרו חז”ל ייתי ולא אחמיניה זה על הזלזול הנורא במקום קודש הקודשים ועוד לתת גיבוי וגושפנקא תחת מטריית עבודת ה’ • זהו לשון המחאה שהפיצו ברשימת תפוצה של חסידי ברסלב קומץ יהודים הנמנים בשורותיה המזדעקים וכואבים את תיעוד חג הפורים באומן שהתפרסם כאן באתר ‘אומן שלום’ ודורשים להסיר את הכתבה • תגובתנו כדלהלן…

התמונה טושטשה עקב הפגיעה ברגשות הציבור | צילום: חדשות 24

“בושה וחרפה!!! אנו פונים לכלל אנ”ש: מי שיכול להשפיע על האתר ‘אומן שלום’ שיורידו את הכתבה המטונפת הזו. ה”י לאן הדרדרנו, מה שאמרו חז”ל ייתי ולא יחמיניה זה על הזלזול הנורא במקום קודש הקודשים, ועוד לתת גיבוי וגושפנקא תחת מטריית עבודת ה’ אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה, וגם מוחים אנו על המציאות הקיימת לדאבוננו בציוה”ק”.

זהו לשון המחאה שהפיצו קומץ יהודים הנמנים על שורותיה של רשימת תפוצת חסידי ברסלב, המזדעקים וכואבים את תיעוד חג הפורים באומן שהתפרסם כאן באתר ‘אומן שלום’.

במערכת אתר ‘אומן שלום’ רעדה היום תיבת המייל בתגובות נזעמות שנשלחו במחאה נגדנו, בטענה כביכול, כי אתר ‘אומן שלום’ נותן במה למזלזלים ולמחללים את כבוד רבינו. אחד הכותבים כותב כך: ​“פרסמתם כתבה מאד מבזה ומשפילה את קדושת הציון הק’ ה”י נא להסיר את זה מהאתר שלכם לכבודכם ולכבוד הצדיק לינק של הכתבה מצו”ב”​ עד כאן לשון הכותב.

בקשה זאת היא לגיטימית לחלוטין, אנו מקבלים כמעט מדי יום בקשות להסיר כתבות שלא נוחות להשקפתם של המבקשים. כידוע, בברסלב קיים מגוון רחב הכולל סוגים מסוגים שונים של יהודים הנמנים בין חסידי ברסלב ומתנגדים לחצרות שונות בתוך החסידות עצמה. אתר ‘אומן שלום’ נועד לתת במה לכלל חסידי ברסלב ההולכים ומכבדים את דרכו של רבי נחמן מברסלב זיע”א ואינו מתעסק בפוליטיקה פנימית הקיימת בין הגוונים המשתנים.

עד כאן מבחינתנו הכל בסדר…

תגובתנו באה בעקבות מיילים נזעמים מכמה ‘זועקים’ אשר אין להם השגה ומוכנות לקבל את הנעשה בציון רבינו הקדוש ומבחינתם ציון רבינו הוא קודש קודשים השייך להם בלבד… אחד הזועמים כותב לנו במייל כך:

“גם אני מצטרף… חייבים שינוי דרסתי בכל הגישה לפרסם שם הצדיק, דווקא בגלל שיש לכם הכלים לזה, הסטרא אחרא מסובב לכם את הדעת האמיתית. יש במשך הדורות מזמן רבינו הקדוש מאות מכתבי אנ”ש איך בילו בעבודת השם במשך ימי פורים הקדושים. הכתבה הזו בדיוק הפוך… מלאה שטויות, ולפרסם בשם ברסלב? זה ניבול פה וחילול השם! עכשיו נראה את הכוונה שלכם, או להתחרט ולהוריד ולשנות את המהלך שלכם או ח”ו אולי הכוונה שלכם בבחינת ופושעים יכשלו בם, ולהראות לכולם מי הרוב, החסידים אנשי שלומינו או ‘ההיפים’ והמבולבלים ושאפשר לעשות מה שרוצים ה’ ישמרנו. אני מקווה שאני טועה והכוונות הרבה יותר טובות ממה שנראה, כל טוב בשורות טובות” עד כאן לשון הכותב.

ובכן אנו כאן בכדי להגיב…

ראשית, הכתבה שהתפרסמה מימי חג הפורים בציונו הקדוש של רבינו, נכתבה והוצגה באווירה של פורים. בעקבות המחאה, ניסינו להבין את ‘גודל חילול קודש הקודשים’ ולא מצאנו את השוני בהתנהגות השיכורים המקיימים את מצוות היום בציון רבינו לבין בתי הכנסיות האחרים בעולם. לפי הנראה בתמונה, השיכורים מבוסמים ושוכבים על השולחן שהוצמד לציון, בשונה מהמרקדים על השולחנות בבתי הכנסיות, ויותר מזה, ב”ה שבחורים אלו “נתפסו על חם” כשהם מבלים בימי הפורים במקום קדוש זה ולא במקומות אחרים וד”ל.

במקרה או שלא במקרה, היינו בחג הפורים בבית כנסת של אחד מאותם ‘זועקים’ שהפיץ את ה’זעקה הגדולה ומרה’ וראינו אותו ואת חבירו רוקדים בשכרותם ‘על השולחן’ (על המזבח…) בצמוד לארון הקודש. הייתכן שכך ייעשה בבית הכנסת, במקום קדוש כל כך? מדוע כאן לא מזדעקים על חילול הקודש??? אלא מאי – אותו ‘זועק’ – קשור בנימי נפשו בצדיק האמת הקבור באומן, עד כי מרגיש הוא הצורך לזעוק את כאב נפשו על חילול קברו של רבינו דווקא!!!

יש לנו שאלה אליך צדיק — האם כאשר שמעת על חילול קברה של שרה בת רבינו ע”ה, האם אז הזדעקת כל כך? האם כלל היה אכפת לך? התשובה היא כמובן: לא!

באתר ‘אומן שלום’ הנותן במה לחסידי ברסלב, התפרסמה כתבה בעצם יום הפורים, אשר הייתה אמורה לזעזע את חסידי ברסלב בכל העולם. קברה של שרה בת רבינו חולל בפעם השלישית!!! הכתבה התפרסמה לאחר הוונדליזם שהתרחש במקום. אנו מדווחים ויודעים עד כמה המצב שם חמור מאוד, לא רק ששברו וריססו כתובות נאצה על אוהל הקבר… אלא עוד הוסיפו הגויים ברשעותם, השתכרו ועשו את צרכיהם על ציונה של שרה ע”ה ביום הפורים הקדוש (!!!) בזמן שאתה רקדת על השולחן ליד ארון הקודש…

מדוע אותם חסידי ברסלב זועמים שכואב להם מתמונת השיכורים בסמוך לציון הקדוש, לא הזדעקו ושאלו במה אפשר לעזור ולסייע בשיקום ובמניעת הוונדליזם הנעשה בציון בת רבינו בקרימנצ’וג?

הרב ישראל מאיר גבאי ישב עם מנהל אתר ‘אומן שלום’ בכדי לראות כיצד ניתן לסייע בגיוס תרומות לטובת החזקת המקום, בכדי שהוונדליזם לא יחזור על עצמו בעתיד. פרסמנו את הכתבה באתר בכדי שאנ”ש ייוודעו למצב הקשה, יזדעזעו ויועילו לפעול בנידון…

לא שמענו קול זעקה………

ברשימת התפוצה של הזועקים התקבלה הכתבה בתור אייטם חדשותי בלבד.

שומו שמיים!!!! …………… כפי הרשימה שקיבלנו לידינו מהרב ישראל מאיר גבאי המתעסק בהחזקת ושימור קברי צדיקים באוקראינה, אף אחד מחסידי ברסלב הזועקים, לא הטריח עצמו לתרום או לסייע בגיוס תרומות!! התורמים שהגיעו דרך אתר ‘אומן שלום’ הגיעו מתל אביב, מהוד השרון, מחיפה, מארה”ב, מרוסיה, מגרמניה, ולא מעבר לזה. עדיין חסרות תרומות להחזקת המקום. אולי כדאי להתחיל להזדעזע באמת ולהפסיק להיות כפויי טובה לרבינו הקדוש שקבר בתו ע”ה נמצא במצב של בזיון והכחדה…

לגבי עבודת ה’ של חסידי ברסלב בדורות הקודמים בציון רבינו הקדוש באומן, כדאי לזועמים הנכבדים לעיין מעט בספרי ברסלב, ולהכיר את ההיסטוריה בעבודת ה’ של אנשי שלומינו שהתגוררו באומן בדורות הקודמים, עד כמה עבודת ההשתטחות שלהם בציון רבינו הייתה ב’פישוט ידיים ורגלים ממש’, זו הייתה עבודה נפלאה בפני עצמה, ולא רק בפורים. אלא בכל השנה כולה.

לגבי הנעשה בציון כיום בכל ימות השנה, דבר זה כואב וידוע… נשאיר את העבודה לרבינו… הוא כבר דואג ופועל לתיקון נשמותיהם של עם ישראל הבאים אליו אומנה…

אנו נמשיך לתת במה לכלל חסידי ברסלב במטרה להפיץ את אורו של רבינו בעולם, אתר ‘אומן שלום’ מוכיח את עצמו בהפצת תורת רבינו בקרב עשרות אלפי גולשים ומביא יהודים מכל העולם לרופא הגדול באומן, הלא הוא ראש בני ישראל הוא איש חי רבינו נחמן בן שמחה בן פיגא זיע”א.

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י' סיון ה'תשע"ח
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.