"קול קורא" לבעלי החנויות והמלונות באומן לשמור על גדרי הצניעות ולא להעסיק נשים

בימים אלו יוצאת קריאה קדושה "קול קורא" מכל זקני וחשובי אנ"ש שליט"א, לכל בעלי החנויות והמלונות באומן שלא יחזיקו במקומם נשים אשר תשרתנה את הציבור בשום פנים ואופן

אומן ראש השנה // צילום: יוסף חיים גולדשמידט

קריאה אישית לכל אחד מאנ"ש מלב אל לב…

מאת הרה"ח ר' נתן נפתלי בורשטיין שליט"א

 

מה נורא המקום הזה

בעמדנו ימים ספורים קודם נסיעתנו למקום גניזתו, ציונו הק' של אור האורות, רבי נחמן מברסלב זיע"א, לימי אומן ראש השנה הבעל"ט, אנו צריכים להחדיר בשכלינו ובמוחינו את מה שלימדונו חז"ל הק' ש"יעקב אבינו לא מת", רבינו הקדוש חי וקיים, וכמו שאמר בפירוש: "שכשאחד יבוא על קברו ויאמר מזמור תהלים בהתעוררות הלב, יהיה לו תענוג גדול מזה, ועשה תנועות בגופו ובעצמותיו אז, ורמז שיהיה לו חילוץ עצמות אז בקברו כשיאמרו תהלים על קברו" (חיי מוהר"ן קסב).

וידוע הרבה סיפורים מאנ"ש איך שהכינו את עצמם קודם ביאתם להשתטח על הציון הק' באימה ויראה ופחד נורא, ואיך שנזהרו בקדושת הציון,לכבדו ולנהוג בו במורא וכו', עד כדי כך שהרה"ח ר' מאיר לייב בלעכער ז"ל (רבו של רבי אברהם ב"ר נחמן זצ"ל) נהג להכין את עצמו שלשה ימים לפני שהלך להשתטח על קברו של רבי נחמן מברסלב.

וכן היו אנ"ש באים לציון הק' בכל פעם מחדש ממש, כאילו זו הפעם הראשון בחייו. וסיפר הרה"ח ר' בן ציון אפטר ז"ל שפעם הלך יחד עם ר' דוד צבי דאשיאווקע לציון רביז"ל, וכבר היה זקן מופלג, ובדרך הליכתו הזדעזע ר' דוד צבי ואמר בחיל ורעדה: "אתה מבין להיכן אנו הולכים כעת?", ואמר זאת בהתרגשות כזו שאף שכבר היה בציון רביז"ל אלפי פעמים בימי חייו היתה הרגשתו כאילו זה עתה פעם הראשונה שעולה להשתטח על הציון הק'.

וזה צריך להיות השאיפה וההרגשה של כל אחד ואחד מאתנו, שאנו נוסעים לרבי חי, א לעבדיקער רבי, ואז כל הגישה וההכנה יהיה שונה בצורה אחרת לגמרי לגמרי. וכן אנו נוסעים פעם ראשונה ממש כאילו לא היינו שם אף פעם, וזו פעם הראשונה בחיינו שאנו נוסעים לקיים בתמימות ובפשיטות רצונו של רבינו הק' לבוא אליו לימי אומן ראש השנה הק', ואז ההכנה וכל הנסיעה היא ביותר התעוררות ויותר השתוקקות, כי הלא זה פעם ראשונה בחיי שאני הולך לקבל תיקוני לנצח.

 

אשרינו מה טוב חלקנו

רחם על ציון כי היא בית חיינו השיר והשבח לחי העולמים, שבס"ד קמו כמה עסקנים חשובים מאנ"ש הי"ו, למגר את מה שקרה בעיר אומן בשנים האחרונות, שנפרץ גדרי הצניעות באופן מבהיל בכל מיני צ ו ר ו ת שונות ומשונות, אם ע"י בתי הארחה והמלונות באומן שבשעת ובמקום שאוכלים שם יושבים שם בעירבובייא משפחות משפחות גברים ונשים שאינם מכירים אחד את השני, וכן האוכל נחלק וניגשים ע"י מלצריות הן לגברים והן לנשים רח"ל. וכן הרוכלות למיניהם שמוכרות הן בחנויות והן בשוק והן ברחוב, שהוא פירצה חמורה מאוד. ועוד כל מיני תיקונים וכו'. ובס"ד לקחו על עצמם העסקנים הנ"ל למגר תופעה מבישה זאת, וזועקים מעמקי לבם לא עוד… עד כאן…

בימים אלו ייצא קריאה קדושה "קול קורא" מכל זקני וחשובי אנ"ש שליט"א, לכל בעלי החנויות והמלונות באומן שלא יחזיקו במקומם נשים אשר ישרתו את הציבור בשום פנים ואופן. ואם חלילה יהיה מי שיפר זאת, אזי אף אחד לא יכנס לאותו חנות או מלונית להתארח או לקנות שם. ובס"ד ה"קול קורא" עשה התעוררות גדולה עד מאד, וכמה חנויות ובעלי מלונות באומן כבר הבטיחו שיקיימו זאת כדת וכדין, ובס"ד יקבלו תעודה שיהיה מוצג בפתח חנותם או בבית מלונם אשר יאשר את מה שקבלו עליהם לבל ישרתו שם נשים וכו'. וכאן אנו יוצאים בקריאה לכל אנ"ש היקרים הבאים להשתטח על ציונו הק'. אנא! עזרו וסייעו לנו לעמוד על משמרתינו ולסלק את החרפה ממחנינו, לעמוד בחזקה על קיום השלושה תקנות שתקנו אנ"ש שליט"א:

א. לבל ימצא שום אשה שתשרת את הציבור בחנויות ובמלונות באומן.

ב. לא להכנס ולא להתארח במקום שיש שם נשים.

ג. לבל יסתובבו ברחוב שום אשה, גם אלו שגרים באומן, בזמן הקיבוץ הק' בימי אומן ראש השנה.

ואם נעמוד על זה בצורה חזקה ולא נוותר על קוצו של יוד, אזי נראה ברכה והצלחה למעלה מן המשוער בקדושת וטהרת אומן, לא רק בימי ראש השנה הק', אלא כל השנה כולה.

עד הנה עזרונו רחמיך, שבס"ד אנו מקוים משנה זו יהיה שיפורים ניכרים בגדרי הצניעות עד שכל אחד יוכל להרגישו ולראות בעצמו. והכל תלוי בידיו של כל יחיד ויחיד מהציבור, ע"י שנקיים את התקנות הנ"ל. ואם חלילה לא נצליח במאה אחוז, אז גם חמישים אחוז הוא גם הצלחה גדולה עד מאד, ואי"ה בשנה הבעל"ט כבר יהיה מאה אחוז, בזכות רביה"ק זיע"א.

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"ב אדר ב' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.