צפו במעמד כבוד התורה והתגשמות החזון הפלאי בישיבה לצעירים מוהר"ן בני ברק

מעמד כבוד התורה מרומם, נערך בישיבה לצעירים בני עליה מוהר"ן בבני ברק שע"י מוסדות חיי עולם ובו סיום על מסכתות בבא קמא וסוכה בשילוב סיום הש"ס ב' פעמים על ידי אחד מהמיוחדים שבחבורה

מעמד כבוד התורה בישיבה לצעירים בני עליה מוהר"ן בבני ברק // צילום: באדיבות המצלם

מעמד כבוד התורה בישיבה לצעירים מוהר"ן בבני ברק, בשילוב סיום הש"ס ב' פעמים על ידי אחד המיוחד מבחירי מצטייני ומתמידי הישיבה

מעמד כבוד התורה מרומם, נערך בישיבה לצעירים בני עליה מוהר"ן בבני ברק שע"י מוסדות חיי עולם ובו סיום על מסכתות בבא קמא וסוכה שנלמדו בשנת הלימודים הקודמת. במעמד ניתנו תעודות הוקרה ומתנות, לתלמידים המצטיינים שעמלו בלימוד המסכתות, ונבחנו על כל המסכתות בעל – פה בבת אחת דף אחר דף!

וכן חולקו לבחורים המצטיינים הספרים החדשים שזה עתה יצאו לאור אותם חיברו הבחורים בעצמם!!

כזכור בתחילת שנת תשע"ו הקימה הישיבה את מכון "לחדד השכל", כשבמסגרת המכון מעמיקים התלמידים המובחרים בסוגיות עמוקות ע"פ מראי מקומות שנכתבים במיוחד עבורם. לאחר שהתלמידים כותבים את החידושים על הסוגיא, ה'חבורה' עוברת להקלדה ולעימוד, וכל תלמיד מהמצטיינים מוציא לאור ספר משל עצמו, ספר שנושא את שמו. כשהמטרה היא, לחבר את התלמיד גם בהמשך מהלך חייו בעבותות אהבה ללימוד התורה ולהמשיכה וללמדה לאחרים.

חזון פלאי זה היה נראה מופרך מן המציאות, שבחורים עולי ימים בני ארבע עשרה וחמש עשרה יוציאו לאור ספרים משל עצמם, אך האמונה בדברי רבינו הק' שמי שמאמין בחידושי תורה שלו "נעשה מזה ספר" עמדה מעל הכל, והחזון התגשם…[וזה בנוסף לעשרות הבחורים שנבחנו בע"פ בבת אחת על כל מסכתות בבא קמא וסוכה, שנלמדו במהלך השנה].

המעמד התקיים בליל עשרה בטבת, יום הילולת גאון עוזינו מוהרנ"ת זיע"א, בבית המדרש הגדול של מוסדות חיי עולם ברוב פאר והדר, בהשתתפות ראשי ורבני הישיבה, האבות והאמהות, קרובי משפחה, שבאו לכבד ולשמוח עם הבחורים המצטיינים.

קדמה למעמד, שיחת הכנה מפי משפיע הישיבה הרה"ח ר' אברהם יצחק כרמל שליט"א שכל שנה מחדש, מתרגש לראות את פירות ההשקעה בבחורים, ואת הצלחתם ועלייתם בתורה ויראת שמים.

האירוע נפתח על ידי המנהל הרוחני הרה"ח ר' שבתאי גולדשמידט שליט"א, שבירך את ההורים והאורחים שטרחו ובאו מכל קצוות הארץ לשמוח עם בניהם המצטיינים. והדגיש שכל ההצלחה והדירבון של התלמידים הוא, כשהם רואים עד כמה לימודם והצלחתם חשובה להוריהם.

הרב גולדשמידט הזמין את המשפיע החשוב הרה"ח ר' דוד קרליבך שליט"א שנשא דברים לרגל הילולת מוהרנ"ת זיע"א, ועל מעלת החינוך בישיבה בה מחנכים את התלמידים בדרך המסורה לנו איש מפי איש עד מוהרנ"ת, שגילה לנו את דעתו ותורתו של רביה"ק, ללא שיבושים וסילופים הקיימים בשולי המחנה, ובירך את התלמידים שיזכו לגדול ולפאר את ה"מזרח" של חסידות ברסלב בדור הבא, בתורה ועבודת הבורא.

לאחר מכן נשא דברי חיזוק וברכה לרגל המעמד, ראש הישיבה הרה"ג רבי אריאל אלכורת שליט"א, והזמין את מצטייני הבחורים, ארבעים במספר (!) להגיע אחד אחד אל שולחן הכבוד על מנת לקבל את הספרים והתעודות שלהם זכו בעמל ויגיעה רבה, ולהתברך מפי ראשי ורבני הישיבה.

ואכן כשצלילי התזמורת מנעימים את האוירה, עלו המצטיינים זה אחר זה בהתרגשות רבה אל בימת הכבוד, לקבל את הספרים עליהם הם עמלו, ואותם הם כתבו, שזה עתה יצאו ממכבש הדפוס עשרה ספרים חדשים!

את משא הערב השמיע נשיא הישיבה וראש המוסדות הגה"ח רבי עוזיהו אלכורת שליט"א, כשהוא מרחיב מעניין הילולת מוהרנ"ת והזכות הגדולה לראות את הבחורים הולכים לאורו, עולים ומתעלים, משקיעים כוחות בתפילה ובלימוד התורה מתוך קדושה ויראת שמים, והביא את דברי רבינו הק' אשר חידושי תורה יכולים לתקן את כל העבר, והצהיר שבחורים צעירים אלו שזכו ללמוד ולהבחן על כל המסכתות שנלמדו בישיבה, ולחבר ספרים שלמים של חידושי תורה כשלצד זה הם משקיעים בתפילה והתבודדות, הם התיקון הגדול ביותר בדורנו.

בחביבות יתירה ניגש אל המיקרופון הרה"ג ר' יוסף מושקוביץ שליט"א, ראש מכון 'לחדד השכל' בישיבה, ונשא דברים בגדולת ויקרת המעמד, עד כמה גדול יום זה לכל אב ואם שרואים את בנם עולה ומתעלה בתורה ויראת שמים, והשבח וההודאה לה' שזיכנו להגיע אלי יום שמחה זה, שבו הבחורים שעמלו והזיעו רבות, קוצרים ברינה את פירותיהם.

גולת הכותרת של המעמד היה, העלאתם על נס ותפארת של בחורי חבורת קודש לעבודת השם המפארים את הישיבה כל השנה בדוגמא אישית של התמדה בתורה, עבודת התפילה, התבודדות יום יום, מידות תרומיות, לימוד ליקוטי מוהר"ן בעיון, והליכה לעובדא ולמעשה בדרכיו, עצותיו, והנהגותיו של רבינו הקדוש, וכל זה בהכוונת ראשי החבורה הרה"ח ר' דוד שלמה שליט"א והרה"ח ר' לוי יצחק נהרי שליט"א שמטפחים ומשקיעים באופן אישי בכל בחור מבני החבורה.

פסגת הערב היה, כשבחור מבחירי מצטייני הישיבה סיים את הש"ס זה פעם שניה (!), וזה בנוסף לספר עב כרך עמוק ויסודי שהוציא לאור על הסוגיות בעיון שנלמדו בישיבה.

למעמד הוכנה הסרטה, כיצד הבחור נבחן על כל הש"ס כולו, בבקיאות מדהימה, אצל נשיא הישיבה הגה"ח רבי עוזיהו אלכורת שליט"א, ואצל ראש הישיבה הרה"ג רבי אריאל אלכורת שליט"א, כשלאחר מכן הוא קיבל שי סט שלם של שולחן ערוך מהדורת פרידמן מידי נשיא הישיבה, שאף בירכו ואיחל לו לסיים את כל השולחן ערוך ואת כל התורה כולה בנגלה ובנסתר.

הבחורים המצטיינים קיבלו את הסט החדש, ג' כרכים של כל כתבי רבינו הקדוש ותלמידיו הק' שיצא כעת לאור, פרי השקעתו של הרה"ג ר' אליהו עטיה  שליט"א, כשהנבחרים מביניהם קיבלו בנוסף סידור מעור אמיתי.

בסיום המעמד רב הרושם, פנו הבחורים וההורים המאושרים אל ביתם, ובליבם ופיהם נתנו שבח ושירה לה' יתברך, ולרבני ומנהלי הישיבה היקרים, שרק בזכותם זכו הם ליום משמח זה.

 

תגובות

עוד לא ראיתי כזה מרתק הרב גולדשמידט

14

אין מילים!!! נשארתי פעור פה!!! בחורים צדיקים ועובדי ה' כאלה בדורינו? לא יאומן....

13

מעמד מרגש במיוחד!

12

איזה בחורים דבשששש איזה מתוקים והרב גולדשמידט-אחד המיוחדים!!! משקיע את כל כוחו בישיבה.

11

רואים קדושה אצל הקהילה הזאת

10

הרב אלכורת אחד הצדיקים האמתיים שזכתה לה ברסלב

9

וואו איזה היכל מפואר !!!!!!!!!!!!!

8

שבתי והרב מושקוביץ לראות את הס"ד במעשה ידיכם ברמות כאלו, לא האמנתי

7

ישיבת מוהר"ן עושה כבוד לברסלב בכל העולם כולו בפרט בעיר התורה בני ברק

6

לא ראיתי אף פעם ישיבה שהבחורים!!! מוצאים ספרים זה אתחלתא דגאולה

5

מרהיב ביותר

4

איזה יופי

3

תענוג לראות, תענוג נצחי.

2

התרשמות שלי. ישיבה עילית שיודעת למצות את היכולות של הבחורים בלימוד ובעבודת השם, אבל עם הרבה אכפתיות והחום החסידי. זה פשוט הזוי מה שרואים פה בכתבה! תמשיכו לעשות כבוד לברסלב!

1

הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"א אדר א' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.