חדשות אומן

סיום עבודות הכנת ‘גשר מהדרין לכהנים’ שנבנה בעומק הכביש

בעקבות חשיפת בית הקברות באומן – מתקבלת בסיפוק רב הידיעה על סיום עבודות הכנת ‘גשר מהדרין לכהנים’ שנבנה בעומק הכביש המוביל לציונו רבינו הק’ דרכו יזכו הכהנים להגיע עד לציון רבי נחמן מברסלב זיע”א ללא חשש וספקות • ידיעות נחוצות ואזהרה לכהנים

כיסוי וסיום עבודות גשר - מעבר הכהנים | צילום: דוד קשמכר

בעקבות חשיפת קיום בית החיים באומן, מתקבלת בסיפוק רב הידיעה על סיום עבודות לכינון ‘גשר מהדרין לכהנים’ שנבנה בעומק הכביש המוביל לציונו רבינו הק’, דרכו יזכו הכהנים להגיע עד לציון רבי נחמן מברסלב זיע”א ללא חשש וספקות.

מאז תחילת הקיץ, לאחר שנחשפה העובדה המסעירה, כי בית החיים באומן נמשך והולך אף לרוחבו של כביש ברחוב רבי נחמן מברסלב (בלינסקי לשעבר) וגוש הבתים שמדרום לו – בד בבד עם הדאגה לשלום מנוחתם של ישני עפר – עלה חשש גדול בקרב בני שבט הכהונה, השותים ממקור מים חיים אשר משאת נפשם היא לעלות וליראות באתר ציונו של רביה”ק, באשר ליכולתם מעתה לגשת עד לאהל הציוה”ק.

גולגלות ועצמות שנמצאו בשטח חפירה

כזכור, במושב מיוחד שכינס הבד”ץ העדה החרדית נוכח החשיפות באומן, בו השתתפו כל דייני הבד”ץ בראשות מרן הגאב”ד שליט”א, גבו הבד”ץ עדויות ברורות על כל הנעשה בשטח, וחקרו את כל אפשרויות שישנם בשטחים הללו. כשהתבררה התמונה לאחר דיון ארוך, פסקו כל חברי הב”ד “שאסור לכהנים להכנס לכל השטח כולל הכביש והשביל ברחוב רבי נחמן מברסלב (בילינסקי לשעבר – שהיה עד עתה מקום לכהנים)”.

סימון שטח בית הקברות שנמצא באומן

כולנו, האמונים על דברי רביה”ק זיע”א, נוכל להבין את גודל צערם של אלפי כהנים חסידי ברסלב, אשר פסק הבד”ץ הגיע לאוזניהם, ומגלה דעת תורה כי עליהם להימנע מלגשת לציון הקדוש. אהה אהה, מי כרביה”ק זיע”א, הבטיח הבטחות נוראות שכאלו למי שיזכה לבוא על קברו, ללמוד שם ולהתפלל שם, וביותר למי שיזכה לקיים את סדר ‘תיקון הכללי’ על קברו, ועד עתה מנועים היו מלגשת אל הקודש… מובן שהמצב שנחשף לא נתן להם מנוח.

לא ניתן לשער את עוצמת השמחה שאפפה את אלפי חסידים שבכהונה מיד בהשמע הידיעה כי יש מי שהטה שכמו למען טהרתן של כהנים, והעמדת הדרך הכשרה והמהודרת לאלפים המשתוקקים, לקיים את משאת נפשם ולהגיע עד לאהל ציון הקדוש כפי שהיו עולים עד עתה. זקני וחשובי אנ”ש במכתב סיפוק וחיזוק נלהב גם גדולי וזקני אנ”ש שליט”א שהיו שותפים לכאב והסבל הגדול, במניעת מעבר הכהנים אל פינת יקרת הנכספת, מיד בהיוודע להם מן הבשורה הגדולה, כי התחילו במגעים לסדר את דרך הכהנים על הצד המהודר ביותר, יצאו במכתב נלהב לתמוך ולחזק את ידי העוסקים במצווה הגדולה הזו, וזה לשונם: “וכידוע בימי ראש השנה עולים לציונו רבבות מישראל ובתוכם אלפי כהנים, וכן במשך ימות השנה עולים שם מאות כהנים, על כן בהכרח לסדר דרך כשרה לכהנים לגשת אל הקודש, ושלא יהא ח”ו מצוה הבאה בעבירה, באיסור החמור של טומאת כהנים. “וברוך השם שהתעוררו עסקנים חשובים ובראשם הר”ר נתן בינון הי”ו, לעשות תיקון גדול בעניין זה בעשיית דרך כשרה לכהנים, בצורת כיפין ע”ג כיפין, וכבר שקדו על התכניות עם עסקני אגודת “אתרא קדישא” אשר הם המומחים לעניין זה.

בניית הגשר בצורת כיפין על גבי כיפין

עבודות בניית השביל החלו לנוע בקצב מואץ, בביצוע חברה מקצועית במיוחד מקייב, אשר נשכרה לצורך המצוה הנשגבת הזאת. כל מי שהיה באומן בימים האחרונים וראה את קלחת הפעילות שרוחשת במקום יצא מהתפעלות, מדובר בכמה וכמה צוותות פועלים, בהם צוות חפירה, צוות ביטון, צוותי הובלה ויישור הקרקע. ועל כל אלה פקחו העסקנים המומחים של אגודת “אתרא קדישא” אשר שקדו על תכניות הבניה, ועקבו אחר כל זיז במקום מהבוקר אל תוך הלילה, להשגיח שחלילה לא תפגע מקום מנוחת ישיני עפר שנתגלו שם. עבודות בניית הכיפין דורשות ידע ומומחיות גדולה, עקב זאת שבעבורם יש לקלף את השכבות העליונות של המדרכה, שם נוצר חלל טפח כשמעליהם מקימים את גג הכיפין המהוה את השביל שיוליך אל עבר ציון רבי נחמן מברסלב באומן.

 

אנו מדווחים בסיפוק רב, כי העבודות הסתיימו, וכך הולך ונשלם שלב א’ של הפרויקט בסדר זמנים קצר להפליא, עד כדי שאחד העסקנים הוותיקים באומן ציין, כי הוא מכיר ומעורב בתהליכי בניה שונים באומן מזה 20 שנה, ומעולם לא ראה עבודה המבוצעת במהירות שכזו, אין זאת אלא שסייעתא דשמיא מופלאה מלווה את התגשמות הפרוייקט המסובך הזה, שהוא “מצוה גדולה ונשגבה”, כלשון זקני וחשובי חסידי ברסלב בקריאתם, למען טהרתם של כהני ה’.

ידיעות נחוצות ואזהרה לכהנים:

א. בדרככם אל הציון הקדוש, יש להשגיח היטב שלא לסטות מ’דרך הכהנים’ המסומן, ואף להישמר מאוד שלא להוציא יד ורגל החוצה, שהוא באיסור החמור של טומאת מת (התקווה היא, לקבל את אישור השלטונות לבניית גדר גבוהה לאורך כל השביל, וגם אז יש להשגיח לבל להוציא את הידיים מחוץ לגדר).

ב. הדרך מחניית האוטובוסים בכביש התשליך לפושקינה. כרגע עדיין לא נמצא פתרון לעליית כהנים דרך רחוב רבי נחמן מברסלב, ועל הכהנים לעלות אך ורק דרך רחוב פושקינה (תחילת הרחוב מול אוהלי ‘קרית הלינה’ של הנגיד הרב זינגר).

ג. אף במהלך העליה דרך רחוב פושקינה, יש לכהנים להזהר היטב להצמד לצד ימין של הכביש (צד הקלויז), עקב חשש טומאת מת לכל אורך צד שמאל של הכביש.

ד. כדאי לברר אצל סוכני הנסיעות, ונהגי ההסעות המובילים לאומן, בדבר האפשרות להגיע לרחוב פושקינה מהצד השני (היכן שממוקמים אוהלי הכנסת אורחים של הנגיד שיינר), ולא בחניה הרגילה של האוטובוסים על יד רחוב רבי נחמן מברסלב. ובכך לצאת ידי כל הספקות. ובשכר הזהירות בקיום המצוה הקדושה הזאת, והמסירות לעלות בטהרה להסתופף בצל רביה”ק זיע”א בימי ראש השנה הק’ כציוויו הקדוש, נזכה להכתב ולהחתם בספרן של צדיקים אמיתיים, לאלתר לחיים טובים ארוכים ולשלום.

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
ח' סיון ה'תשע"ח
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.