מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצ"ל

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה' • אבל כבד בעולם היהודי כולו עת הגיעה הידיעה הקשה והמרה על פטירתו של מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצ"ל,

מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצ"ל

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה' • אבל כבד בעולם היהודי כולו עת הגיעה הידיעה הקשה והמרה הבוקר (שלישי) ערב נר ראשון של חנוכה, על פטירתו של מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצ"ל, נשיא מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה' בעל "אילת השחר" ‏שהשיב את נשמתו ליוצרה בגיל 104 – הלוויתו תצא מביתו שבבני ברק בהשתתפות מאות אלפים • חסידי ברסלב בארץ ובעולם אבלים יחד עם כל בית ישראל על האבדן הגדול לעולם התורה ומן השמיים ננוחם וה' ירפא את שבר עמו .

מרן ראש הישיבה נולד בי"ד חשוון תרע"ה בעיירה קמניץ להוריו הגאון רבי נח צבי שטיימן ז"ל ואמו גיטל פייגא ע"ה. בקבות מלחמת העולם הראשונה היגרו הוריו מבריסק לקמניץ, וכל אותה העת הם היו מקורבים לרב מבריסק מרן הג"ר יצחק זאב סולובייצ'יק זצ"ל.

בצעירותו בעיירת בריסק, העידו כי התמדתו המפורסמת, הייתה תדיר לשם דבר.  בגיל חמשעשרה כבר העידו אודותיו, חבריו מנוער כי הייתה לו ידיעה בסיסית בכל מרחבי הש"ס והפוסקים. והיה הדבר לפלא כיצד ילד שעדיין לא הגיע לגיל העמידה נוטש חיי שעה ומשקיע את עיקר מאווייו ושאיפותיו בכל עת לרכוש ידיעות בש"ס ופוסקים.

אביו של מרן זצ"ל  הרב נח צבי שטיינמן זצ"ל, היה מקורבו ונאמנו של הגרי"ז הלוי מבריסק זצ"ל, היה מביא את בנו מרן זצ"ל פעם בחודש בכדי שיבחן את בנו ויעמוד על ידיעותיו והיה נבחן אצלו רבות, על מסכת גיטין, ומסכת יבמות.

בגיל אחד עשרה, קיבל את הסכמת הנהלת ישיבת "תורת חסד" בבריסק, והעומד בראשה הגאון האדיר רבי משה סוקולבסקי זצ"ל בעל ה"אמרי משה", להתקבל כתלמיד מן המניין בישיבה. על אף שהישיבה מנתה בחורים רק מעל גיל ארבע עשרה, אולם לא יכלו לסרב לו נוכח התמדתו וכישרונותיו הברוכים, והסכימו לקבלו על אף גילו הצעיר.

אחר שנות התמדה ויגיעה עצומה בד בבד עם הרבצת תורה, נישא (בשנת תש"ד) לרבנית הצדקנית מרת תמר ע"ה בת רבי  שמאי קורנפלד זצ"ל  אחיינו של בעל ה"חידושי הרי"ם" זצ"ל. החתונה התקיימה בעיירת ארוזה שבשוויץ. הרבנית ע"ה שהיה נסוך בה אהבת תורה וטבוע בדמה כוח מסירות נפש בצורה פלאית, עמדה לימינו לאורך ימים ושנים, למען תורתו ולמען הרבצת תורה. מיד לאחר מכן עלה מרן זצ"ל לארץ הקודש, בשנים הראשונות לעלותו לארץ הוא היה חי בעניות מרודה ממש כאברך מן המניין בישיבה המפורסמת "תורת ארץ ישראל" בפתח תקווה, מיד עם עלותו לארה"ק נקשר קשר של קיימא בין מרן ה"חזון איש" זצ"ל למרן זצ"ל. ה'חזון איש' עמד על טבעו ועל גדלותו העמוקה בתורה, העריכו והוקירו עד מאד.

מתוך הערכה והקשר שהיה למרן זצ"ל עם מרן החזו"א זצ"ל זכה בנוסף כבר אז להיכרות קרובה עם גיסו בעל ה'קהילות יעקב' הסטייפלר זצ"ל (לימים מחותנו), שהרבה לומר כי "רבי אהרן ליב הוא אדם גדול". היה מרבה להפנות אנשים הזקוקים לעצה וברכה ובכמה עניינים ציבוריים אל מרן זצ"ל – אף בהיותו צעיר לימים.

באופן תמידי – רואים בחוש את סלידתו הנוראה מכבוד, וכמה פעמים מתאר בבכי, ואמר: "מי יודע כמה אצטרך להתמרק בשמים מחמת כך…". ובפעם אחרת: "כיצד יראה כשאבוא לשמים – כמה שכר יורידו לו על כל הכבוד הזה". אך לפעמים מכריע שהחיזוק בבואו למקום פלוני הוא הכרחי – על אף הכבוד. ופעם אף העיד תלמיד חכם מנאמניו – כי פעם ראה את מרן זצ"ל – רועד ממש, ובשרו נעשה חידודים מפחד של כבוד שעתיד לבוא לו בצאתו לפני העם.

מרן על אף גילו המבוגר – ראה ביכולותיו לגרום לחיזוק כהכרחיים לחייו ממש, כפי שאמר פעם כאשר אחד מבני הבית ניסה למנוע את הגראי"ל מפעולת חיזוק מסוימת אמר לו: "אנשים בגיל שלי כבר השכיבו אותם לישון (כלשונו) ואם השאירו אותי בחיים, אם כן מוטל עלי לפעול ולחזק, ואם אתעצל בנושא זה הרי ישכיבו גם אותי לישון. ובתוך הדברים התחיל לבכות: "הקב"ה נותן לי רק טוב ומה אני מחזיר לו ממש כלום, הוא גם הותיר אותי מהמלחמה, יחיד מכל בני משפחתי, ומה אני עושה למענו?!".

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"ח אדר ב' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.