מעמד כבוד התורה בישיבת ברסלב ביתר עילית שע"י מוסדות אהבת משה

מעמד רב הוד לכבודה של תורה בהשתתפות רבנים ומשפיעי אנ"ש שליט"א התקיימה לתלמידי "ישיבת ברסלב לצעירים אהבת משה ביתר" הנערכת זה יותר מעשור שנים, כשבכל פעם מחדש מותירה על המשתתפים רושם רב בל ימחה

במעמד כבוד התורה // צילום: באדיבות המצלם

מעמד רב הוד לכבודה של תורה בהשתתפות רבנים ומשפיעי אנ"ש שליט"א התקיים לתלמידי "ישיבת ברסלב לצעירים אהבת משה ביתר" הנערך זה יותר מעשור שנים, כשבכל פעם מחדש מותיר על המשתתפים רושם רב בל ימחה.

קדמה לכך נסיעת התעלות לבחורים המצטיינים שזכו לביקור מרומם ונשגב בביתו של מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א שהשתעשע עימם בדברי תורה ונבחנו אצלו על מסכת מכות, ואף גילה להם חביבות יתירה. לאחמ"כ התפללו תפילת ערבית ב"כולל ברסלב בני ברק" שם נפגשו עם וותיקי וחשובי אנ"ש, ביניהם ראש הכולל הרה"ח ר' יעקב קעניג שליט"א שהתפלא מלימודם  ומתפילתם המיוחדת וחן של טוהר הנסוך על פניהם.

המעמד נפתח בדברי המנהל רוחני הרה"ח ר' א. מרדכי קעניג שליט"א אשר בין הדברים הקשה לכאורה למה מתקיימת שמחה גדולה זו דווקא בימי "בין המצרים" ? ותירץ ע"פ דברי חז"ל: "על מה אבדה הארץ… על שלא ברכו בתורה תחילה" ורבי נתן מבאר זאת בכך שיש להחשיב את הלימוד ולשמוח בו, ואדרבה זה התיקון לחורבנו להחשיב ולשמוח עם התורה, ולכך זה לא פלא שמעמד מרומם זה מתקיים דווקא בימים אלו, כי הרי השמחה בתורה היא התיקון. כן שיבח את בחורי החמד על השקעתם המרובה בכל התחומים, הצלחתם והתעלותם בתורה ועבודת ה'.

משגיח הישיבה הרה"ג ר' זלמן אייזנשטיין שליט"א שהגה ועומד מאחורי מפעל החזרות הסביר בקצרה לציבור ההורים והאורחים על מהות הרעיון בו משננים היטב את הגמרא ונבחנים בע"פ עד דדמי ליה כמונח בכיסם, ובשנים האחרונות התווסף עוד נדבך "כתר השנונים" לאלו שעמדו בכור המבחן בע"פ על כל דפי הגמ' שנלמד בשנה האחרונה בעיון ובבקיאות בפעם אחת. כן שיבח את הבחורים העמלים ויגעים בתורה גם בזמני "בין הסדרים" ומקדישים כל עיתם וזמנם להתעלות ביגיעת ועסק התורה.

בסיום דבריו הודיע בשמחה רבה שזוכי משתתפי "כתר שנונים" יזכו לנסוע לשבת מיוחדת לציון רבינו הק' באומן.

כבכל שנה ושנה גם הפעם הושמעו מילים יקרים שזורים בזמרה ע"י המגיד מישרים הרב שלמה מילר שליט"א, מרגש היה כאשר נשא בקולו דברי חז"ל: "ושיננתם שיהיו דברי תורה מחודדין בפיך שאם ישאלך אדם אל תגמגם אלא אמור לו מיד", ו"אין הדבר תלוי אלא באדם עצמו" כשהבחורים עונים ומזמרים אחריו בשירה ובזמרה; אכן כן…  "אין הדבר תלוי  אלא בי", וכך, בנעימה תיבל את דבריו במאמרי חז"ל בסיפורי צדיקים, ובאמרות מדברי רבינו הק' – שעיקר ההצלחה בתורה ובמידות טובות תלוי רק באדם עצמו…

בסיום דבריו התקיים מעמד הסיומים של "שיעורים קבועים", מחזה מרגש היה  לראות את "בני הנעורים" שסיימו עשרות מסכתות מהש"ס, ליקוטי מוהר"ן, ספרי רבינו, משנה ברורה, ששה סדרי משנה, ועוד  שנלמדו ברצונם האישי ובזמנם הפנוי. עם תום הסיומים פצחו בשירי התעוררות ודביקות כשהרגשות צפים ועולים על שזכינו לעוד שנה מבורכת בתורה, חסידות ויראת שמים.

סעודת מצוה מפוארת לכבודה של תורה נערכה באולמי "עטרת הנחל" למרגלות הישיבה. כשבתווך נשא דברים רב המוסדות הרה"ח ר' יהודה צבי שפירא שליט"א, שהתמקד בדבריו על ענין הזיכרון, זיכרון התורה וזיכרון עלמא דאתי שרבינו צווה אותנו ע"כ, וקישרם יחדיו עם התעלותם של בחורי הישיבה שכל שאיפתם הוא לזכור את דברי תורתנו הק', וזאת נזקף בנוסף ע"י תפילתם והתבודדותם שזהו זיכרון עלמא דאתי, זיכרון ה' ועולם הבא. כן הרחיב במעלת סדר הלימוד של "שיעורים קבועים" שהנחילנו רבינו שתוצאותיו רואים בישיבה הק'.

כיבד את המעמד בין השאר ראב"ד בעיר ביתר הרה"ג ר' צבי ברוורמן שליט"א שבדבריו הנרגשים בירך את התלמידים ורבניהם בהפטירו שהבי"ד אכן נמצא בחלקו העליון של העיר אך עומד הוא ומושתת על יסודות ישיבת אהבת משה המעטירה אשר המפורסמות אינם צריכים ראי'ה בקידוש שם שמים שנגרם ע"י בהליכתם ובנסיעתם שהוא עד לכך וכפי שיחתו של רבינו הק' שאמר שבני מלכים ושרים ילמדו ממנו "דרך ארץ", אי לכך מובן שקידתם המופלאה בתורה"ק של תלמידי הישיבה.

כן דיבר הר"ר נחמן ויצהנדלר ר"מ ב"סדר ספרי רבינו" כשביטא בדבריו שבח והערכה לתלמידים שמתעלים "בסדר שלישי" בספרי רבינו, והבחורים מסיימים ספרים רבים, לבד מהלימוד בספר "ליקוטי מוהר"ן עם שיעורים מיוחדים ע"כ. בסיום דבריו הוצגה לכבוד ההורים טעימה מידיעת בניהם בתוכנית מעניינת על ספר "סיפורי מעשיות" שזה עתה נלמד בישיבה.

אורח הכבוד הרה"ח ר' חיים מנחם קרמר מחשובי משפיעי אנ"ש  יו"ר "מכון נחלת צבי" אשר עוסק שנים רבות בהדפסת ספרי רבינו חדשים וגם ישנים, דיבר במעלת הלימוד, עוד דף ועוד דף וכך מתקדמים, כן שילב את דבריו במהות רוממות לימוד התורה מתוך תורתו של רבינו.

בהמשך נשא דברים יו"ר המוסדות הרה"ח ר' נסים כלפא שליט"א ע"פ תורה רפ"ב בליקוטי מוהר"ן  – "אזמרה" שרבינו מאריך בגודל חשיבות העניין של "נקודות טובות" לראות תמיד את הטוב, וזו דרכינו הן בישיבה הק' והן בכלל המוסדות לראות את הנקודות טובות שבכל תלמיד ותלמיד ובכך לקדם ולרומם אותו, וב"ה בדרך זה רואים את הפירות בחורי חמד הגדלים בתורה בחסידות ויראת שמים.

עם סיום דבריו התקיים סיום מסכת "מכות" שנלמד בישיבה בסדר הבקיאות ונבחנו ע"כ, בהתרגשות מרוממת אמרו כלל המשתתפים: "הדרן עלך מסכת סוכה ודעתן עלך".

דברי הערכה ושבח לישיבה וללומדיה נשמעו מהרב מאיר רובינשטיין שליט"א ר"ע ביתר עילית שתומך ומסייע רבות לישיבה, וכ"שכן טוב" לא הסתיר את התרגשותו לראות תלמידי הישיבה המקדשים שם ה' ושם רבינו הק' בעיר.

כן נשא דברי ברכה הרה"ח ר' משה מנחם קלוגר שליט"א יו"ר "מוסדות קבר רחל" שמכיר מקרוב את הישיבה שנים רבות, ושילב את דבריו בסיפורי צדיקים במעלת לימוד ועסק התורה.

עם סיום המעמד חולקו תעודות ההצטיינות ע"י רבני הישיבה כשכולם מעלים על נס את מעלת הבחורים יגיעתם בתורה ובעבודת ה' כשהוזכר בקצרה ע"י רמ"י ורבני הישיבה מעלתו  המיוחדת של כל בחור שבו הוא מצטיין ביתר שאת, דמעות רבות של אושר והתרגשות זלגו מעיני ההורים "אשרינו שזכינו" ביטאו שוב את התרגשותם ושמחתם.

בברכת המזון כובד משגיח הישיבה החשוב הרה"ג ר' יצחק אקער שליט"א שמשקיע בצורבי דרבנן שיתעלו בדרכי התורה והחסידות.

בשמחה של מצוה הסתיים הערב בחוויה רוחנית מיוחדת ובהתרגשות של שמחה  דקדושה כשפניהם הקורנות של המשתתפים אומרת הכל.

 

תגובות

מרגש חן דקדושה החן האמיתי והזך של חסידי ברסלב הדבוקים בהשם נסוך עליהם שיזכול התעלות מעלה מעלה

2

הם משקיעים שם בבחורים ברוחניות ובגשמיות גם ההנהלה החדשה מוסיפה הרבהחן חן להם

1

הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"ב שבט ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.