מסע מצטייני תלמידי ישיבת ברסלב 'אהבת משה' לשבת שירה באומן • מסע הכתר

רגשי התעלות והתרוממות במסע הקודש לציון רביה"ק באומן של בחורים מצטיינים מישיבת ברסלב "אהבת משה" ביתר עילית שביגיעתם בתורה זכו לתואר "כתר השנונים" • יומן מסע מקוצר

בציון אור שבעת הימים, הבעש''ט הקדוש // צילום: באדיבות המצלם

רגשי התעלות והתרוממות במסע הקודש לציון רביה"ק באומן של בחורים מצטיינים מ"ישיבת ברסלב אהבת משה ביתר עילית" שביגיעתם בתורה זכו לתואר "כתר השנונים" • יומן מסע מקוצר

יום חמישי י"א שבט, הנה זה בא… הלב כוסף למעין… מגיעים לשדה התעופה כולם מזדרזים, הכיסופים לציון הק' לאחר הכנה מרובה יוצא לדרך, והנה אנו כבר במטוס.

 

 

יחד עם חברי התיישבנו על מקומותינו, המראה ואנו מעל העננים, הגמרות נפתחות ויחד עם החברותות עסוקים בלימוד – צמודים ל'סדר הנסיעה' שכל בחור צריך לומר 'חבורה' בסוגיות הגמ' שנבחנו ע"כ ב'שנונים' וכעת מתכוננים… כעבור שלוש שעות נחתנו בקייב ברוממות הרוח.

תפילת מעריב בשדה התעופה של קייב בנעימה וברצינות אהה… תענוג, ריקוד נפלא של המתקת הדינים ואהבת חברים.

קור מקפיא שורר בחוץ אבל בפנים הלב בוער, ונוסעים אנחנו, תחנת בינים בעיירה ז'יטומיר שם התקיים פתיחת אמירת ה'חבורות' ע"י אחד מהבחורים, כשבסיומו תיאר שלאחר שטועמים טעם תורה ונמשכים אליה קשה להפסיק מללמוד שוב ושוב, אני מתפעל מחדש לראות את חברינו הלומדים על אם הדרכים וכמעט לא חושבים על כלום ? כן! אתה רואה איך כל מחשבתם היא רק על התורה, איזה יגיעה איזה ידיעה אַח מַמֶש הזורעים בדמעה ברינה יקצורו, אשרינו!

בנוסף לכך המקום שמרחיב דעתו של אדם וביחד בטעם המאכלים המיוחדים, הוסיף שמחה וחיות להמשך הדרך.

 

 

קרוב לחצות הלילה ממשיכים לעבר ציונו הק' של סניגורן של ישראל בבראדיטשוב, תיקון הכללי ותיקון חצות בהתלהבות, שרנו שירי התעוררות בחמימות הלב מבלי שנחוש את הקור המקפיא, התחברנו באופן מיוחד ובהתעלות רגשי קודש לתיבותיו של ניגוני רבי לוי יצחק מבארדיטשוב וסינגורו על עם ישראל.

אומן, השעה כבר אחר חצות והנה אנו כבר כאן, לאחר מנוחה קצרה באכסניה, מקווה ותפילת שחרית הציון, מתיקות מיוחדת ישנה לתפילה אצל ה'בעל תפילה', תיקון הכללי יחדיו בהתעוררות, התבודדות. פת שחרית באסניה, ולאחריו "סדר לימוד" בציון, שהרי לא יגרע יום זה שזוכים להיות בציון משאר ימות השנה בלימוד התורה.

 

בסיום ה"סדר" החלו להתכונן לשב"ק בצילו של רבינו הקדוש, הבחורים מזדרזים למקווה, 'טועמיה', אין זמן לישון וכבר נמצאים בציון לאמירת שיר השירים וליקוטי תפילות על שבת שהוכן בחוברת מיוחדת.

התפילה בציון הקדוש של ערב שבת בהרגשה נפלאה – הצדיק הוא בבחינת שבת, פרידה זמנית מרבינו לסעודת ליל שבת חקל תפוחין קדישין… האווירה בסעודות השבת גן עדן עלי אדמות, דברי תורה נשמעו מהמשגיח הרב אייזנשטיין על הרגש והבנה נכונה במעלת השירה שיכול להעלותנו בניגוני קדושה. זמירות שבת קודש בחיות נפלאה, חבורה נוספת של אחד הבחורים. אם לא באתי עד לכאן ולראות מחזה זה דיינו.

מיד בתום הסעודה הזדרזנו לשינה, שהרי בשעה 01:00 כבר קמים לחצות הלילה, חצות של ליל שבת באומן…

שעת חצות, מקווה, תיקון חצות בציון הק', כשלאחר מכן שרנו שירי שבת ועוד ניגונים מעוררים – יחדיו עם הרב ויצהנדלר שליט"א. הבחורים חשו התעלות באופן מיוחד, ההתלהבות בשירה העלו אותנו לפסגות גבוהות במיוחד.

בהמשך דיבר ראש הישיבה הרב קעניג שליט"א בגודל כוחו של הרב'ה, והרחיב בדברי רבינו שאמר שאין שום יאוש בעולם, כלל, זה אומר שרבינו האיר כוח בעולם שלא יהיה מציאות של יאוש, כי כל מה שרבינו גילה – זה אחרי שהשיג זאת והוריד כוח זה בעולם, בכדי שנוכל להתעלות ולהתגבר בעבודת ה' עם התקשרות לצדיק, ובזה הדרך בכל עצותיו של רביה"ק שנסך את הכוח בעצם העצה וע"י ההתקשות לצדיק מקבלים מכוחו וזכותו לקיים עצותיו.

תפילת שחרית בשמחה בציון רביה"ק, מכירת העליות לתורה בשעות לימוד רצופות, אמירת "מי שברך" מיוחד ליו"ר המוסדות הרה"ח ר' נסים כלפא שליט"א, ולרב המוסדות הרה"ח ר' יהודה צבי שפירא שליט"א.

נטילת ידים לסעודת צפרא דשבתא, חבורה נוספת מפי אחד מהתלמידים, גם ברכת המזון נמכר בלימוד שעות רצופות, לאחר מנוחה קצרה "אמירת ספר תהילים" בציון, תפילת מנחה וסעודה שלישית עם הבנה כשמגיעים לרב'ה זוכים לכל הטוב.

לאחר מעריב התקיים "סדר נוסף ומיוחד" חזרה כללית על כל המסכתא שנבחנו במבצע "כתר השנונים" כשכל בחור חוזר בפני כולם כמה דפי גמ' בע"פ עד לסיומו. לא יאומן, התמדת הבחורים וחשקת התורה אלא לראותם ולומר: "אשריכם, אשריכם".

 

 

סעודת "מלווה מלכה" בטוב טעם וכיד המלך שרנו זמירות בהתרוממות הרוח, מזדרזים לשינה כי בשעה 02:30 קמים כבר ובשעה 05:00 יוצאים לציון מוהרנ"ת.

ברסלב, ציונו הקדוש של רבי נתן, הפעם שוב למדנו קור מהו אבל בפנים הלב בוער, ניגשנו בריגוש מיוחד לציון הקדוש של התלמיד הגדול, תיקון הכללי, ליקוטי תפילות, תפילת שחרית בנעימות שנחרטה היטב בלבבות.

מעז'יבוז, ציון הבעל שם טוב הקדוש זי"ע כשהרב קעניג הסביר שמסביב לבעש"ט היו שישים גיבורים של גדולי החסידות וידוע שרבינו הק' גם רצה בכך, תיקון הכללי עם תפילות ותחנונים, כן הזכרנו לטובה את כל צוות הרבנים ותלמידי הישיבה, שירי התעוררות בהתרוממות הרוח, קשה לעזוב את המקום הק', אך הזמן עושה את שלו…

 

נוסעים, והפעם לעבר ארץ ישראל, כל אחד חוזר עם מטען מלא התעלות והתרוממות, עם מטען רוחני גדול, חוזרים לישיבה עם הרגשה מרוממת ומיוחדת, חבורת "כתר השנונים" אין זה סוד שהם משוּנָנִים. אשריכם בחורי ישיבת ברסלב אהבת משה!

 

לחץ כאן להורדת העלון 

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"א אדר א' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.