חדשות אומן

מזלזלים בעשרות אלפי הנוסעים לאומן כנראה שלא רק התקשורת החילונית?!

מזלזלים בעשרות אלפי הנוסעים לאומן?! כנראה שלא רק התקשורת החילונית בחרה להשתלח ולהטיל רפש וטיט מעל כל במה אפשרית כנגד ציבור שלם ומגוון שבחר מרצונו החופשי ומתוך אמונה פשוטה ותמימה לבלות את ימי ראש השנה סמוך לציונו הקדוש של רבי נחמן מברסלב זיע”א, כתב ‘בקהילה’ הרגיש גם הוא צורך למלא את טורו האישי בזילזול מחפיר כנגד ציבור חסידי ברסלב הנוסעים לאומן – התגובות כנגד הכתבה המזלזלת לא איחרו לבוא – הכל בכתבה שלפניכם

'להיות באומן ולא להיות בגן סופיא?" (רבי נחמן מברסלב) | צילום: חיים יוסף גולדשמידט

מזלזלים בעשרות אלפי הנוסעים לאומן?! כנראה שלא רק התקשורת החילונית בחרה להשתלח ולהטיל רפש וטיט מעל כל במה אפשרית כנגד ציבור שלם ומגוון שבחר מרצונו החופשי ומתוך אמונה פשוטה ותמימה לבלות את ימי ראש השנה סמוך לציונו הקדוש של רבי נחמן מברסלב זיע”א, כתב ‘בקהילה’ הרגיש גם הוא צורך למלא את טורו האישי בזילזול מחפיר כנגד ציבור חסידי ברסלב הנוסעים לאומן – בטורו האישי ב’בקהילה’ הוא כותב:

“רכבות האויר העמוסות לעייפה בדרכן לאומן מזכירות לי את סיפורו הידוע של הרבי ר’ שמחה מפשיסחא זצ”ל, מאבות אסכולת החסידות בפולין. הוא סיפר על ר’ אייזיק ר’ יעקל’ס – אייזיק בנו של יענקל מקראקוב, שחלם על אוצר הטמון תחת הגשר בפראג, הוא מיהר ונסע לשם, כשהוא חופר בקרדומו. משטרת פראג עצרה אותו וכלאה אותו למשמורת.

במשפטו שיחזר אייזיק המסכן את החלום אודות האוצר. השופט, גוי ערל, מילא פיו שחוק: “חלומות אתה אומר? גם לי יש חלום. הלילה חלמתי על אוצר מתחת לתנור בבית של אייזיק יעקל’ס בקראקוב. נו וכי עלתה על דעתי לנסוע לשם?”

הרבי מפשיסחא למד מכאן דרך חיים: אל תחפש את האוצר מתחת לגשר, חפש אותו אצלך. האוצר בידינו. כל אחד בקהילתו, חוגו ועדתו. כל מי שיחפש ריגושים אחרים יגלה בסוף את האוצר אצלו. קרוב מאוד”.

בקטע זה, הכתב משתלח בנוסעים לאומן ואומר: “הפלוקלור היהודי מסיים את סיפורו של ר’ אייזיק: סוף דבר, נסע הביתה וגילה אוצר מתחת לתנור. ומאוצר זה בנה את בית הכנסת ‘ר’ אייזיק ר’ יעקל’ס’ השוכן כבוד בקראקוב עד עצם היום הזה. בראש השנה, מסתבר, גם בית הכנסת ר’ אייזיק ר’ יעקל’ס’ סגור על מנעול ובריח, החבר’ה באומן. משתכשכים בגן סופיה“.

עד כאן לשון הכתב אברהם דוב גרינבוים הממשיך מיד את סיפורו של ר’ יוסף רפאל פאלוך זצ”ל אותו ניתן לקרוא בקישור שלפניכם.

טורו האישי והחגיגי של גרינבוים המשתלח בחסידי ברסלב הנוסעים לאומן הצליח להרגיז לא מעט מקוראיו הנאמנים הנמנים בין הנוסעים לאומן. לפניכם חלק מהתגובות שהגיעו למערכת אתר ‘אומן שלום’.

תגובה 1.

עו”ד רוני פאלוך חסיד גור הזוכה להשתתף בקיבוץ הקדוש בראש השנה באומן בתגובה לכתב בקהילה על הזילזול בעשרות האלפים הזוכים לנסוע מידי שנה לאומן

“לכבוד ידידי ר’ אברהם דב גרינבוים, בהתרגשות קראתי את דברי הזיכרון אודות בן דודי הרב יוסף פאלוך זצ”ל, שהסתלק ל”ע בחטף בשבת תשובה לפני מס’ שנים והוא בדמי ימיו.  הגה”צ ר’ יוסף אכן היה “בן עליה” איש מורם מעם עובד ה’ בקדושה וטהרה, אשר זכה וזיכה את הרבים, כל מי שהכירו הגדירו כאחד מל”ו הצדיקים שבדור, וחבל על דאבדין.

העלאת זכרו הק’ ראויה לכל שבח, בבחינת ‘ממנו ילמדו וכן יעשו’. כפי הנראה נשמט מידיעתך כי פטירתו הטראגית של ר’ יוסל זצ”ל – שכה היטבת לתאר, היתה אך יומיים לאחר חזרתו משהייה בראש השנה בציון רבינו הק’ רבי נחמן מברסלב זיע”א שבאומן, ר’ יוסל נסע כמנהגו וכמצוות רבי נחמן מברסלב זי”ע ומשם עלה ונתעלה בקדושה של מעלה להשלים נפשו לאלוקיו. אחרת כנראה לא היית מסמיך את דברי זכרונך החשובים הנ”ל לקטע המוזר והתמוה בלשון המעטה שהקדמת לו.  בקטע האמור הינך מתאר בזלזול את “רכבות האויר לאומן” כמכילות את החבר’ה הנוסעים להשתכשך בגן סופיה.

ר’ יוסל עצמו, שאגב -התפלל באומן במנין הספרדי, לכאורה לא היה מזדהה עם מה שכתבת. ר’ יוסל, חסיד גור שורשי, נסע לאור קריאת הצדיק זיע”א ומתוך אמונה בדבריו. כמוהו רבבות מכל חוגי ועדות בניו של השי”ת, בכללם אני הקטן אבדל לחיים אמן. אני למשל שותף למעמד “התיקון הכללי העולמי” בחצות יום ערב ראש השנה, ורואה דוקא את רבבות הזועקים לשמים בהתעוררות הלב כשהמוקד בציון רבינו הקדוש זיע”א. הענין הקדוש של ראש השנה באומן אינו זקוק להסכמתך ועל אחת כמה וכמה לא להגנתי. הנדון ידוע, גם הפולמוס סביבו לגיטימי ואיש איש ינהג כאמונתו והבנתו, מי אני שאבוא חשבון עם מי שנוטל לעצמו את העוז להתייחס לנושא הזה בלעג ועוד מעל גבי במה ציבורית. גם לא אברר ‘מי שמך’? אך בכל זאת אבקש להתייחס ל”הוכחה” המופרכת שלך מהסיפור המפורסם על ר’ אייזיק ב”ר יעקל’ס, ממנו למדת שכביכול אין צורך לנסוע, הואיל והאוצר נמצא “כאן בבית”.

כל דרדק מכיר את המסקנה אותה הפיקו צדיקי הדורות ממעשה זה, והיא ההיפך הגמור: לעיתים צריך לנסוע למרחקים כדי לגלות את המטמון שבך. כמובן שזה בתנאי שהמקום אליו אתה נוסע הוא מרצונך ומתחושה שממנו תגלה את אוצרך, ולא מתוך לחץ חברתי משפחתי ועדריות. ואפרופו עדריות, כעיתונאי ומושך בקולמוס חד ומנוסה ראוי היה להבין, שלהיזכר לכתוב בערב סוכות את ה’ביקורת’ הבנאלית הסטריאוטיפית והצפויה אודות הנסיעה לאומן, אינה עולה אפילו בבחינת “כלב נשך אדם”. הדבר אינו מתאים למעמדך כעורך של עיתון נפוץ ונחשב, וק”ו לכותב בעל חזות חסידית ויודע ספר. לתשומת לבך.

בכבוד רב, אפרלייכען יו”ט

רוני פאלוך

תגובה 2.

תגובתו של הרה”ח רבי אליעזר יהודה קעניג שליט”א ראש כולל הוראה – ברסלב

ברצוני להגיב על מאמרו של א. ד. גרינבוים בעיתון של חג הסוכות א) בהתײחסותו לנוסעים לאומאן  הוא מזכיר את סיפורו של רבי אײזיק רבי ײעקלס באומרו מה לך לנסוע לצדיק הנני לצײן כי רבינו הקדוש סיפר את הסיפור (ללא קשר לאגדה ע”ש רבי אײזיק וביהכנ”ס המפורסם…. ) הובא באבניה ברזל של הרה”ח רבי שמואל הורביץ זצ”ל  רבינו התײחס בסיפור אם האוצר היה אצלו מדוע היה צריך לנסוע לגשר לשמוע זאת מהחײל?  אלא האוצר אצל כל אחד בליבו אך כדי למוצאו צריך לבא לצדיק.

ד. א.  בביהכנ”ס רבי אײזיק פעיל בית חב”ד ומאמין אני כי גם בר”ה איננו סגור.

במאמר לזכרו של הצדיק רבי יוסף פאלוך “שכח” לצײן כי מספר ימים לפני עלותו לשמי מרום זכה להיות בר”ה השנה האחרון שלו אצל רבינו הקדוש באומאן (כך שנראה כי גם ליהודים בעלי צורה שהכותב מעריץ יש עדײן מה לחפש ולמצוא באומאן.

ד. א.  את המחזור שלו “סידור רחובות הנהר” (סידור כװנות הרש”ש) הוא שכח באומאן ומצאתיו שם בקלויז כשהוא מעוטר בשוליו בחידושים וביאורים בכתי”ק וקיימתי בו מצװת השבת אבידה כאשר השיבותיו למשפחתו  השבח לקל בברכת שמחת הרגל ופתקא טבא.

בידידות אליעזר יהודה קעניג

תגובה 3.

לכ’ הרב אברהם דויב גרינבוים. האמת שקראתי כמידי שבת את העתון האיכותי והאהוב עלי ומאד חרה לי העמוד שלפני האחרון שבד”כ מביא לי עונג רב.   מלבד התגלית שדודך הרב המדובר השתכשך בסופיה, יומיים טרם פטירתו.   הרי כל הסיפור עם הגשר והאוצר, אף הוא מיוחס ל….רבי נחמן מברסלב, עיין בספר ׳כוכבי אור׳, חלק ׳סיפורים נפלאים׳ עמ׳ קצא בהוצאת הקרן, וכן בספר ׳שיח שרפי קודש׳ חלק א׳ סימן תקפ.   כך שלא יאומן כי יסופר,

בעתון ׳בקהילה׳ שכה אהבתי, ומכובדי הרב גרינבוים שעד כה תמיד דיבר לענין, יתייחסו לפרוש, ליצמן, רובינשטיין, פינדרוס, רבי נחמן מברסלב, גפני, מקלב, באותו מידה ובאותה (ר)ציניות. ברסלב שרדה וגדלה משנת תקל”ב שנת הולדת רבי נחמן, ובמשך 240 שנה נעקצת וגודלת כמותית ואיכותית. פעם היה לנו את ר׳ שמשון ברסקי, בשנים האחרונות גם הרב יעקב שלמה מוזסון שליט”א משתכשך ומשכשך במי הנחל נובע מקור חכמה.

במאות בתי הכנסת של ברסלב ברחבי הארץ, לא דיברו על זה וזה לא על סדר היום, ואני יכול לתת עדות על מנין בתי כנסת בביתר. אך את החשבון שלכם מול רבי נחמן עצמו, עליכם לסדר.

א גוט יו”ט מאיר רובינשטיין, ביתר עילית

 

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"א סיון ה'תשע"ח
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.