מאמר ר’ נתן ליברמנטש שליט”א

עלינו מוטלת מערכה זו, מלחמתם של הצדיקים, עלינו להתאמץ לרצות ולחפש נקודה זו בדעת הצדיק. לא להתפשר על פחות, מכך ולא להסתובב ‘סביב’ אותה נקודה, אלא לחתור אליה בכל עת

הרה”ח ר’ נתן ליברמנש שליט”א

עד מתי ביום זה לעומתך במר תיילל עדתיך… אלפי שנים אנו מתאבלים על חורבן בית המקדש, ואף השי”ת מקונן לעומתינו כמו שהאריכו בזה חז”ל.

להמליך את ה’

ביאור ענין החורבן הוא, כי מבואר בספה”ק שסיבת בריאת הקב”ה את עולמו הייתה כדי להקרא מלך, היינו שהבריאה תשתעבד אליו ותעשה רצונו ועי”ז תתגלה מלכותו.
אך שונים הם בני האדם בדרגת המלכתו עליהם וקבלת עול מלכותו, יש מי שנזהר מלהמרות את דברו בהשמרו מפני עבירות וקיום המצוות המוטלות עליו, אך הצדיקים מלמדים אותנו המלכה גדולה מכך.

הצדיקים מלמדים שאין די בקיום חוקיו ומשפטיו. עבד מושלם הוא מי שרודף ללא הפסקה אחר מילוי רצון אדונו, כל יומו מורכב מנסיון לעשות את מירב יכולתו לעשות נחת רוח לאדונו מלך מלכי המלכים, הוא אינו מסיח דעת רגע אחד מילוי תפקידו.

את העולם הזה ברא השי”ת כדי להסתיר מציאות זו, כי באמת הוא מלכו של עולם והוא המחייהו בכל רגע ואין לך שום מציאות שאינה כדי לגלות את מלכותו, ובכל זאת האמת הזאת נסתרת מאד, וזאת משום שבאמת אין מלכותו יתברך שלמה אלא רק באופן זה בו לא רואים את מלכו של עולם ואף לא מבינים את מצוותיו, כי אילו הייתה מציאותו גלויה, והאדם היה מקיים את מצוות המלך מכיוון שהוא מבין שראוי לנהוג באופן זה, נמצא שאינו “ממליכו” על עצמו, אלא הוא עושה את צו לבו ורצונו.

אך המלכתו האמתית של מלך מלכי המלכים היא, כשאדם מתוך ההסתרה בוחר לגלות אותו, ולהראות כי אין שום מציאות מבלעדיו כלל. ואין לך אף חלק מחלקי הבריאה שלא נבראה לצורך זה לגלות מלכותו, וכמאמר חז”ל (אבות ו, יא) “כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא אלא לכבודו שנאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו”.

מאורי אור

גילוי אמונה זה היה בבית המקדש, רבינו מבאר (לקו”מ ח”ב, סז) כי בבית המקדש הייתה הראיה בשלמות ללא אותם עננים ומסכים המסתירים את אור העיניים, מי שחיפש בבריאה את אור השי”ת יכול היה למוצאו, נתן היה לראות בבריאה את אור השי”ת שבה, ואת מטרת הבריאה האיך כולה לא נבראה אלא לגלות את כבוד מלכותו, וכמאמר חז”ל על העליה לבית המקדש בשלשת הרגלים להראות לפני ה’, כי “כדרך שבא לראות כך בא לראות”.

ראיה זו היא הגדולה שבמדרגות האמונה, וכמאמר הראשונים (ריב”א שמות כ, ב) שאינה דומה שמיעה לראיה, שכן אם ישמע האדם דבר, הוא אינו מאמין בשמועה זו כי היא אמתית לגמרי, ואם יראה לו בדעתו להיפך הרי לא יקבלה כלל, אך אם יראה האדם את אותו דבר בעיניו, הרי שום הוכחות נגדה לא יניעו ולא יחלישו את אותה ידיעה, שכן ראה אותה בעיניו ממש, וכמאמר מוהרנ”ת כי אמונה היא ראשי תיבות הפסוק “נ’פתחו ה’שמים ו’אראה מ’ראות א’לקים”.

אור הצדיקים

אך לאחר חורבן בית המקדש, נוצרה העלמה נוראה וקשה, סמיכה עד מאד, העלמה בה אף מי שמחפש ורוצה להתקרב להשי”ת נראה כי כל הבריאה כולה מתנגדת אליו, ומסתירה ממנו שוב ושוב את אור השי”ת.

אך הצדיקים משפיעים עלינו את כח הראיה של “בית המקדש” אף בזמן הזה אחר שחרב בית המקדש, הצדיק ששרשו למעלה מאותה הסתרה והעלמה הוא רואה את העולם בראיה זכה וברה, באותה ראיה נכונה איך כל העולם כולו אינו אלא אמצעי לגלות כבוד מלכותו יתברך.
ואת הכח הזה משפיעים הצדיקים אף עלינו, הם נותנים גם לנו את הכח לראות העולם במבט רוחני שכזה, הם מסייעים בידנו להלחם נגד אותה ההסתרה, לנסות שוב ושוב והתקרב להשי”ת ולבקשו מבעד לאותה הסתרה וההעלמה, ולנסות שוב ושוב להתגבר על התאוות וההסתרות המסתירות את אותה מלוכה, ולא להסיח את הדעת מהשי”ת.

אף עלינו מוטלת מערכה זו, מלחמתם של הצדיקים, עלינו להתאמץ לרצות ולחפש נקודה זו בדעת הצדיק. לא להתפשר על פחות, מכך ולא להסתובב ‘סביב’ אותה נקודה, אלא לחתור אליה בכל עת לדעת כי לשם דבר זה באנו לעולם ולשם כך ירדו אליו הצדיקים, ואת זאת השי”ת דורש מאתנו.

“חזקי עמי מהר אבנה דבירכם, נקם אלביש ואשיב את שבותכם, תוך היכלי אשכון כבתחילה, כי מציון תצא תורה ותהילה” במהרה בימינו אמן.

נערך ע”פ שיעור ע”ד הכותב

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
ט' סיון ה'תשע"ח
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.