מאמר על פרשת שופטים – נמצאו שערי גן עדן…

נמצאו שערי גן עדן… • גן עדן מסתתר מאחורי שערים, והשערים טבעו בארץ. הצדיקים מחלצים את השערים הטבועים ופותחים את השערים המובילים בדרך לגן עדן.

סדר ציבורי אינו מן הדברים המובנים מאליהם, אם העולם נוהג כמנהגו ואיש את רעהו אינו בולע, סימן שהינך שרוי בממלכה מתוקנת. מישהו הגה חוקים ותקנות ומאן-דהו אוכף את החוק ברחובות.

העולם הוא אכסנייתם של מיליוני בני אדם שונים ומשונים, כשלכל אחד מבט שונה ורצון משל עצמו. אין לתמהיל האנושי הזה סיכוי לשרוד יום אחד בלי מערכת משפט, אבל גם לאחריה אין סיכוי, אילולא איש החוק המשוטט ברחובה של עיר ודואג ליישם את החלטות השופטים. אם התמונה הזו נכונה כלפי העולם ויושביו, היא נכונה לא פחות כלפי האדם בעצמו.

להווי ידוע, כל אחד מאיתנו הוא סוג מסוים של מדינה, אולי אפילו כדור הארץ שלם. כמו כל מושל אנו שואפים להשליט סדר, יותר משחשובה לנו סביבה מסודרת – נחוצה לנו פנימיות שיש בה סדר. אין הכוונה דווקא למשטר אימים דייקן וקפדן. כל מושל זקוק למשמעת, ובוודאי זקוק לכך מושל בעל שאר רוח המבקש לשקם את ארצו ולחולל בה תהליכים מדיניים חשובים. כאשר השלטון טוב, הממלכה הופכת לגן עדן, שלטון רע ומושחת יביא על ארצו את הגיהינום. כל יהודי שואף בוודאי לחיות בגן עדן, והרבה פעמים הוא נאלץ לחלוף שוב ושוב על פתחי הגיהינום.

שערי גן עדן

אל גן העדן, כפי שמגלה רביז”ל )ליקו”מ, סימן רפ”ו(, מובילים שערים. דא עקא ששערים אלו בלתי נראים, “טבעו בארץ שעריה”. שערי גן עדן הם שערי ההלכה, “אוהב ה’ שערי ציון” ופירשו חכמים “שערים המצוינים בהלכה”. ההלכות הן שער לגן עדן. אדם נברא בגן עדן כדי לחיות בו ולהתענג, הוא גורש משם, ובמציאות רוב צאצאיו מבלים בסוג מסוים של גיהינום. אבל הגישה לגן עדן קיימת עדיין והיא עוברת דרך שערי ההלכה.

אדם מצהיר על חיפושיו אחר גן ועדן, ובמציאות רוב יומו חולף עליו בכעס ומכאובות – אווירה של גיהינום. את הדרך לעדן אפשר למצוא רק באמצעות משפטי התורה. כאשר הינך מסתגל לשפוט כל מצב ולהתבונן בכל מציאות למצוא בה את הדרך הישר על פי התורה הקדושה, הינך צועד על שבילי גן עדן.

שערים מופלאים אלו התנוססו בבית המקדש, משם יצאה הלכה ברורה. השופטים ופוסקי ההלכה מלבנים באמצעות התורה את המציאות, את העולם. וכשסנהדרין יושבת בלשכת הגזית, גם היהודי המרוחק שבכפר בשיפולי הארץ, שולט ביישוב הדעת מבורר יותר בביתו ובחייו. בחורבן נכנסו אויבים לבית המקדש, השחיתו וטימאו הכל, רק השערים נמלטו מידיהם הטמאות. בשערים לא שלטה יד אויב ולא הוצתה בהם האש. מבעוד מועד טובעו השערים בארץ, והם עודם שם.

כדי לשוב אל גן העדן ולבסס כמקדם את ממלכת המשפט והיושר, יש להקים את השערים הטבועים. רביז”ל מלמד שהקמת השערים תלויה במלך, כדכתיב “מלך במשפט יעמיד ארץ”. ומיהו מלך? מאן מלכי – רבנן. אחד מתפקידיו העיקריים של מלך הוא עשיית משפט. שלמה המלך הטיל את מורא מלכותו על כלל ישראל באמצעות משפט “ויראו מפני המלך כי ראו כי חכמת אלוקים בקרבו לעשות משפט” )מלכים א, ג(. הפוסק קרוי “מלך”, ובכוחו “לעמיד ארץ” לקומם את השערים הטבועים בארץ ולפתוח את השבילים לגן עדן. לפיכך ציוותה תורה “שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך”, עבור אותם שערים טבועים, עלינו למנות שופטים ושוטרים.

צדק צדק תרדוף

הצדיק הוא פוסק, כשם שיש פוסקים בהלכות שבת, בשר וחלב ותערובות, כך יש פוסקים בהלכות אהבה ויראה, תיקון הנפש, בירור טוב מרע, התחזקות והתעוררות. ספרי רבינו הקדוש מלאים בפסקים בשאלות הגורליות והעדינות שכל עיקר יהדותנו תלויה בהן. לדוגמה: איך עושים תשובה? נדרש כאן פוסק בעל שיעור קומה, שיידע את כל היקף משמעות מצוות התשובה, ואף יכיר לעומק את נפשך וחולשותיה, ויפסוק לך איך אתה תעשה תשובה. פסק שכזה יחלץ עבורך שער משערי גן עדן שהיה טבוע בארץ ולפיכך לא יכולת לעשות תשובה ולטעום טעם גן עדן. פרשת השבוע מצווה עלינו לבסס את אחת המערכות החיוניות ביותר בעם ישראל, מערכת המשפט. ציווי זה אישי ולא רק ציבורי, והוא מתחדד בפסוק “צדק צדק תרדוף”.

חז”ל מתארים איך אמורה להראות ‘רדיפה’ שכזו: “הלך אחר חכמים לישיבה, אחר ר’ אלעזר ללוד, אחר ר’ יוחנן בן זכאי לברור חיל, אחר ר’ יהושע לפקיעין, אחר ר’ גמליאל ליבנה…” )סנהדרין לב.( מצוות מינוי שופטים ושוטרים כוללת את הציווי להיות ‘רודף צדק’ ורדיפת צדק על פי דרכינו היא, חיפוש ללא לאות אחר הצדיקים. לחפש תמיד את מי שיאיר לך דרך וייתן בידך עצה אמתית.

יש דרגות שונות בין המחפשים; יש מי שמחפש מתוך שלא איכפת לו למצוא. ויש מי שמחפש משום שחשוב לו למצוא. אבל יש מחפשים מופלגים שחיפושם דומה לרדיפה. “נרדפה לדעת את ה'”. בין כה וכה חיינו רדיפה ארוכה אחר חובות דאגות ותקוות נכזבות. כדאי שנרתום את הרדיפה אל השביל שיובילנו לגן עדן.

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י' אייר ה'תשע"ח
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.