מאמר על פרשת קרח – למדן וצדיק

למדן וצדיק. תמיד הפרידו מחלוקות בין הלמדנים לצדיקים. הוויכוח הוא מי עדיף ומי צודק – צדיק או למדן? אבל הדרך היא לשלב בין צדיק ללמדן. תיקונו של הלמדן הוא – להיות לתלמידו של הצדיק.

צילום: דוד דנברג

למדן וצדיק. תמיד הפרידו מחלוקות בין הלמדנים לצדיקים. הוויכוח הוא מי עדיף ומי צודק – צדיק או למדן? אבל הדרך היא לשלב בין צדיק ללמדן. תיקונו של הלמדן הוא – להיות לתלמידו של הצדיק. להתבטל אליו ולהניח לו לנקד את האותיות שלך בניקוד של חיות ושמחה.

כישרונות זה ברכה, אדם מוכשר מסוגל לעשות דברים רבים יותר באופן טוב יותר. זו מתנת שמים, אבל זהירות, גם מתנות עלולות להרוג. יש אנשים שהיו יכולים לחיות שנים רבות יותר אילולא שהכישרונות שלהם הורידו אותם לשאול. אכן, יש כשרון מבוזבז ויש בזבוז כישרוני. יש אנשים שהתברכו ביכולת חשיבה מפותחת, הם מסוגלים לפלפל בכל נושא ולנמק כל עניין. זהו כישרון חשוב, אבל מה יקרה אילו אדם זה יצליח בכישרונו הנדיר להכשיר את השרץ בסיוע נמרץ של ק”ן טעמים, האם לא יצא שכרו בהפסדו?

פרשת השבוע מספרת על קרח משבט לוי. כישורים לא חסרו לו, הא ראיה – טיעוניו סחפו מאתיים חמישים ראשי סנהדראות. ממרחק הדורות ברור לנו מי הצודק ומי הטועה, אבל אין זה אומר שהסוגיה נהירה גם בנוגע להיום. מחלוקת קרח ועדתו, כפי שמלמדים הצדיקים, קיימת עדיין. תמיד נידרש להתמודד עם שגיאת עדת קרח ולבחור במי להאמין ובמה.

במרכזה של פרשת קרח יש את המחלוקת. אין זו מחלוקת קרח ומשה רבינו – זו מחלוקתם של קרח ועדתו. מפני שעוד הרבה קודם שהוא חולק על משה, שורר אצל קרח פירוד בין צדיק ללמדן. המושג הזה ידוע לכל באי שער תורת רבינו הקדוש. צדיק ולמדן הן שתי דמויות מנוגדות לכאורה. במשך הדורות התגלעו ביניהם מחלוקות, עד שנדמה לפעמים כאילו הם יריבים מושבעים. את הלמדן אפשר להבין ולעכל. למדנות היא עניין שניתן להערכה כמותית. מה אתה יודע ללמוד, איך יכולת הפלפול שלך. אבל צדיק, מה זה צדיק? השאלה הזו מטרידה את הלמדן, מה זה צדיק. מדוע חסר לי צדיק?

אותיות ונקודות

הצדיק והלמדן שונים זה ומזה אך היעוד העליון הוא לאחד ביניהם. החיים מורכבים מגוף ונשמה, ובתורה יש אותיות ונקודות. אי אפשר לגוף מבלי הנשמה, ואי אפשר להשמיע את האותיות ולהבין את משמעותן מבלי להניע אותן על גבי הנקודות. הנשמה מפיחה חיים בגוף והנקודות מחיות את האותיות. הלמדן הוא אותיות משום שהוא עסוק בחלק האותיות שבתורה, במה שכתוב, בגופי תורה. אולם כשם שאי אפשר להבין את משמעות המילים מבלי להתייחס לניקוד, כך אי אפשר להבין באמת את התורה מבלי לשים לב למה שמעבר לאותיות הכתובות, לנשמת הדברים. הצדיק הוא הנקודות. צדיקים מנקדים את האותיות.

מחלוקתו של קרח נובעת בראש ובראשונה מניתוק בין צדיק ללמדן. לדידו אין מקום לצדיקים “כי כל העדה כולם קדושים ומדוע תתנשאו”. כולם קדושים ומה כבר יכול להיות גדול יותר? הוא אינו מבין מדוע דרושים צדיקים לעולם. והניתוק הזה מלווה הלאה גם את שאר טענותיו: בית מלא ספרים מדוע דרושה לו מזוזה? בית עמוס בספרים זה עניין מוגדר, נראה לעין. יש כאן חשיבות שניתנת להערכה כמותית. הוא למדן, הוא ידען, הוא מוצלח. אבל המזוזה שם על המשקוף, מה היא מוסיפה? הנקודות הקטנות שבאותיות, מדוע הן חסרות? מזוזה היא עניין של צדיקים. סוד נסתר כזה. עניין פנימי הנוסף על ההגדרה החיצונית. למדן שאינו צדיק לא יבין זאת. כנ”ל גם בנוגע לחוט של תכלת בציצית.

היהדות מורכבת מצדיק ולמדן. יש את הגדרים והסייגים הפשוטים הנראים לעין, ויש את טעמי המצוות שלא נתגלו. יש דברים כמותיים ויש איכויות בלתי ניתנות להערכה וכימות. הבעיה מתחילה כאשר הלמדן מתכחש לצדיק. זה כמו אות שאיננה מוכנה לקבל את מרותו של הניקוד. היא מאבדת כמובן כל משמעות. היכן החל הפילוג בין צדיק ללמדן? הדבר אירע בחטא עץ הדעת.

נחש מלומד

הלמדן הקמאי היה נחש הקדמוני. בלמדנותו הצליח לגרום לאדם לעבור על ציווי השם ולאכול מעץ הדעת. הלמדן במקרה הזה, חלק על צדיקו של עולם – הקדוש ברוך הוא. באותה הזדמנות הוא אף חלק על הצדיק, אדם הראשון. משום שאילו ידע אדם באמת ובתמים שהוא צדיק ועליו העולם עומד, לא היו מסוגלים אלף פלפולי הבל של נחש להסיתו.

הפגם הזה עומד גם במרכזה של מחלוקת קרח ועדתו. איך הצליח הנחש להטעות את אדם? הוא הפריד אותיות מהנקודות. נחש אמר את המילים של השם אבל העמיס עליהם כוונה ונשמה אחרת. התורה מורכבת מטנת”א כלומר טעמים נקודות תגין ואותיות. האות היא הכלי והניקוד אמור להניע את האות בכוח החיות שיורדת מהטעמים דרך התגין אל האותיות. החלוקה הזו מקבילה לארבע הדרגות שבבריאה, אש רוח מים ועפר. אותיות כנגד עפר, ולכן נחש שהפריד את האות מהניקוד נענש “ועפר תאכל כל ימי חייך”, רצונך להישאר עם האות לבדה? תאכל כל חייך עפר. גם אדם נענש באותו האופן – נקנסה עליו מיתה ונגזר עליו להיקבר בעפר. ובאותה מידה מדדו גם לקרח שנקבר חיים בעפר האדמה.

תיקונו של הלמדן הוא להפוך לתלמידו של הצדיק. להניח לצדיקים לנקד ולהחיות את היהדות הפשוט שלך, את לימוד התורה ואת קיום המצוות. הייה למדן, אבל אל תניח ללמדנותך לגזול ממך חוט של תכלת ומצוות מזוזה.

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
ט' אייר ה'תשע"ח
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.