מאמר על הפרשה פרשת תולדות – לגנוב את הברכות!

לגנוב את הברכות!
כדי להצליח בחיים, חייבים לגנוב! המצב שלנו כיום, מכריח אותנו ללמוד את אומנות הגניבה. אחרת, נגווע מרעב רוחני. שכן, הברכות נמצאות כיום אצל ‘עשיו’, ואם רוצים לזכות בהם, חייבים להוציא אותם ממנו במרמה וגניבה

"כל זמן שהנר דולק אפשר עוד לתקן" | צילום ואיור: "ארט חזין"

לגנוב את הברכות!

כדי להצליח בחיים, חייבים לגנוב! המצב שלנו כיום, מכריח אותנו ללמוד את אומנות הגניבה. אחרת, נגווע מרעב רוחני. שכן, הברכות נמצאות כיום אצל ‘עשיו’, ואם רוצים לזכות בהם, חייבים להוציא אותם ממנו במרמה וגניבה.

כך היה לפני אלפי שנים; עשיו רימה את יצחק אביו ועשה עליו רושם של צדיק, עד שיצחק תכנן לתת לו את הברכות. אך רבקה הכירה את עשיו, ולא הסכימה שיקבל הוא את הברכות. היא הלבישה את יעקב בפרווה של גדיי עיזים, ושלחה אותו לגנוב מהאבא את הברכות במרמה. וכשהגיע עשיו לאחר מעשה, ובכה על הברכות שנגנבו ממנו, ענה לו יצחק אביו: “בא אחיך במרמה ויקח ברכתך”.

וכך גם היום; אם אנחנו רוצים לזכות בברכות, עלינו לגנוב אותם מעשיו במרמה. “וכמובא בכתבי האריז”ל (עץ חיים שער לב פרק ב) שיש בזה סוד גדול שצריכין כלל ישראל שהם בחינת יעקב לקבל את השפע והברכות בגניבה דייקא” (ליקוטי הלכות, גניבה ג, ה).

עשיו / היצר הרע, משתלט על הברכות, וחוסם את המעבר ל”מקור הברכה”, במחסומים בלתי עבירים; בלבולים, מניעות, עייפות, וכיו”ב. ומי שרוצה על אף הכל להתקרב אל הקדושה, חייב להבריח את הגבולות במרמה.

עד כדי כך, שאחת השאלות הראשונות שישאלו אותנו בשמיים לאחר הפטירה, תהיה על הגניבה הרוחנית: ‘קבעת’ עיתים לתורה? האם ‘גזלת’ מזמנך הטרוד עיתים לתורה? וכפי שהסביר רבינו: “שמעתי בשמו, שהוכיח את אחד שאמר לו שאין לו פנאי ללמוד מחמת שעוסק במשא ומתן, אמר, שאף על פי כן ראוי לו לחטוף איזה זמן לעסוק בתורה בכל יום. ואמר, שזהו מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה ששואלין את האדם ‘קבעת עיתים לתורה?’ ‘קבע’ הוא לשון גזילה, כמו שכתוב ‘וקבע את קובעיהם נפש’. היינו ששואלין את האדם, אם גזל מן הזמן שהוא טרוד בעסקיו, אם גזלת מהן עיתים לתורה, כי צריך האדם לחטוף ולגזול עיתים לתורה מתוך הטרדא והעסק” (ליקוטי מוהר”ן, רפד).

כולנו רוצים להיות עובדי ה’ ומתמידים בתורה, אך אנו ממתינים לעת הפנאי, כשנתפנה משלל הטרדות והקשיים. אמנם, חכמינו מזהירים אותנו מראש: “אל תאמר לכשאפנה אשנה, שמא לא תיפנה” (אבות ב, ד). ופירשו הצדיקים: אל תאמר לכשאפנה אשנה, שמא רוצה הקב”ה ממך דווקא את העבודה מתוך מצב של “לא תיפנה”…

שכן, לאמיתו של דבר, התורה והתפילה שאנו מצליחים ‘לגנוב’ ולחטוף מתוך הטרדות ואי-הפנאי – יקרה במיוחד בעיני ה’. “כי עיקר שעשועיו יתברך הוא כשלומדים תורה בצר לאדם, מתוך בלבולים ודחקות. כי זה עיקר מעלת האדם על המלאכים, שיש לו מניעות ובלבולים כאלה, והוא מקרב עצמו להשם יתברך ולתורה מתוך ייסורים ומניעות והשתטחות והתפשטות הסטרא אחרא כזה, שהם משתטחים בכל פעם כמו נהרות ותהומות ממש, כמו שכתוב תהום אל תהום קורא” (עלים לתרופה, מכתב מיום י”א טבת ת”ר).

וכשמוהרנ”ת שמע על אברך מאנשיו, שמתרשל בלימודו עקב הסתבכותו בעסקים, הוא מיהר לכתוב לו: “מאד מאד גדול צערי יותר מהכל מה שכתבת שרבי א”ב מתרשל בלימודו. אהה ה’, על זה ידוו כל הדוויים. כי כמה וכמה אנו מדברים וצועקים על זה שאין מנוס מכל הייסורים וההרפתקאות כי אם להשם יתברך ולתורה ולתפילה ותחינה ובקשה, ואיך נהפכת לי ידיד נפשי?! כבר הזהירונו רבותינו זכרונם לברכה ‘אל תאמר לכשאפנה אשנה’. כַּלֵּךְ מדרך זה, חביבי וידידי!”. ואז הוא מוסיף: “אני בטוח בהשם יתברך שבוודאי יתקן לך בכל ענייני הדחקות והתלאות שלך, וירחיב ידך ותמכור סחורתך בטוב בעזרת השם יתברך, והכל יתהפך לטובה. אבל הימים שאיבדת בלא תורה שיכולת לחטוף מתוך הייסורים דייקא – זוהי אבידה שאינה חוזרת!” (עלים לתרופה, שם).ללמדך, שהתורה ה’נחטפת’ ו’נגנבת’ מתוך הייסורים, יש לה תעריף שונה ומיוחד.

בדורנו, דור אחרית הימים, אנו נמצאים בעיצומו של מבול השוטף את העולם במים זידונים. ואם לא נלמד את אומנות הגניבה, נישאר חס ושלום בעירום וחוסר כל; אנחנו חייבים להתעשת ולגזול מכל הבא ליד. גם מי שחייו הרוחניים נראים לו כאשפה ענקית, יהיה גם הוא חכם וינקר מתוך אשפת חייו, מעט גרגירים יקרים וקדושים להחיות את נשמתו.

“כי הטוב שלנו הוא ממש כתרנגול המנקר באשפה, שמתוך האשפה הוא מוציא איזה חצי גרעין של שעורים או חיטים וכיוצא. וכן חוזר ומחפש כל היום עד שמוצא בכל פעם איזה חלק מפירור לחם המוטל באשפה, ובזה מחיה עצמו. והשם יתברך ברחמיו העצומים מבקש מישראל עם קרובו, שעל כל פנים יחיו עצמן בזה. כי הוא מצרפן לחשבון גדול” (עלים לתרופה, מכתב רעט).

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
ט' אייר ה'תשע"ח
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.