מאמר על הפרשה פרשת מקץ – לומדים להדליק נרות

לומדים להדליק נרות • ‘מוחין דקטנות’ הוא מצב מסוכן מאוד, התרופה הטובה ביותר עבורה היא גדלות. יש צדיקים שמלמדים איך יוצאים מקטנות לגדלות.

לומדים להדליק נרות

‘מוחין דקטנות’ הוא מצב מסוכן מאוד, התרופה הטובה ביותר עבורה היא גדלות. יש צדיקים שמלמדים איך יוצאים מקטנות לגדלות.

העולם מתחלק בין אנשים שיש להם לאלו שאין להם. לאמיתו של דבר הפער עמוק עוד יותר – אלו שיש להם כל טוב ואלו שאין להם אפילו מושג איך אמור להיראות ‘כל טוב’. כך דרכו של עולם, יש בני אדם שנולדו וכפית זהב בפיהם, ויש אחרים שאפילו את החד פעמית אינם משיגים כה מהר. לראשונים יש רווחה לאחרונים אין את הפנאי לחשוב על אוויר לנשימה. הבעיה של העניים אינה רק חסרון הממון, בעיקר זה העדר הסיכוי לצאת מהחיסרון. אדם שאין לו, עסוק כל כך בהישרדות, בהתמודדות יומיומית, בקשיים הצפופים של החיים – עד שהוא שוכח בכלל לחלום על טוב יותר. זה מה שמסוגל לגרום לאנשים להסתגל גם לקשים שבמצבים ולהסכים לחיות עם חסרונות בלתי נסבלים.

ברוחניות הדברים גם כן אמורים. יש אדם שהתורה מאירה לו פנים. דף הגמרא נהיר בעיניו והוא שוחה בין שורותיו בעונג, יש אנשים שמתקשים מעט יותר, אבל יש את אלו שבקושי יצליחו לחבר שורה לרעותה. גם התפילות חומקות מהן בזו אחר זו. גם ישוב הדעת בורח מהם. הם שורדים, בציפורניים, בשיניים, כמה אפשר כבר לשרוד?!

להצליח להתרומם

כאן באמת מתפתחת סכנה רוחנית. מי שאינו מוצא את סיפוקו בפנים יחפש אותו בחוץ. נערים נושרים מחליקים מהמסגרת ומידרדרים לשאול תחתיות רק לאחר שיבש מעיין הטעם ברוחניותם. אנשים שחיוניותם הרוחנית דעכה מצויים ממש באזור סכנה וזקוקים לרחמי שמים מרובים. המצבים הללו קרויים ‘מוחין דקטנות’ והבעיה הקשה ביותר שלהם היא, שאין חבוש מתיר עצמו. כשהמוח שרוי בקטנות הוא אינו מסוגל להשתחרר, חסרה לו היכולת החיונית ביותר – להתרומם. ירידות רוחניות מגיעות בדרך כלל יחד עם קטנות והצטמצמות המוחין וזו עיקר הבעיה. למצב הנמוך הזה קורא רביז”ל ‘חכמה תתאה’ זהו שכל נמוך ופשוט, הוא מחובר לענייני העולם הזה ונתפס מהר מאוד בכל דקדוקי העניות, החרדות הדאגות והפחדים. איך נחלצים ממעגל הקסמים?

כשהמוח קטן ומצומצם אנחנו בעצם סוג מסוים של ילדים. ילד קט יודע שבכל העולם רק אחד מסוגל להושיעו – אבא. אם אבא בסביבה, הקטנות יכולה להיות רגועה. מישהו יתייצב לצידה, גם אם תשגה ותמעד הוא ימצא את הדרך לחלץ אותה. האבא מבוגר, גבוה ומסוגל, הילד צעיר, נמוך ובלתי יכול. אבל באורח פלא מוצא כל אב את הדרך היורדת מההר אל העם. ממושגיו המבוגרים לשפתו הפשוטה של הילד. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים כעת.

האב מצווה לחנך את בנו, לצורך חינוכו הוא מוכרח לרדת אליו, לדבר על פי מושגיו המובנים לו. מטרת הירידה היא להצליח להביא לעולמו של התלמיד הרגשות וחיות מעולם נעלה יותר. כדי לגרום לילד להתעלות מעל קטנותו לצעוד לקראת גדלות יש להוריד לעולמו מושגים של גדלות, להטעימו טעם חירות. בזמן בית המקדש היה לנו רבי כזה, היה לנו מלמד דגול שהצליח להוריד אל עולמנו הקט השגות נשגבות. בית המקדש היה הרבי הטוב ביותר. די היה לבוא בשעריו כדי לצאת מקטנות. בית המקדש השפיע גם על כל סביביו, השראת השכינה הרעיפה גם על חיי החומר והארציות שפע של חיות ורוממות הדעת. ואת הדבר הזה ביקשו יוונים להחריב. הם נכנסו למקדש והשליטו את טומאתם על כל חלקה טובה. חכמת יוון קרויה ‘חושך’, משום שהחכמה הזו חוסמת אור הנשמה. יהודי ניזון מאור עליון, ממתיקות של אמונה ורוח של טהרה, הפילוסופיה היוונית היא ההפך המוחלט מכל זה.

נס רפואי

חנוכה הוא נס רפואי. לאחר כיבוש ודיכוי רוחני שכזה קשה למצוא לב יהודי חי ונושם. הנשמות היהודיות היו אז בגדר חולה אנוש. ואז נמצא הפך הטהור חתום בחותמו של כהן גדול. זו התגלות אלוקית של השגחה וניסים בתוך השיקוץ והטומאה. כשנדמה שאין ולא יתכן שתימצא כאן טהרה, בדיוק אז היא מופיעה מתוכך – הטהרה. ההתגלות הזו היא אחד הלימודים החשובים ביותר שמלמדים הצדיקים. הם יורדים אל תלמידיהם ומגלים להם סוד כמוס – דעו לכם שהאור שרוי בלב שלכם. נכון, מסביב טומאה וחילול הקודש. ייאוש אוחז בכנפות הארץ. אין כוהנים והעבודה מושבתת, ובכל זאת מסתתר בכם ממש אור, כוח של טהרה, נס.

חנוכה מלשון חינוך. כל חניכה היא תהליך של טיפוס ועליה שלב אחר שלב, ממדרגה תחתונה לעליונה ממנה. החניך עובר מסע של גילויים. ראשית הוא מסכים לחפש ולא להאמין למחזה החיצוני שטוען כאילו אין. לאחר מכן הוא מגלה פך שמן, הוא מבין שבתוכו יש הצלחה, יש טהרה, יש מהיכן לשאוב רוח הקודש. לאחר מכן הוא לומד איך הופכים את הפך הקטן לנר דולק שימשיך ויהיה מוסיף והולך. זוהי אומנותם של המחנכים הדגולים – הצדיקים. הם נקראים רופאי נפשות על שום שיש בידם לרדת לכל מצבי הנפש ולכל הייאושים והעייפויות וללמד את קטני המוחין איך הופכים קטנות לגדלות. איך מפיקים מאבן אש, איך שוזרים פתילות, ואיך עושים נרות.

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
ז' סיון ה'תשע"ח
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.