מאמר לפרשת שמות – בוודאי גם שם נמצא השם יתברך

בוודאי גם שם נמצא השם יתברך • אילו ידע היהודי הסובל במצרים שמהצער שלו נסללת הדרך למתן תורה, הוא לא היה סובל. אילו נדע זאת אנו, גם אנו לא נסבול. הגלות היא הסתרה ולכן יש לה טעם מר.

ציור ואיור: "ארט חזין"

בוודאי גם שם נמצא השם יתברך

אילו ידע היהודי הסובל במצרים שמהצער שלו נסללת הדרך למתן תורה, הוא לא היה סובל. אילו נדע זאת אנו, גם אנו לא נסבול. הגלות היא הסתרה ולכן יש לה טעם מר. כדי להמתיק את הגלולה יש לזכור מדי יום ביומו שאפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, גם שם השם נמצא.

דעת היא אחד הדברים הבלתי נראים אך המשפיעים ביותר בעולם. איך נראה אדם בר דעת? לכאורה כשאר אנשים, אבל בפנים מסתתר בו סוד גדול, סוד ששווה הרבה מאוד אנשים אחרים. קחו לדוגמה איש שמחזיק במידע מסווג, או יודע קוד סודי של כספת המכילה הון רב. כלפי חוץ איננו שונה מאיש, כלפי פנים הוא בשום אופן איננו איש רגיל. הידע שלו מסוגל להשפיע על גורל המונים. מה שידיעה אחת מסוגלת לחולל…

דוגמה הפוכה. חולה אנוש שוכב על ערש דווי, שרוי בסכנת חיים וסובל סבל בל יתואר. לצידו, על ידו נערמות תרופות לרוב. אחת מהן מסוגלת להביא מיידית להחלמתו המלאה. התרופה ממש למראשותיו אבל הוא אינו יודע על כך. מה שחסרון ידיעה אחת מסוגל לעולל… אכן, החיים והמוות ביד הדעת.

אם נבקש לדמיין את הרגע היפה ביותר שאדם עשוי לאחל לעצמו הרי שזהו אותו רגע מופלא ריק מצרות וחף מדאגות ומצוקות. אין באמת מציאות שכזו, אבל יש את המרווח הזה כאשר צרה פינתה את מקומה והאחרת טרם הופיעה, אז אדם אומר לעצמו ‘כן, יש לחיים צדדים יפים, יש בהם משהו’.

הקצה השני לעומת זאת מוכר יותר. אנשים סובלים ומצטערים, מתרוצצים לכסות חובות, מלווים ונכנסים שוב לחובות. מואשמים ומושפלים, נרדפים ונלחצים. כל הייסורים הללו שוכנים תחת אכסניה אחת ושמה ‘גלות’. במציאות אדם חי בסוג מסוים של גלות. מר לו, צר לו, מציק לו. יתכן שהוא מצליח אבל עמוק בלב הוא יודע, אני בגלות. כה עמוקה היא הגלות עד שרובא דעלמא אפילו אינם יודעים שהם בגלות. זו הסתרה שבתוך הסתרה.

מפתח הגאולה

היפוכה של גלות היא גאולה. יש דברים שמסוגלים להרים את האדם גבוה כל כך, עד שחומות הגלות נותרות הרחק למטה, למרגלותיו. זה קשור לדברים שעושים לאנשים טוב על הלב. למשל, כשנדמה כאילו חלומות גדולים עומדים להתגשם, ההרגשה נוסקת לגבהים. בהנאות המרוממות הללו יש כוח מיוחד במינו לעקור אדם ממקומו העכור ולהניח אותו הרחק מכל הכבדות, מחוץ לגלות, באטמוספרה אחרת.

עם ישראל שרוי במצב גלותי מתמשך. גם העולם נברא לתוך גלויות, מבול, דור ההפלגה, חטאי בני אדם וחורבנות. בכל זאת, בתוך הגלות הכללית הזו, חי וקיים כוח מופלא שמסוגל לרומם ולהוציא אותנו מהגלות, הוא קרוי – מצוות זכירת יציאת מצרים. מדי יום ערב ובוקר עלינו להזכיר ולזכור את סיפור יציאת מצרים, וכאן מוטמן המפתח לדלת היציאה מהגלות גם כאשר היא בעיצומה. הבה נבין זאת:

נחשוב לרגע על אבותינו שבמצרים. הם מיוסרים ומדוכאים, עמלים מבוקר ועד ערב בקש ותבן, ומאוימים על ידי קלגסים אכזריים. האם הם מסוגלים היו לשער שכל הפצעים והחבלות, ההשפלות והפחדים, האיומים וההצקות עתידים ליצור את תיקון העולם, את הגאולה ומתן תורה – כפי שאכן כך היה?

העולם נברא חסר תיקון, מקולקל ופגום. גלות מצרים היוותה כור היתוך, לתוכו הוכנסו נשמות ישראל כדי לצאת משם טהורים ומזוככים לקבלת תורה, לחירות הגוף והנפש, לכניסה לארץ ישראל. עתידו הרוחני והגשמי של עם ישראל מתחיל למעשה במצרים. האם יכלו אבותינו הנדכאים להבין זאת? בהחלט לא. גלות היא דבר מר, מרירות זו תוצאה של חוסר הבנה. כשאין דעת, די בעניין פעוט כדי לגרום לסבל רב. כל שכן כאשר מעבידים אותו בפרך, ועל אחת כמה וכמה כאשר אין לעבודה זו כל תכלית נראית לעין.

ואפילו בהסתרה

לא לחינם מצווים אותנו לזכור ביציאת מצרים. מצפים מאיתנו לפענח באמצעות הסיפורים דאז את ההסתרה הגדולה של ימינו. עלינו להטות אוזן ולהבין, שכפי שאבותינו במצרים לא ידעו את משמעותה של הגלות ולא יכלו לדעת על העניינים הנשגבים הקשורים בסודה, גם אנו איננו יודעים מאומה. כעת הבה נראה: אם “וימררו את חייהם” מסוגל להביא תוצאות כמו “אנוכי השם אלוקיך”. ”חומר ולבנים” הופכים ל”אז ישיר משה”. הדם הנשפך נעשה לדם של חיים – מה נאמר אנחנו על מצבינו. הרי בעינינו אנו רואים שהסבל מוליד פדות ורווחה והצער מביא גאולה וישועה. אמרו אתם, וכי מי שיודע זאת יכול עדיין לחוש סבל?!

כלל נקוט בידינו – מה שהיה הוא שיהיה. בגלות מצרים היתה הסתרה נוראה, היום אנו מבינים שהסתרה בה דעת רחבה מאוד. בגלות ההווה ובתלאות היומיום מסתתרת גם כן דעת רחבה ועמוקה. אנחנו בהסתרה, לא זו בלבד – אף בהסתרה שבתוך ההסתרה אנו. ובכל זאת עלינו לזכור ולשנן לעצמינו יומם ולילה: בתוך הצער הזה, במה שנראה כמו חסרון שכל, כמו סבל מיותר ומבוזבז, כאן ממש מסתתרת דעת אמיתית. כל מה שעובר עלינו הוא חלק בלתי נפרד מסיפור מרתק של גאולה, אלו קצוות חוטים של השגחה וניסים, אלו גילויים של רחמים וחסדים.

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
ט' אייר ה'תשע"ח
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.