מאמר אקטואלי – תשובה מתוך התחזקות

תשובה מתוך התחזקות • מצד אחד אנו רוצים להיות צדיקים, אך מצד שני אנו עדיין מונחים היכן שאנו מונחים – לכל אחד יש מלחמה פנימית.

אנו נמצאים בשבת תשובה, ובודאי כל אחד רוצה לעשות א עתה תשובה באמת, תשובה שלימה. אחד הדברים שמפריעים לנו להתחזק זה עניין העליות והירידות שעובר כל אחד מאיתנו, שפעם אנו למעלה ופעם אנו למטה, וזה קשה כשאחרי העלייה באה ירידה. לכל אחד יש מלחמה פנימית. מצד אחד אנו רוצים להיות צדיקים, אך מצד שני אנו עדיין מונחים היכן שאנו מונחים. וגם אחרי עליות גדולות, פתאום מוצא האדם את עצמו רחוק מהקדושה, ואנו שומעים זאת בכל יום, שעובר על כולם עליות וירידות אין־ספור, וכאילו אין להם שליטה על זה.

יש בחירה

ויש מעשה מרביה”ק על עניין זה (מובא גם באבני”ה ברזל), שפעם אחת בעת חדוותא נכנס לרביה”ק בדחן אחד, ובאותה העת ישב רבינו בין אנשיו מארשליק, ואותו בדחן נטל רשות מרבינו לבדח דעתם, ודימה את עצמו ל’גלח’ (כומר), ועשה כמנהגו, ויצא. אחר כך דימה את עצמו לצדיק, שקורין ‘גוטער יוד’, ועשה כמנהגו.

בתוך כך ענה רבינו ואמר: “איהר זעט וואס א מענטש קען פון זיך מאכן! האט ערשט איז ער גיווען א ‘גלח’, אט איז ער שוין א ‘גוטער יוד!'” { “רואים אתם מה שאדם יכול לעשות מעצמו! זה עתה הוא היה ‘גלח’, והנה הוא כבר צדיק!”}. כלומר: כי יש בחירה בזה העולם, להעשות ממדרגה שפלה וטמאה להתהפך למדרגה גבוהה וקדושה. והבדחן הזה מארשליק סיפר זאת כל ימיו בשם רבינו ז”ל זיע”א.

והנה, אחת העצות שנותן לנו רבינו לא להישבר מהירידות, היא ללכת עם התורה “אזמרה” בתמימות ובפשיטות, למצוא בעצמו נקודות טובות, נקודות זכות, ולדון את עצמו לכף זכות, ועל ידי זה אפשר בכל עת להתחיל מחדש. כי גם אם אדם רואה שהוא בשפל המדרגה, אסור לו ליפול מזה, רק הוא צריך ליישב את עצמו שודאי עשיתי פעם איזה דבר טוב, ודאי עשיתי איזה מצוה, הרי אני מניח תפילין ומתעטף בטלית וצם ביום כיפור, וטובל מדי יום במקוה וכדומה. ואז, למרות שיש לי ירידות וקלקולים, איני רוצה בזה, ואני מוחה ביצר־הרע שיסתלק ממני, ואני רוצה להינצל ולחזור ולהתקרב להשם יתברך. ועוד אני מחזק עצמי, שעל כל פנים אני ממשיך לעשות כמה דברים ונקודות טובות, ואני משתדל בכל זאת, עדיין, למרות כל המעברים, לקיים רצון הבורא ולעשות לו נחת רוח, ולכן אין סיבה שאתייאש בשום אופן, ואני מקבל על עצמי להתחזק הלאה בעזרת השם יתברך.

‘אני מסוגל’

עוד מוטל על כל אחד מאיתנו לחשוב ולומר לעצמו: אני מסוגל! אני מאמין בעצמי שאני יכול להתגבר, ולנצח לבסוף את היצר־הרע. כי אם אתנהג כך, שאתחזק בנקודות הטובות, בוודאי לבסוף השם יתברך יהיה בעזרי.

והעיקר הוא שלא נתבייש לדבר עם השם יתברך על מצבנו, וככל שהבעל־דבר מתגבר עלינו יותר – כך אנו צריכים להתחזק הלאה בראיית הטוב, ולהמשיך לצעוק יותר, בכל לב, בכל יום, לפני השם יתברך, ואם חס ושלום חס ושלום יש נפילה, עלינו לדעת שיש תקוה, ועלינו להמשיך להתבודד על זה, ולצעוק להשם שנזכה לתשובה שלמה. כי ידוע שככל שהבעל־דבר מתגבר ביותר, צריכים לצעוק ביותר, עד ישקיף וירא השם ממרום, כי לא יזנח לעולם השם, ובפרט עלינו לסמוך על הזקן שבקדושה, הוא רביה”ק, שגילה ואמר: “אין יאוש בעולם כלל!”.

והנה, על זה כותב רבי נתן בעלים לתרופה: ואני מבטיחך, בני חביבי, שאיך שיהיה שאיך שיהיה, בודאי יתקן אותך רבינו זכרונו לברכה בתיקון נפלא. רק חזק ואמץ לקיים דבריי להתגבר לשמח נפשך על ידי זה וכו’, ותכריח עצמך הרבה ללמוד ספרי רבינו ז”ל בכל יום מעט או הרבה, על כל פנים לא יעבור עליך שום יום בלי לימוד ספרי רבינו ז”ל, ושולחן ערוך, והשם יתברך יעזרך להוסיף בכל יום ויום ללמוד יותר, וגם לפרש שיחתך לפניו יתברך כבן לפני אביו, מעט או הרבה בכל יום, ושאר כל היום תכריח עצמך לשמח נפשך בכל מה דאפשר, ואני מקוה להשם שיקיים בך “והיה ראשיתך מצער, ואחריתך ישגה מאד…

ותדע ותאמין, בני, שכבר היו אצלנו אנשים שהיו גרועים ממך הרבה, ונתקרבו להשם יתברך על ידי דיבורים כאלה וכאלה שקיבלנו ממנו זכרונו לברכה, וקצתם נפטרו לחיי עולם הבא לשלום, וחלקם בחיים נצחיים בכח רבינו ז”ל, ואשר הם בחיים עודנה הם אנשים כשרים, ובודאי יהי אחריתם טוב, בעזרת השם יתברך.

ויהי רצון שנזכה בשבת זו לעשות תשובה שלמה, ולמצוא את כל הנקודות הטובות שלנו, ובזכות הטוב הזה נתחזק ולעולם לא נתייאש, אלא תמיד נזכה להתחיל התחלות חדשות, אמן.

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
ז' סיון ה'תשע"ח
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.